Kæmpe udvidelse på vej på Aalborg Havn

Kæmpe udvidelse på vej på Aalborg Havn

Over de kommende tre år udvides transportcenteret i Østhavnen betragteligt i form af nye lagerhoteller, nye arealer til godshåndtering samt ny infrastruktur til jernbane- og vejtransport. Udvidelsen skal tilgodese og styrke både nordjyske og nordatlantiske virksomheder

Erhvervslivet kan se frem til et betydeligt løft af rammerne for den multimodale transport til og fra Nordjylland over de kommende år. Port of Aalborg har iværksat en markant udvidelse af Nordjysk Transport Center i Østhavnen, hvilket blandt andet indebærer opførelsen af op mod 90.000 kvadratmeter lager- og pakhuskapacitet samt anlæggelsen af nye terminalarealer inden for de næste tre år.

Transportcenteret udvides med et areal på omkring 150.000 kvadratmeter mod øst og kommer til at grænse op til Port of Aalborgs multiterminal på den ene side og den spritnye jernbaneterminal på den anden side. Derudover vil udvidelsen også omfatte ny infrastruktur til vejtransporten i form af endnu en trailerparkeringsplads.

Stigende efterspørgsel på miljøvenlige løsninger
- Vi styrker nu den multimodale logistik i Aalborg markant ved at sikre endnu bedre rammer for let, gnidningsløst og omkostningsoptimeret skifte mellem forskellige transportformer og dermed optimere virksomhedernes logistik. Vi forventer derfor, at udvidelsen vil bidrage til at skabe vækst for områdets eksisterende virksomheder og ikke mindst til at tiltrække nye virksomheder, fortæller salgschef i Port of Aalborg, Kjartan Ross, og fortsætter:

- Udvidelsen skal desuden være med til at understøtte den stigende efterspørgsel på mere miljøvenlige transportløsninger som f.eks. jernbanetransport, der gennemgår en eksplosiv udvikling i disse år. Vi har i forvejen så sent som i januar etableret endnu et jernbaneområde, og da vi kun forventer, at efterspørgslen vil stige yderligere, forbereder vi det nye område til en ny jernbaneterminal med op mod 800 meter spor.

Ledig kapacitet har længe været en mangelvare
Jernbanetransporten er ikke det eneste sted, hvor efterspørgslen er høj. Kjartan Ross peger på, at Port of Aalborg siden 2018 har opført hele syv store universallagerhaller på hver 2.000 kvadratmeter. Og alle var stort set udlejet, inden bygningerne stod klar til brug:

- Der ingen tvivl om, at ledigt lager og godshåndteringskapacitet længe har været en mangelvare i det nordjyske, og vi er trods flere investeringer i begge dele endnu langt fra at mætte efterspørgslen. Derfor er vi nu klar til at gå endnu flere gear op med en betragtelig udbygning af både lagerfaciliteter og terminalarealer, siger Kjartan Ross.

Styrket logistikkæde til og fra Nordatlanten
Ifølge Kjartan Ross skal udvidelsen – udover at imødekomme den stigende efterspørgsel på lager- og godshåndteringskvadratmeter – også styrke containertrafikken til og fra Aalborg.
- Med udvidelsen styrker vi det logistiske setup omkring containertrafikken, der er en både vigtig og attraktiv transportløsning for mange nordatlantiske og nordjyske virksomheder, siger han.

-lipe

Læs mere om havne

13/9 2021