Hirtshals Havn er godt rustet til fremtidenDer er betydelige udvidelser på vej i Hirtshals Havn. Bl.a. en ny indsejling, flere kajmeter til lastning og losning og flere opmarch- og erhvervsarealer

Hirtshals Havn er godt rustet til fremtiden

I 2021 omsatte havnen for 76 mio. kr. Det er en stigning på seks procent i forhold til året før, og den skyldes ikke mindst fremgang på godstransporten

Del artiklen på

På trods af corona-situationen blev sidste år et godt år for Hirtshals Havn, hvor der samlet blev transporteret 2,02 mio. tons gods over kajen.

- Den samlede godsmængde er den højeste i tre år, og det er naturligvis en udvikling, som vi er tilfredse med. Fremgangen i godsmængden viser, at efterspørgslen på godstrafik gennem Hirtshals er stigende, og det er meget positivt, da det giver et godt afsæt for fremtidige investeringer og de ambitiøse vækstplaner, vi har lagt for havnen, siger Hirtshals Havns administrerende direktør, Per Holm Nørgaard.

Efter ophævelse af restriktionerne er der sket en stigning i antallet af personbiler, og Hirtshals Havn forventer derfor en markant stigning på netop dette område i 2022.

Efterspørgslen på godstrafik gennem Hirtshals er stigende, og fiskeriet er stadig en meget væsentlig del af aktiviteterne på havnen.

I 2021 blev der landet fisk for i alt 326,6 mio. kr., og dermed er fiskeriet stadig en meget væsentlig del af aktiviteterne på Hirtshals Havn, hvilket blandt andet understreges af millioninvesteringen i et nyt bioraffinaderi på havnen.

Målrettet plan og grøn omstilling
Hirtshals Havn har lagt en målrettet plan for en omfattende havneudvidelse, der skal udvide havnen markant og styrke mulighederne for vækst. Havneudvidelsen består i en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin, som vil gøre det muligt for større skibe at anløbe Hirtshals Havn.

Derudover bliver laste- og lossemulighederne forbedret med flere kajmeter, det bliver lettere for skibe at manøvrere i havnen, og der bliver etableret større opmarch- og erhvervsarealer.

-Investeringerne vil medføre, at vi kan tiltrække flere virksomheder og give nye muligheder for de virksomheder, der allerede er på havnen, fordi det bliver endnu mere attraktivt at anvende Hirtshals Havn. Vi giver rederierne - og hele transportsektoren - nye muligheder, når de i fremtiden skal planlægge logistik- og distributionsløsninger i det nordlige Europa. Vi har lagt en strategi, der medfører, at Hirtshals Havn er godt rustet til fremtiden, siger Per Holm Nørgaard.

Han tilføjer, at Hirtshals Havn har taget en række initiativer, der skal tiltrække investeringer og virksomheder, der har fokus på grøn omstilling. Derfor er der etableret et nyt selvstændigt udviklingsselskab, Greenport North, som skal udvikle de arealer på havnen, der ikke knytter sig direkte til den almindelige havnedrift.

-lipe

 

 

 

Læs mere om havne

29/6 2022