Port of Aalborg med i prominent EU-projekt om grønnere godstransport

Port of Aalborg med i prominent EU-projekt om grønnere godstransport

Aalborg skal agere testplatform i et storstilet forskningsprojekt under Horizon 2020 – EU's rammeprogram for forskning og innovation – der har til formål at udvikle et nyt koncept til nærskibsfart i Europa som alternativ til godstransport via vejnettet. Projektet er fuldt finansieret med 58 millioner kroner og involverer 12 parter fra ind- og udland – herunder Port of Aalborg og Aalborg Universitet

De næste tre år bliver Port of Aalborg en del af et stort EU-forskningsprojekt. Det står klart efter, at eksperter fra EU-kommissionen netop har udvalgt det projektforslag, der skal arbejde med EU's ønske om at flytte gods væk fra Europas veje ved at optimere transporten af gods via Europas indre vandveje.

Vinderprojektet er resultatet af et samarbejde mellem 12 aktører fra Danmark, Norge, Finland og Tyskland – og involverer rederier, havne og universiteter. Parternes projektforslag hedder ”Advanced efficient and green inter-modal system” (AEGIS), og formålet er at udvikle et nyt og mere bæredygtigt koncept til nærskibsfarten i Europa gennem udviklingen af smarte teknologier og automatiseringsløsninger.

Port of Aalborgs rolle bliver særligt at agere testplatform for de løsninger og teknologier, som udvikles gennem projektet, fortæller udviklingschef Jesper Raakjær:

- AEGIS er et visionært projekt, der har til formål at modernisere og klimaoptimere transportsektoren i Europa, og det passer rigtig godt med Port of Aalborgs eget arbejde og vores egne mål i forhold til både den grønne omstilling og optimering af vores forretning. Vi ser meget frem til at bidrage og ikke mindst til at udvikle os i forhold til nærskibsfarten. Skibsbåren transport er sammen med godsbanetransport det bedste alternativ til at fragte gods via lastbil, og det er især på de korte ruter, at skibstransporten har et stort uforløst potentiale for at nedsætte vejbelastning og forurening markant.

Konkret vil projektet med Port of Aalborg som case demonstrere, hvordan man kan designe og teknologisk udstyre en såkaldt inter-modal, automatiseret, grøn terminal for derigennem at gøre det mere attraktivt at transportere gods via vandvejen.

- Projektet vil komme med et forslag til, hvordan man kan konstruere en ny fuldautomatiseret terminal, der kan håndtere både RORO-, container- og bulktransport via nærskibsfart og jernbanenettet, der begge rummer stort potentiale i forhold til at gøre transportsektoren grønnere. Det kan potentielt blive medvirkende til at gøre os til markedsførende inden for intelligent godshåndtering og teknologi, hvilket vil styrke vores evne til at tiltrække store virksomheder fra både ind- og udland til Aalborg, forklarer Jesper Raakjær.

AEGIS finansieres gennem Horizon 2020, som er det største støtteprogram til forskning og innovation i EU’s historie med et samlet budget på 75 millioner euro. Både ansøgningsprocessen og den forestående udførsel koordineres af det norske konsulenthus SINTEF OCEAN, der er et af Europas største, uafhængige forskningsinstitutter med stor erfaring fra andre projekter i EU-regi.

Ud over Port of Aalborg har projektet også yderligere Aalborg-islæt i form af Aalborg Universitet. Aalborg Universitets Centre for Blue Governance får nemlig en ledende rolle, der bliver at understøtte og udvikle det politiske og lovmæssige grundlag, som AEGIS’ projekter skal bygges på:

- Centre for Blue Governance skal bidrage med indsigt i, hvordan vi når i mål med projektet i overensstemmelse med lovmæssige og politiske anliggender. Målet er, at vi bliver klogere på, hvordan vi i fremtiden øger samarbejdet med myndigheder og industrier for i fællesskab at skabe en grønnere dagsorden i skibstransporten, forklarer AAU-professor og head of centre for Blue Governance, Jan P. M. van Tatenhove.

Projektet startede den 1. juni.

-hawin

Læs mere om havne

8/6 2020