Flere efteruddannelser på EUC LillebæltMed de nye godkendelser bliver AMU-tilbuddene indenfor transport- og logistikområdet næsten fordoblet på EUC Lillebælt.

Flere efteruddannelser på EUC Lillebælt

Erhvervsskolen i Fredericia imødekommer stort behov fra arbejdsgiverne og er nu Danmarks største på transport- og logistikområdet

Af Lisbeth Petersen

Fremover kan ufaglærte medarbejdere i transport- og logistikvirksomheder tage endnu flere målrettede kurser på EUC Lillebælt. Erhvervsskolen er blevet godkendt til at udbyde 10 nye AMU-uddannelser, og heraf er de fem disse specialkurser inden for transport og logistik: Klargøring og – og tunnelkørsel med- togmateriel, mobile kraner, mobilkraner med ballast, transportarbejde i lufthavne og vejgodstransport.

For alle de nye AMU-kurser er der tale om fag, som EUC Lillebælt i forvejen underviser i på de flerårige, samlede erhvervsuddannelser, skolen udbyder, og hvor det ifølge uddannelsesleder på Transport- og Logistikområdet, Hugo B. Nielsen, er helt naturligt at udvide med de kortere AMU-kurser.

- Vi har gennem længere tid hørt arbejdsgiverne i branchen efterspørge større fleksibilitet i udbuddet af efteruddannelser til de medarbejdere, som uddanner sig løbende i ’bidder’, siger Hugo B. Nielsen og uddyber:

- Der bliver hele tiden stillet større og større krav i arbejdsopgaverne i industrien, bl.a. til dokumentation, papirgange o.s.v., og teknologien buldrer derudaf. Så der er et stort behov for fleksible uddannelsesmuligheder, og det er både unge og gamle, som kommer på kursus hos os.

Fremgang på ca. 30 procent

De fem nye uddannelser fordobler næsten antallet af AMU-tilbud indenfor transport- og logistikområdet på EUC Lillebælt, som bl.a. er Danmarks eneste udbyder af kurser i ’særtransport’. Og det kommende kursus i transportarbejde i lufthavne bliver det første af sin slags i Vestdanmark.

Alt i alt betyder de ekstra uddannelser, at skolen i Fredericia kan se frem til en betydelig vækst:

 - Jeg vil tro, vi får en fremgang på omkring 30 %, så vi er meget tilfredse med AMU-godkendelserne, siger Hugo B. Nielsen, som også er klar til at løse udfordringerne med de mange ekstra elever på de temmeligt pladskrævende aktiviteter:

- Ja, men det med pladsen er noget, vi løser hen ad vejen. Og hvis vi ikke har nok i vores eksisterende områder, må vi jo ud og finde nogle større arealer, siger han.

 

 

Læs mere om uddannelse

22/10 2019