Bosch investerer i brændselsceller til eldrevne lastbiler

Bosch investerer i brændselsceller til eldrevne lastbiler

Brændselsceller, der kører på brint, produceret med vedvarende energi, muliggør klimaneutrale transporter over lange afstande og med hurtig optankning

Eldrevne køretøjer er centrale for bestræbelserne på at reducere CO2-udledningen fra trafikken. Men for lastbiltransporten har det været en udfordring at finde bæredygtige løsninger, der er økonomiske og uden tunge batterier, lange opladningstider og begrænset rækkevidde.

Med sin nye investering i brændselsceller ønsker Bosch at muliggøre, at selv 40 tons tunge lastbiler kan køre klimaneutralt og mere end tusind kilometer mellem hver optankning.

Brændselsceller og batterier supplerer hinanden
-Fordelene ved brændselsceller kommer i spil på de områder, hvor elektriske batterier ikke er den optimale løsning. Der er derfor ikke tale om en konkurrence mellem brændselsceller og batterier - de komplementerer hinanden perfekt, forklarer Uwe Gackstatter, chef for Bosch Powertrain Solutions.
Når systemet først er etableret i lastbiler, er næste trin for Bosch at udvikle tilsvarende, bæredygtige løsninger til fremtidens personbiler.

Bosch fremhæver syv grunde til, at brændselsceller og brint er afgørende elementer i fremtidens transport:

1. Klimaneutralitet bliver mulig
I en brændselscelle reagerer brint (H2) med ilt (O2) fra den omgivende luft. Den frigivne energi omdannes til elektricitet, der bruges til kørsel - og efterlader varme og rent vand (H2O). Brint fremstilles ved hjælp af elektricitet, der kan genereres fra vedvarende energikilder, så brændselscellens drivsystem bliver helt klimaneutralt.
Især for store, tunge køretøjer har brændselsceller et bedre kulstofaftryk end rent batterielektriske drivsystemer, hvis man medregner CO2-udledningen til produktion, drift og bortskaffelse. Og køretøjer, der drives af brændselsceller, behøver blot et mindre batteri, hvilket reducerer det samlede kulstofaftryk betragteligt.

2. Flere, mulige anvendelser
Brint har en høj energitæthed. Et kilo brint indeholder lige så megen energi som 3,3 liter diesel. For at køre 100 kilometer har en bil kun brug for omkring et kilo brint, mens en tung lastbil har brug for syv. Som med diesel og benzin tager det kun et par minutter at fylde en tom brinttank og fortsætte rejsen. Hvis målene for Parisaftalen skal nås, skal brint fremover ikke blot drive biler og erhvervskøretøjer, men også tog, fly og skibe. Energi- og stålindustrien planlægger også at bruge brint.

3. Effektivt og fleksibelt
Miljøvenlighed og rentabilitet afhænger i høj grad af drivsystemets effektivitet - og dén er cirka en fjerdedel højere for brændselscelle-køretøjer end for køretøjer med forbrændingsmotorer. Megen elektricitet fra vind- og solenergianlæg forbliver ofte ubrugt, fordi den ikke kan lagres. Her kommer brint til sin ret, fordi den kan produceres decentralt af den overskydende elektricitet - og fleksibelt opbevares og transporteres.

4. Omkostninger er faldende
Omkostningerne ved grøn brint og prisen på elektricitet fra vedvarende energikilder falder. Hydrogen Council, en sammenslutning af over 90 internationale virksomheder, forventer at reducere omkostningerne ved mange brintapplikationer med halvdelen i løbet af de næste ti år - hvilket gør brændselsceller konkurrencedygtige med andre teknologier.

-På mellemlang sigt bliver det ikke dyrere at køre med en brændselscelle end en traditionel forbrændingsmotor, vurderer Gackstatter.

5. Infrastruktur
Dagens netværk af stationer til brintpåfyldning tilbyder ikke fuld dækning, men der findes allerede transportruter med tilstrækkelige tankstationer. Virksomheder i mange lande samarbejder om at udvide netværket, ofte støttet af offentlige tilskud - f.eks. i Tyskland, Japan, Kina og Sydkorea.

6. Sikkerheden er på niveau med andre brændstoffer
Brint i køretøjer er ikke farligere end andre brændstoffer eller batterier, og brintbeholdere udgør ikke en øget risiko for eksplosion. Ganske vist brænder brint i kombination med ilt, og en blanding af de to i et bestemt forhold er eksplosiv. Men brint er ca. 14 gange lettere end luft og derfor ekstremt flygtig. Brint, der slipper ud af en tank i et køretøj, vil stige op, før den når at reagere med den omgivende ilt.

7. Teknologien er moden
Brintproduktion er en dokumenteret og teknisk ukompliceret proces, som hurtigt kan øges og imødekomme højere efterspørgsel. Og brændselscellerne har nu nået den nødvendige, tekniske modenhed til kommercialisering og omfattende brug. Ifølge Hydrogen Council kan brintøkonomien blive konkurrencedygtig i løbet af ti år, forudsat tilstrækkelige investeringer og politisk vilje.

-Tiden til at komme ind i brintøkonomien er nu, lyder det fra Gackstatter.

-lipe

Læs mere om transport & distribution

14/9 2020

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.