Lagermedarbejdere skal spille hinanden godeLagermedarbejderne hos DKI Logistics er procesorienterede. Det er nødvendigt for at få alle de forskellige processer til at spille optimalt sammen.

Lagermedarbejdere skal spille hinanden gode

En ny uddannelse som lagerproces operatør skal gøre det nemmere for de uddannede at komme hurtigt i gang med arbejdet i lagervirksomheder, som på grund af ny teknologi oplever, at lagermedarbejdernes arbejdsopgaver har ændret karakter og er blevet mere procesorienterede end tidligere

Del artiklen på

Af Hans Windeløv

Ny teknologi og nye automatiserede lagerprocesser stiller nye krav til lagermedarbejderne, som skal være langt mere procesorienterede og omstillingsparate end tidligere.

Det er dog ikke helt let at omskole medarbejdere til de nye arbejdsopgaver eller hurtigt at få helt nye uerfarne i gang med opgaverne. Det kræver uddannelse på området.

Og derfor har flere industri- og logistikvirksomheder samarbejdet med uddannelsesinstitutionen Learnmark Horsens om at stable lagerproces operatøruddannelsen på benene

Kendskab til lagerets organisme
Det er den snart forhenværende indehaver og direktør i DKI Logistics, Preben Borregaard, som har taget initiativ til dialogen med Learnmark Horsens.

Forhenværende direktør og indehaver af DKI Logistics, Preben Borregaard, har set lagermedarbejdernes opgaver ændre sig i takt med, at virksomheden løbende har investeret og implementeret ny teknologi og blandt andet har et automatisk kasselager i en af hallerne.

- I takt med at vi har indført ny teknologi og mere og mere automatik, har medarbejdernes opgaver også ændret sig. Automatiseringen i et af vore lagre betyder, at varerne ankommer til plukstationerne, og at medarbejderne plukker over 250 ordrer i timen.

- Det gør opgaverne markant anderledes end i andre af vores lagerenheder på matriklen, hvor varehåndteringen stadig handler om manuelle pluk med gaffeltruck og ’paller ind – paller ud’.

- På vore automatiserede lagerenheder er arbejdet meget mere procesorienteret. Netop fordi varerne bevæger sig automatisk gennem lageret, kræver det opmærksomhed om helhedens vareflow.

- Lagermedarbejderne skal vide, hvad næste led i kæden er, så de har en forståelse for hele lagerets organisme. Opstår der problemer, ved de, hvad de skal gøre for at løse det, og hvor de skal stoppe processerne, så der ikke opstår flaskehalse, siger Preben Borregaard.

Fokus på slutproduktet
Som lagermedarbejder hos DKI Logistics bidrager man dermed til at få hele lageret og alle processerne til at køre optimalt. Og det sker altså ved, at man har styr på sine egne opgaver og også er opmærksom på, om resten af lagerdriften kører, som den skal.

- Driften i et moderne lager, som det vi har etableret, fungerer optimalt, fordi medarbejderne har overblik over de enkelte processer og samtidig har fokus på slutproduktet.

- Arbejdet handler dermed også om, at man har blik for hinanden på lageret og har kendskab til de operationer, kollegaerne er i gang med, og forstår sammenhængen mellem processerne. Når lagerproduktionen kører optimalt og fejlfrit, er det selvfølgelig fint.

- Udfordringerne kommer under spidsbelastninger og pressede situationer, og hvis der opstår et produktionsstop i en af processerne. Medarbejdernes kompetencer er altafgørende, fordi de selv hurtigt finder og løser problemerne og får driften op i omdrejninger.

- Det handler både om, at de hver især er procesorienterede og om teamwork. De er udmærket klar over, at de skal spille hinanden gode, siger Preben Borregaard.

Ressourcekrævende oplæring
Hos DKI Logistics har man indtil videre selv oplært medarbejderne. Men det er ressourcekrævende. Ikke mindst i en tid hvor der er mangel på arbejdskraft. Det fortæller driftsdirektør og administrerende direktør hos DKI Logistics, René Møller Klausen.

- Flere og flere opgaver på vores lagre er inde i en omstillingsfase. Vi planlægger flere nye tiltag. Men selvom vores dygtige lagermedarbejdere er gode til at dele deres viden med de andre medarbejdere, og på den måde skaber en intern og løbende læringssituation, er det svært at afse erfarne kræfter til de mere grundlæggende oplæringsforløb, vi indtil videre selv har afholdt.

- Vi har simpelthen behov for alle dygtige medarbejdere i driften. Derfor er vi også glade for, at Learnmark Horsens er gået helhjertet ind i sagen og har etableret lagerproces operatøruddannelsen.

- Det betyder, at de nyuddannede lagermedarbejdere stort set kan gå ind i produktionen ved hjælp af kun en kortere introduktion og herefter få mere specifikke fif og gode råd af kollegaerne ude i produktionen.

De kritiske sidste brikker
DKI Logistics blev etableret i 2001. I dag råder DKI Logistics over mere end 280.000 m2 lager under tag. Virksomheden er løbende blevet udvidet og udviklet, og i 2018 vandt man Region Midtjyllands udbud om en 15-årig kontrakt på håndtering af varer til blandt andet regionens sygehuse og sundhedsvæsen.

- I den forbindelse fik man etableret endnu en hal og etablerede her et automatisk state-of-the-art kasselager. Kasselageret er endvidere integreret med conveyorteknologi, ’goods-to-man’ plukstationer og automatiske pakke- og sorteringsstationer.

- Vi plukker og pakker og sorterer varer helt ned til lokaleniveau på hospitalerne. Derfor er pakningen af burene med varer en kritisk fase. Selve varehåndteringen i kasselageret er automatisk, og pluk ved stationerne foregår ved hjælp af informationerne fra WMS.

- Men i processen lige inden lastbilerne bliver fyldt, pakker vi burene manuelt. Medarbejderne skal have en forståelse for sekvenseringen af varer og bure, siger Preben Borregaard.

De medarbejdere, som har bedst styr på tingene, fungerer som teamledere og orienterer blandt andet kollegaerne om driften, om ændringer og nye opgaver og om andre ting via daglige tavlemøder.

- Det er her de sidste brikker, såsom pakning og sekvensering af burene, kommer endeligt på plads, så leveringen af varerne bliver effektiv, præcis og fejlfri. For at kunne løse opgaverne i hele den kæde af processer og opgaver kræver det kompetente medarbejdere, siger Preben Borregaard.

Øget kompleksitet i indlagringen
Der ankommer dagliget ca. 72 containere på adressen i Horsensområdet. Det er varer, som skal indlagres på de mange forskellige lokationer.

Selvom logistikvirksomheder automatiserer driften, er der behov for dygtige medarbejdere. Arbejdsopgaverne ændrer karakter i forhold til mere traditionelle opgaver og kræver, at man har blik for helheden i driften. 

- Vi modtager og håndterer varer for mange forskellige slags kunder. Det er varer, som kommer fra mange forskellige leverandører. Og selvom der stadig er en del ’paller ind - paller ud’-processer, stiller mængden og forskelligheden af varer krav til medarbejderne.

- De skal træffe hurtige beslutninger, som har konsekvenser for organiseringen af lageret og lagerenhederne, og skal netop kunne minimere meget af den trafik og varehåndtering, som i sig selv ikke er værdiskabende arbejde. Når kompleksiteten i disse opgaver også bliver øget, handler det i høj grad om at kunne tiltrække dygtige medarbejdere. Det, håber vi, bliver lettere, når uddannelsen er kommet i gang, siger René Møller Klausen.    

 

Læs mere om uddannelse

15/11 2022