Første spadestik taget på Hanstholm Havn

Første spadestik taget på Hanstholm Havn

Under festlige former blev første spadestik taget i går eftermiddags til den godt 500 millioner kroner store havneudvidelse i Hanstholm. Havnen var vært ved arrangementet sammen med den danske entreprenørkoncern Aarsleff, der skal stå for udvidelsesprojektet

Nyheden om valget af entreprenør blev meldt ud ved et borgermøde tirsdag eftermiddag og fulgt op af en første spadestiksceremoni onsdag med deltagelse af bl.a. miljøminister Esben Lunde Larsen. 

Ceremonien fandt sted i området ved Sildegade øst for den eksisterende havn, hvor de nye baglandsarealer skal etableres. Oprindeligt var det første spadestik planlagt til foråret 2018, men nu er byggeriet altså indledt tidligere end planlagt.

Det var da også en både glad og stolt bestyrelsesformand i Hanstholm Havn, der bød velkommen:

- Særligt for vi, der har været en del af forarbejdet til havneudvidelsen, er det meget stort at være vidne til det første spadestik i dag. Det er en dag, som ikke blot vi, der arbejder på og omkring havnen, men i høj grad også borgerne i Hanstholm og i hele Thy såvel som både fiskerierhvervet og det udvidede erhvervsliv har set frem til. Det har krævet sit at nå hertil, men det har været en fornøjelse at opleve den opbakning, havnen har fra det lokale erhvervsliv og fra byens borgere. Den opbakning har bestemt været en bidragende faktor til Hanstholm Havns position og til, at vi kan stå her i dag og tage første spadestik til den nye og forbedrede Hanstholm Havn, sagde Martin Vestergaard.    

Når den nye Hanstholm Havn står færdig i 2020, vil den bl.a. omfatte en ny ydermole mod vest, der skal beskytte indsejlingen og give en mere rolig indsejling, en ny mole, der giver adgang til et nyt havneareal nordøst for den eksisterende havn og 130.000 kvadratmeter nye baglandsarealer. Derudover bliver der etableret en 30.000 kvadratmeter stor arbejdshavn, der efterfølgende også omdannes til baglandsareal.

Endelig er der budgetteret med en øget vanddybde på 11 meter i indsejlingen og 10 meter i havnebassinet samt mulighed for yderligere en meters dybde i havnebassinet. Det har været særligt efterspurgt hos havnens virksomheder, kunder og samarbejdspartnere, da den ekstra dybde giver adgang til havnen for større fartøjer. Derfor har dybden været prioriteret i planlægnings- og udbudsfasen.

Ved spadestiksceremonien deltog også borgmester i Thisted Kommune, Lene Kjeldgaard Jensen:

- Hanstholm Havn har haft stor betydning for vores område de seneste 50 år. Med havneudvidelsen lægger vi grunden til, at Hanstholm Havn også de næste 50 år kan have en positiv udvikling. At vi nu kan igangsætte udvidelsen af havnen er et bevis på, hvad vi kan udrette, når vi står sammen.  Jeg er utrolig stolt af den vilje og det arbejde, der er lagt for dagen for, at vi har kunnet komme hertil, hvor vi er i dag. På den baggrund kan vi også kun være optimistiske for havnens fremtid og for havnens betydning for erhvervsudviklingen i hele Thisted Kommune, sagde borgmesteren.

Endelig deltog miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i sin egenskab af ansvarlig for Kystdirektoratet, der hører under Miljøministeriets ressortområde:

- Det er en meget stor glæde og fornøjelse at tage det første spadestik til Hanstholm Havn og dermed sætte gang i byggeriet. Havnen har stor lokal betydning. Derfor har regeringen i forlængelse af aftalen om testvindmøller i Østerild foreslået en ekstra bevilling til oprensning i Hanstholm Havn. Det vil være med til at sætte skub i den fortsatte udvikling af havnen. Jeg ser frem til at se det endelige resultat, sagde ministeren.   

Hanstholm Havn vil være Europas førende havn for håndtering af konsumfisk i Europa. Havnen har været inde i en meget positiv udvikling de seneste år med tocifrede vækstrater. Det betyder, at kapaciteten for store dele af havnen er opbrugt, og derfor er der stort behov for en udvidelse af havnen.

-hawin

 

Læs mere om havne

9/11 2017