Genkendelsens glæde er uendelig

Genkendelsens glæde er uendelig

En nyudviklet genkendelsesalgoritme og en fleksibel griber er grundpillerne i en robotløsning, der automatiserer og effektiviserer plukprocesserne i distributionscentre og logistikvirksomheder. Scape Technologies har udviklet ’Package Picker’-løsningen, der har givet genlyd i lager- og logistikindustrien

Af Hans Windeløv

Et klik og ordren er gennemført i webshoppen. Det genererer pluk og pak af varen hos webshoppens lager eller i logistikvirksomheden, der håndterer dens varer. Herefter transporterer fragtmænd pakkerne til distributionscentrene. Og her starter udfordringerne for alvor. Det vælter nemlig ind med pakker, som skal videre i systemet.

E-handelen er eksploderet. Vi handler på nettet som aldrig før, og coronakrisen har kun accelereret flowet af varer, som skal fra A til B og helst så hurtigt som muligt. Meget tyder på, at pakkemængderne kun stiger og stiger og bliver mere end fordoblet de næste fem års tid*. Det skaber flaskehalse i distributionscentre og pres i varehåndteringen hos logistikvirksomhederne.

Avancerede teknologier spiller sammen

I distributionscentre og logistikvirksomheder har man da også antennerne ude, når det handler om at finde nye løsninger, der effektiviserer vareflowet i de interne processer.

En af de leverandører, som har oplevet stigende interesse for sin ’Bin Picking’ robotløsning til pluk af varer til produktionen i først og fremmest bilindustrien, er Scape Technologies. På baggrund af erfaringerne med denne løsning har den odensebaserede virksomhed udviklet en automatisk ’Package Picker´-løsning til logistikindustrien.

Effektivitet og fejl er kritiske faktorer i logistikindustrien. Den nye løsning fra Scape Technologies klarer 1400 pluk i timen, er stabil og sørger dermed for at fejl bliver elimineret.

Det er en løsning med en griber, som automatisk plukker pakker fra eksempelvis pakkebure, og placerer dem på et transportbånd. Båndet fører dem videre til en scanningstation, som læser stregkoden og sørger for, at pakkerne bliver sorteret og afsendt til de korrekte destinationer.

I ’Package-Picker’-løsningen spiller flere højteknologiske komponenter sammen. Scape Technologies har udviklet og designet hele løsningen. Den består af en griber med syv ’gribefingre’, der er monteret på en robotarm, en scanner, der kan lave en 3D punktsky af scenen med pakker, en nyudviklet genkendelsesalgoritme og software som planlægger armens bane.  

1400 pakker i timen

- Tilsammen udgør det en avanceret løsning, hvor robotten plukker uensartede pakker med griberen, en ad gangen, og afleverer dem på et transportbånd, hvorefter den bevæger sig tilbage til pakkestationen og starter en ny cyklus. En cyklus bliver gennemført på toethalvt sekund. Det svarer til ca. 1400 pakker i timen. Sådan siger René Dencker, CTO og medstifter af Scape Technologies.

Han forklarer, at scanneren, som er placeret over stationen med pakker, sammen med genkendelsesalgoritmen detekterer og definerer pakkeformen, og sender data til ’Gribe’-algoritmen, der styrer den fleksible griber. Gribe-algoritmen optimerer grebet ud fra genkendelsesdata, og sørger for at plukke pakken og aflevere den på båndet.

Der er stor interesse for ’Package Picker’ i logistikindustrien.

- Det er et system, som beregner den mest optimale bane for robotarmen, så man får et hurtigt flow uden kollision af nogen art. Grundlæggende venter robotten ikke på data. De bliver hele tiden leveret af genkendelsesalgoritmen, som faktisk er en hel cyklus foran robotarmen og griberen.

Dermed er det også vigtigt at ’scenen’ hvor pakkerne befinder sig, ikke bliver ændret, eksempelvis af nye pakker, som bliver tilført. Sker det alligevel, at et pakkeemne flytter sig, så griberen ikke genkender situationen, går robotarm og griber videre til næste data, som genkendelsesalgoritmen leverer.

- For at undgå at pakkeemner påvirker hinandens positioner, er systemet også sat op til, at man tømmer en pakkestation og først derefter tilfører nye pakker, siger René Dencker.

’Package Picker’ forhindrer flaskehalse

Scape Technologies har et Joint Venture-selskab i Kina, som er i gang med at afprøve løsningen i real time ude i logistikindustrien hos nogle af deres kunder. 

Administrerende direktør i Scape Technologies, Søren Bøving-Andersen fortæller, at ’Package Picker’-løsningen lever op til kravene der. Interessen for løsningen ses bl.a. i et kinesisk distributionscenter, hvor et hav af medarbejdere hver dag plukker og placerer op til 15 millioner pakker.

- De manuelle arbejdsprocesser med pluk af pakker er kendetegnet ved en høj grad af monotoni med gentagne bevægelser. Trætte og ukoncentrerede medarbejderne er ikke et særsyn. Dermed opstår der fejl samtidig med, at tempoet risikerer at falde. Det skaber flaskehalse.

- Det sker ikke med vores ’Package Picker-løsning’. Vores kinesiske Joint Venture-selskab tester p.t. løsningen i plukcellerne hos flere af deres kunder blandt distributionscentrene. Og her forventes både markante forbedringer af driften og besparelser.

Varierende størrelse og form

Søren Bøving-Andesen kommer ind på at Scape Technologies erfaringer med ’Bin Picking’-løsningen i bilindustrien har været afgørende for udviklingen den nye ’Package Picker’.

- Sker der fejlpluk, eller opstår der ventetider, er det meget kritisk i en bilproduktion, hvor alle processer - heriblandt ordreafgivelse og varelevering - er nøje afstemt. Det er den stabilitet og pålidelighed, der kræves i bilindustrien, vi nu med vores nye teknologi viderefører til logistikindustrien, blot med den helt nyudviklede genkendelsesalgoritme, så den kan plukke emner der varierer i størrelse og form, siger Søren Bøving-Andersen.

Standardkomponenter holder prisen nede

Robotvirksomheden har da også allerede mærket interesse med daglige forespørgsler fra flere aktører, som kender til testkørslerne i Kina.

Som direktøren kommer ind på, er der faktisk flere forskellige anvendelsesmuligheder forbundet med løsningen. Pluk til sorteringsbånd i distributionscentre er bare en af dem.

- Der er jo tale om standardiserede komponenter, som vi kan designe forskellige løsninger med. Eksempelvis kunne plukstationer i forbindelse med ’goods-to-man’ være oplagt. Pointen er pålideligheden, hastigheden og prisen.

- Brug af standardkomponenter betyder, at vi tilpasser de eksisterende, velafprøvede elementer til kundens setup. Det gør priserne overkommelige. Og særligt når der er tale om så tekniske gode og stabile løsninger, som dem vi laver, skaber det stor værdi for kunderne, siger Søren Bøving-Andersen.   

 

Læs mere om robotter & automatisering

30/6 2021