Brugerbetaling på Frederikssundsbro afskaffes som aftalt

Brugerbetaling på Frederikssundsbro afskaffes som aftalt

Selv om lovforslaget først fremsættes i februar, afskaffes brugerbetalingen fra årsskiftet

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det har overrasket mange, at lovforslaget, der skal fjerne brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund ifølge regeringens lovprogram først fremsætte Folketinget i anden halvdel af februar og dermed først kunne træde i kraft i midten af 2022.

Det var ellers en del af aftalen om infrastrukturplanen, at loven – og dermed afskaffelsen af brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro – allerede kunne træde i kraft den 1. januar 2022. Men ifølge et svar fra transportminister Benny Engelbrecht til Mette Thielsen fra Nye Borgerlige fremgår det, at der ikke er nogen grund til bekymring:

- Det er planen at fjerne brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro pr. 1. januar 2022, og ikrafttræden af en ophævelse af lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund er ikke en forudsætning herfor, oplyser ministeren.

Brugerbetaling fastsættes til 0 kroner
Der vil på Finansloven for 2022 være en bevilling til, at der i begyndelsen af januar 2022 kan overføres det beløb til Fjordforbindelsen Frederikssund, der vil indfri selskabets gæld:

- Når gælden er indfriet, er der ikke længere behov for brugerbetaling. Da selskabets bestyrelse fastsætter niveauet for betalingerne, vil bestyrelsen inden udgangen af 2021 kunne beslutte at ændre taksten på Kronprinsesse Marys Bro til nul kroner pr. 1. januar 2022. Der er dog fortsat behov for efterfølgende at ophæve lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, da der ikke vil være behov for på et senere tidspunkt at genindføre brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro, men fremsættelsestidspunktet for loven er ikke afgørende for afskaffelse af brugerbetalingen, oplyser Benny Engelbrecht.

Læs mere om transport & distribution

17/10 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.