Byggematerialer hittede på havnene (arkiv foto, Thyborøn Havn)

Byggematerialer hittede på havnene

Godsomsætningen på landets største erhvervshavne var bedre end frygtet i 2. kvartal 2020. Byggematerialer var en del af årsagen

Nye tal som Danmarks Statistik netop har offentliggjort, viser, at nedgangen ikke var helt så stor som frygtet under i 2. kvartal i år.

Tallene dækker corona-nedlukningen i april til juni, så de var frygtet meget lave, men har altså vist sig at overstige forventningerne.

- På grund af nedlukning og coronakrise havde vi frygtet at komme under 20 millioner tons gods på et kvartal for første gang siden 2014, siger Jakob Svane, der er sekretariatschef i brancheforeningen Danske Shipping- og Havnevirksomheder.

- Men at vi holder os på den gode side giver en vis optimisme for branchen og for fremtiden.

20,2 millioner tons gods blev  håndteret af havnevirksomhederne på de større danske erhvervshavne i 2. kvartal 2020. Heraf var 15,2 millioner tons fragtskibsgods, mens fem millioner tons var færgegods.

- Færgegodset er faldet som forventet, men til gengæld var der store fremskridt for byggematerialerne. Og det matcher jo meget godt med den udvikling vi så under nedlukningen, hvor der var vild gang i byggemarkederne. Det har altså været med til at holde hånden under en stor del af shipping- og havnebranchen, siger Jakob Svane.

Han fortæller at man i branchen hører, at det generelt begynder at gå fremad derude på kajkanten.

- Så nu håber vi på at restriktioner kan minimeres, og at der kan komme mere gang i eksporten igen, herunder at anbefalingerne fra regeringens genstartteams for eksporterhvervene bliver ført ud i livet, siger Jakob Svane.

-hawin

Læs mere om havne

10/9 2020