Ny kvikguide skal hjælpe virksomheder med ”grøn” markedsføring

Ny kvikguide skal hjælpe virksomheder med ”grøn” markedsføring

Forbrugerombudsmanden offentliggør en kvikguide med regler og praksis for markedsføring med klima- og miljøanprisninger

Forbrugerombudsmanden modtager jævnligt klager over såkaldt ”greenwashing”, hvor forbrugere sætter spørgsmålstegn ved virksomheders miljø- og klimaanprisninger af produkter eller ydelser.

Flere af disse klager har ført til sager om vildledende markedsføring, og Forbrugerombudsmanden har også taget sager op af egen drift.

Som led i Forbrugerombudsmandens løbende indsats mod vildledende markedsføring med brug af miljø- eller klimaudsagn, sendte Forbrugerombudsmanden i juni 2021 et udkast til kvikguide om miljømarkedsføring i høring.

Efter at have modtaget en række høringssvar offentliggjorde Forbrugerombudsmanden kort før jul den færdige kvikguide.

Formålet med kvikguiden er at hjælpe virksomheder til at undgå vildledende udsagn om deres produkters miljømæssige egenskaber

Virksomhederne skal kunne dokumentere deres udsagn i markedsføringen. Derfor anbefaler Forbrugerombudsmanden, at virksomhederne er så præcise som muligt, når de beskriver, hvordan et produkt udmærker sig.

Lever et produkt ikke op til markedsføringen, vil der være tale om vildledende markedsføring.

Kvikguiden indeholder en række eksempler på, hvornår det kan være en overtrædelse af markedsføringsloven at skrive positivt om et produkts miljømæssige påvirkning uden at have den tilstrækkelige dokumentation.

I starten af det nye år forventer Forbrugerombudsmanden at påbegynde en revision af vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen (kvikguiden er en forkortet version af denne).

-hawin

Se 'Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring' HER

Forbuddet mod vildledning og dokumentationskravet:

Markedsføringslovens § 5: En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Markedsføringslovens § 6: En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Markedsføringslovens § 13: Den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.

Læs mere om logistikløsninger

6/1 2022