Automatiseret bufferlager skaber effektiv vareforsyning til produktionen

Automatiseret bufferlager skaber effektiv vareforsyning til produktionen

Lagerautomater optimerer vareforsyningen mellem de forskellige produktionsled hos producerende virksomheder. Kardex har løsningerne til de automatiserede lagersystemer

Indenfor fabrikation kan ventetider mellem forskellige produktionsled, manglende materialer fra lageret og uforudsete hændelser hurtigt skabe flaskehalse, forsinke processer og i sidste ende mindske profitten.

Et sikkerhedslager mindsker risici og sikrer en konstant tilgængelighed af alt, hvad man behøver for at gennemføre de forskellige produktionsstadier.

Når man tager i betragtning den plads, det kræver at opbevare ting statisk, samt den tid, det tager at afhente genstande manuelt forskellige steder på lageret, er automatisering en kompakt og effektiv løsning til mellemlagring af komponenter, råmaterialer til behandling eller udstyrede dele.

Lagerautomaten LR35 Vertical Buffer Module er et fleksibelt og skalerbart automatiseret lagringssystem, der opbevarer mellemlager-beholdningerne i et sikkert og indkapslet system, indtil det skal bruges - og dermed forhindrer, at varerne beskadiges, fejlsorteres eller bliver væk.

Placeret direkte i produktionszonen, eller i et lagerområde der er forbundet til et transportsystem, reducerer den interne transport- og gåafstande ved at automatisk levere genstande til fabrikationscellerne.

Ved at udnytte byggehøjden optimalt, frigør den også gulvareal, så der bliver mere plads til udvidelser og optimerede produktionsprocesser.

Til hjælp med lagerstyring kan lagerstyringssoftwaren Power Pick Global bruges til at gøre operatøren opmærksom på, at et ventetrin er afsluttet, og et lagret produkt er klar til at fortsætte videre i fremstillingsprocessen.

Den kan nemt forbindes til forskellige ERP-systemer og give et overblik over de lagrede varer med minimums- og maksimumsmængde-advarsler for at udelukke mangler. Ved at reducere risikoen for menneskelige fejl øger den nøjagtigheden og forbedrer effektiviteten kolossalt.

-hawin

Fordele ved LR35 Vertical Buffer Module

  • Mere plads: Høj lagerkapacitet med minimalt aftryk
  • Tidsbesparende: Fjerner operatørens transporttid, hvilket giver større effektivitet
  • Høj sikkerhed: Indkapslet system forhindrer tyveri og skader
  • Høj fleksibilitet: Kan nemt integreres og indrettes i eksisterende anlæg
  • Skalerbart: Systemet kan udvides og tilpasses efter behov
  • Pålidelighed: tilgængelighed af varer og nøjagtig levering til produktionslinjen

Læs mere om robotter & automatisering

13/3 2020