Grenaa Havn går hele vejen

Grenaa Havn går hele vejen

Infrastrukturen med ny omfartsvej til og fra Grenaa Havn er på plads. Det giver gode udviklingsmuligheder for nye projekter og kunderelationer på havnen, hvor blandt andet bulk og projektgods er i vækst

Grenaa Havn har de seneste år været inde i en rivende udvikling. De havnenære arealer og arealerne i baglandet er opgraderet og vokset. Man har bygget nye bulkhaller og investeret i materiel og bedre faciliteter til de mange godshåndteringsprocesser og andre services på havnen.

Og samtidig har man hele tiden været i dialog med brugerne af havnen, med kommunen og både lokale og regionale politikere om forbedret infrastruktur i området.

Erobringstogt ad landevejen

Netop det sidste punkt har været stærkt påkrævet, og med åbningen sidste år af den nye omfartsvej nord om Grenaa har havnen endelig fået mulighed for at lede den tunge og havnerelaterede trafik uden om byen.

- Med omfartsvejen har vi fået en vej, som er meget mere egnet til både det tunge, høje og lange gods, som bliver transporteret på lastbiler til og fra havnen. Ud over at borgerne får fjernet en masse støj og stress fra den tidligere til- og frakørselsvej, får vi også nogle meget sikrere forhold. Lige nu er vejen ved at blive godkendt til modulvogntog. Og selv om selve transporttiden måske ikke ryger nævneværdigt ned i forhold til tidligere, betyder forbedringerne, at vi får en effektiv og sikker transport blandt andet af gods.

Nyt erhvervsområde på vej

Sådan siger Theis Gisselbæk, som er CCO i Grenaa Havn. Han kommer ind på, at aktører inden for både bulk, projektgods og recycling kommer til at nyde godt af omfartsvejen. Samtidig er vejen ført tæt forbi de arealer i baglandet tæt på havnen, som er ved at blive udlagt til erhvervsområder.

- I kommunens bestræbelser på at etablere og leje grunde ud til mange af de virksomheder, der ser en fordel i at ligge tæt på havnen, er det vigtigt, at vi har fået en vej, som altså blandt andet er velegnet til kørsel med gods og mange forskellige slags varer, siger Theis Gisselbæk.

De nye forbedrede forhold for infrastrukturen medvirker til, at det nye erhvervsområde bliver langt nemmere at integrere i de aktiviteter, der finder sted på havnen.

- Mange af de virksomheder, der ønsker at etablere sig i erhvervsområdet, er jo interesserede i, at de hurtigt, effektivt og uproblematisk kan sende og modtage gods og varer, både ad vandvejen og via vejnettet. Det er forhold, som er på plads nu.

Interesse for havnenære arealer

Det er dog ikke kun baglandet, der er attraktivt at etablere sig i. Rigtig mange virksomheder har nemlig også fokus på de havnenære arealer. Virksomheder inden for recycling, energi og biobrændsel har allerede etableret sig på havnen. Men mange flere er interesserede i at komme helt tæt på de kajnære arealer.

Blandt andet virksomheder, der producerer og handler med bioprodukter, træpiller og forskellige landbrugsprodukter, viser interesse for arealerne og de bulkhaller, som Grenaa Havn inden for de seneste år har opført. På havnen har man nemlig inden for de seneste år klart kunnet fornemme, at bulk er et område i vækst.

- Mange af vore kunder og mange andre virksomheder ønsker at kunne losse og laste skibe hurtigt og få bulkvarerne flyttet ind i hallerne. Der er inden for de sidste seks måneder opført to nye haller på hver 2000 kvadratmeter, så havnen nu råder over i alt 28.000 m2, samtidig med at vi igennem de seneste år har anskaffet bedre materiel til håndteringen af bulkvarerne.

Seneste erhvervelse er en Sennebogen 875E læsse- og lossmaskine, som var den største og første af sin art i Danmark, da den blev købt i 2018. Derudover har man investeret i en flisplads, der har specielle godkendelser til flisoplag, og som er kædet stærkt sammen med havnens kommercielle 2016 strategiplan på segmentet bulk, der er et af syv strategiben på havnen.

Flere projekter på vej

Nogle kunder både blandt de eksisterende og kommende ønsker at leje haller og områder på længere kontrakter og lægger dermed en del af deres virksomhed på havnen. Andre lejer sig ind efter behov og alt efter sæsonpeaks med eksempelvis vejsalt og træflis og benytter haller og services i kortere perioder.

- Vi kan se, at der er stigende efterspørgsel. Derfor bygger vi nu, hvor vi har analyseret og anskueliggjort nogle af de fremtidige businesscases, fremfor bare at bygge og så håbe, at udviklingen fører kunderne med, siger Theis Gisselbæk.

Han fortæller, at Grenaa Havn har flere projekter for havnens udvikling i støbeskeen. Blandt andet med henblik på yderligere opførsel af haller og områder til bulk og etablering af andre havnenære arealer. Endnu er det uvist, hvilke projekter og dele af den overordnede 2030 plan, som bliver realiseret.

Men dialogen med kommunen og politikere og brugerne af havnen er i gang. Indtil videre har anlægningen af omfartsvejen vist sig utrolig vigtig for både den daglige drift på havnen, for de mange virksomheder der og for de nuværende og kommende udviklingsprojekter.

 

 

Læs mere om havne

28/5 2019
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions