Der er brændstof nok

Der er brændstof nok

Tankstationer, depoter og raffinaderier har indført en række tiltag, der skal sikre leveringen af brændstof til vareudbringning og befolkning under Corona-krisen

Corona-virussen (COVID-19) betyder, at vi lige nu har en speciel og alvorlig situation i Danmark. De virksomheder, der leverer brændstoffer bakker naturligvis fuldt op om myndighedernes tiltag, så vi sammen kan komme bedst muligt igennem denne krise.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Drivkraft Danmark, der er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces med alle Danmarks tankstationer og raffinaderier som medlemmer samt LPG-branchen. Branchen leverer 99 % af energien til transporten og 40 % af det samlede danske energiforbrug.

Som branche- og arbejdsgiverorganisation har Drivkraft Danmark et særligt ansvar for, at samfundet holdes kørende, og at befolkning og virksomheder har adgang til brændstof – landet over.

Og meldingen er altså klar: Der er brændstof nok, og der er ingen udfordringer på brændstofslagrene i forhold til at følge med.

Samtidig har raffinaderier, depoter og tankstationer iværksat en række tiltag, der skal bidrage til at minimere risikoen for smittespredning og samtidig sikre drift og levering af varer og brændstoffer til danskerne:

Tankstationer:

* Alle tankstationer er åbne. Kunder skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum – herunder god håndhygiejne

* Hensyn til de andre kunder vises ved altid at holde afstand

* Skærpede regler for medarbejdere på tankstationer om kontakt med hinanden

* Ekstra rengøring i butik, toiletter og på forpladsen

* Mulighed for håndvask og afspritning

Depoter og raffinaderier:

* Skærpede regler for tankbilschauffører – ingen mulighed for fysisk kontakt til personale på depoterne

* Skibsanløb til raffinaderierne og depoterne sker under skærpede regler vedrørende mulighed for fysisk kontakt, rengøring, hygiejne etc.

* Løbende dialog med produktleverandører omkring skibsanløb og sikkerhedsregler

* Adgangen til kontrolrum er begrænset til personer, der har deres arbejdsplads i kontrolrummet eller til personer, som udfører forretningskritiske opgaver i kontrolrummet som fx nødvendige vedligeholdelsesopgaver

* Nødberedskab med overflytning af mandskab mellem depoter hvis kritisk personale bliver ramt

* Løbende status for sygdom hos eget personale og leverandører for at kende risikobilledet

* Kritisk personale i forhold til at opretholde produktion og forsyning fra raffinaderierne og depoterne holdes i størst muligt omfang adskilt fra øvrigt personale

* Ingen fysisk kontakt mellem medarbejdere fra de forskellige depoter, så sygdom ikke spredes, og depoter kan operere uafhængigt og i sidste ende overtage forsyning

Administration og service:

* Administrative medarbejdere arbejder hjemme, men er i fuld drift og kan nås via mail og telefon

* Kundemøder begrænses til et absolut minimum

 

-hawin

 

 

Læs mere om transport & distribution

20/3 2020
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions