I Køge har man sans for udvidelser

I Køge har man sans for udvidelser

Skandinavisk Transport Center i Køge er ved at færdiggøre næste etape i den udvidelse, som får transportcentrets samlede areal op på 2,5 millioner kvadratmeter. Og der er rift om pladsen

Af Hans Windeløv 

Allerede den seneste udvidelse satte transportcentret på landkortet som et af Danmarks største. Nu er ny udvidelse på 700.000 m2 altså på vej. Endnu mangler der nogle tekniske detaljer med færdiggørelsen af kommune- og lokalplan samt arkæologiske undersøgelser, før man kan komme i gang med færdiggørelsen.

- Opbakningen fra politisk og kommunal side har længe været på plads, og det er kun nogle praktiske detaljer, som mangler. Når de er klaret, kan vi komme videre med den sidste del af planlægningen og få logistikken omkring udvidelsen på plads, siger direktør for Skandinavisk Transport Center, Thomas Elm Kampmann.

Fortvivl ikke

Som han forklarer, har der været rift om pladserne i transportcentret. Beliggenheden tæt på hovedstaden med hurtig adgang til motorvej og havn gør området attraktivt for en lang række virksomheder. Mange former for erhverv har fundet vej til transportcentret, der dog primært er interessant for logistik- og transportvirksomheder.

- En stor del af grundene i transportcentret er bebygget med lagre og logistikejendomme, hvor lagring, konsolidering og håndtering af varer i både B2B-segmentet og til e-handelen er omdrejningspunktet.

Thomas Elm Kampmann.

Så stor har efterspørgslen på plads været, at man altså nu barsler med en udvidelse.

- Man skal ikke fortvivle. Der bliver snart nye muligheder for at købe grunde og etablere sig, eller for at leje sig ind i nye bygninger. Der er byggegrunde i alle størrelser fra 20.000 m2 og op til ca. 200.000 m2. Samtidig er det muligt at bygge op til 40 meter i højden, forklarer Thomas Elm Kampmann og kommer ind på, at det nye område vil stå klart i løbet af 2019.

Havn, togbane og lastbiler

Der er stor efterspørgsel på logistikejendomme i hele Danmark og særligt på de ejendomme, som ligger godt i forhold til optimale transportmuligheder til og fra centret. Skandinavisk Transport Center er en del af Transport- og logistikklyngen i Køge, som også omfatter Køge Havn. Sammen udgør de to enheder et slagkraftigt tilbud til virksomheder, som ønsker effektiv logistik og hurtig reaktionstid og servicering af deres kunder.

- Der er meget stor efterspørgsel på logistikejendomme med attraktiv strategisk beliggenhed. Her i Køge får man endvidere mulighed for at kombinere  transportformerne. Varer, der bliver sejlet ind, kan man hurtigt få ind i baglandet til transportcentret, hvis man har en hub eller et distributionscenter der. Og også den anden vej giver havn og jernbane mulighed for hurtig udskibning og transport af varer, uddyber Thomas Kampmann.

Større skibe – større godsmængder

Havnen har de seneste årtier været særlig attraktiv for virksomheder, der hjemtager og udskiber bulk. Træpiller, biomasse, grus, skrot, vejsalt og meget andet finder vej til og fra Køge Havn, og udvidelsen af havnen over en bred kam sørger for, at det sker hurtigt og effektivt.

Netop mulighederne for at benytte havnen som et effektivt brohovede til at styre gods- og varestrømmen har mange forskellige slags virksomheder taget til sig. Og flere er interesserede i at udnytte havnen som et vigtigt element i vareforsyningen. De tendenser har man for længst spottet i kommunen og i logistikklyngen. Derfor er man også godt i gang med en udvidelse af havnen.

- Lige som i transportcentret har vi for længst kunnet melde totalt udsolgt af bygninger og brugbare havnearealer. Derfor har vi også længe haft planer om at udvide havnen. Det er vi i fuld gang med nu, og når resultatet står færdigt i 2022, har vi fået over 600.000 m2 nye havnenære arealer og tilsvarende mere kajplads.

- Samtidig øger vi vandybden fra 7 til 9,5 meter, hvilket betyder, at vi kan tage skibe ind, som er dobbelt så store som dem, der i øjeblikket lægger til. Udvidelsen af de havnenære arealer, optimeringen af havnefaciliteter og den øgede vanddybde gør det muligt at håndtere meget store godsmængder og håndtere dem hurtigt og effektivt, uden der opstår flaskehalse.

Effektive logistikprocesser

I takt med at projektet bliver færdiggjort, er man klar til succesivt at byde velkommen til nye lejere på havnen.

- I samspillet med både havnens services, Skandinavisk Transport Center og hele infrastrukturen i området får vore kunder et meget effektivt flow i deres logstikprocesser. Derfor er der allerede nu rift om pladsen, siger Thomas Kampmann.

Han håber samtidig på, at der på Christiansborg bliver politisk flertal for en kombiterminal i Køge, så transport af gods på jernbanen fra Syditalien til Nordsverige får et helt logisk stop med mulighed for omlastning fra bil til bane i nær forbindelse til transportcentret og havnen.

 

Læs mere om havne

6/11 2018