Ny uddannelse styrker lagermedarbejdere til nye procesorienterede arbejdsopgaverNy uddannelse hos Learnmark Horsens styrker lagermedarbejdernes kompetencer til bl.a. de komplekse, procesorienterede og automatiserede opgaver i lagerindustrien.

Ny uddannelse styrker lagermedarbejdere til nye procesorienterede arbejdsopgaver

Uddanelsesinstitutionen Learnmark Horsens barsler med en ny uddannelse. Lagerproces operatøruddannelsen hedder den, og den skal ruste deltagerne til de udfordringer, arbejdet på et automatisk og procesorienteret lager byder på

Del artiklen på

Af Hans Windeløv

Opgaverne for lagermedarbejdere er under forandring. Tidligere handlede arbejdet på lageret i høj grad om manuel indlagring, pluk, palletering og afsendelse af varer. Ved hjælp af stablere, plukketruck og håndkraft. Eller mere forenklet sagt, om ’paller ind - paller ud’.

Det gør det stadig væk hos en del lagervirksomheder. Men mange andre steder i industrien ser lagermedarbejdernes opgaver anderledes ud end tidligere.

Vækst og stigende varemængder, øgede krav fra kunderne om hurtigere levering og behov for mange mandetimer til at klare opgaverne får flere og flere lagerførende virksomheder og logistikoperatører til at automatisere varehåndteringen og lagerprocesserne.

Samtidig gør en generel mangel på arbejdskraft det svært at følge med det stigende arbejdspres. Automatiseringen effektiviserer måske nok varehåndteringen og betyder, at man kan klare sig med lidt færre hænder.

Men for de medarbejdere, som stadig er uundværlige på lageret, ændrer opgaverne karakter og bliver langt mere procesorienterede end tidligere.

Modulopbygget uddannelse
Det er netop det, en ny uddannelse på uddannelsesinstitutionen Learnmark Horsens skal ruste kommende og nuværende lagermedarbejdere til.

Lagerproces-operatøruddannelsen hedder uddannelsen, som går i luften første gang i januar 2023. Den består af seks AMU-kursus-moduler og veksler mellem skoleundervisning og praktik og tager et års tid at gennemføre.

Peter Hjortdal Andersen, uddannelsesleder hos Learnmark Horsens.

- Logistikindustrien er i hastig udvikling, og aktører i industrien og blandt logistikvirksomheder har ytret ønske om en mere målrettet uddannelse på området, fordi lageropgaverne har ændret karakter i løbet af den seneste håndfuld år, siger uddannelsesleder hos Learnmark Horsens, Peter Hjortdal Andersen.

Ny teknologi, eksempelvis med robotanlæg og løsninger, hvor varerne automatisk ankommer til plukkeren, hører til de nyere landvindinger, som også automatiske truck, automatiske pakkeanlæg og sorteringsstationer er en del af.

- Mange processer er blevet integreret med hinanden på helt andre og nye måder. Det stiller krav til, at medarbejderne kan overskue processerne og ved, hvordan de enkelte led i kæden griber ind i hinanden. Det er det, man nu kan lære hos os, forklarer Peter Hjortdal Andersen.

Løsningsorienterede medarbejdere
I seks trin opnår deltagerne kendskab til blandt andet robotteknologi, Leanværktøjer til optimering af produktionsprocesser og til arbejdet med it-lagerstyringssystemer.

De bliver i stand til at analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner og løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.

Deltagerne lærer også at identificere relevante problemstillinger i forhold til vare- og informationsstrømme inden for eget arbejdsområde og kan dermed indgå i det praktiske samarbejde i virksomhedens samlede logistikkæde. Og så opnår man også kompetencer, så man kan udføre arbejde i forbindelse med håndtering af farligt gods.

Logistikindustrien i Horsensområdet bakker om om den nye uddannelse hos Learnmark Horsens, og har haft flere af lærerne i praktik. Her er det det automatiserede lager hos DKI.

- Deltagerne i uddannelsen får en viden, der gør dem både effektive og løsningsorienterede i lagerproduktionen. Opstår der problemer et sted i lagerproduktionen, har de med uddannelsen en viden og erfaring, som gør dem i stand til hurtigt at finde ud af, hvilke processer den er gal med, så man hurtigt kan stoppe driften det rigtige sted, løse problemet og komme i omdrejninger igen, siger Peter Hjortdal Andersen.

I dag skal medarbejderne også kunne identificere områder og enkelte processer, man med fordel kan optimere og derved opnå en mere effektiv drift.

- Uddannelsen giver deltagerne nogle grundlæggende færdigheder, så de får overblik og indsigt i strukturen og organiseringen af processerne og flowet for hele lageret.

Opbakning fra industrien
Det var i første omgang en henvendelse fra den snart forhenværende direktør og indehaver af DKI Logistics, Preben Borregaard, som for to år siden førte til, at Learnmark Horsens engagerede sig i at udvikle uddannelsen.

- Han var interesseret i, at vi etablerede en uddannelse, der kunne ruste kommende og nuværende medarbejdere til de ændrede arbejdsopgaver på lagre og i logistikcentre. Efter henvendelsen tog vi en snak med flere lokale industri- og logistikvirksomheder, som alle har indført ny teknologi og nye lager- og logistikprocesser i produktionen.

Lagermedarbejdere hos DKI i Horsens.

Stort set alle har oplevet, at lagermedarbejdernes opgaver har ændret sig. Derfor var alle også interesserede i uddannelse på området, fortæller Peter Hjortdal Andersen og nævner, at blandt andet Reitan, Jysk, Vola, Rema1000, Sport 24 og Kamstrup har engageret sig i sagen og bidraget med input til uddannelsen.

Undervisere i praktik
Med et stort set helt nyt undervisningsområde har det derfor også været helt essentielt at få underviserne på uddannelsen i praktik i industrien.

- Det er ude i virksomhederne, man har styr på processerne. Derfor har vores undervisere været i praktikforløb og har fået masser af viden om de forskellige teknologier og processer, der dels understøtter vareflowet og altså også er afgørende for, hvordan medarbejdernes arbejdsopgaver ser ud. Det er en viden, som bliver indarbejdet i undervisningsmaterialet og bliver brugt i undervisningen, siger uddannelseslederen, som ser frem til, at første hold starter på uddannelsen i januar 2023.

- Vi er spændt på, hvordan uddannelsen bliver modtaget. Vi håber, at mange finder tilbuddet attraktivt, og allerede nu har flere af de involverede virksomheder tilmeldt både nye ’gamle’ medarbejdere.

    

Læs mere om uddannelse

15/11 2022