Grønt rejsegilde hos DHL i CPH

Grønt rejsegilde hos DHL i CPH

DHL er i færd med at færdiggøre den nye Copenhagen Hub i Københavns Lufthavn. På de 26.000 kvadratmeter bliver det automatiske sorteringsanlæg i stand til at håndtere 30.000 pakker i timen. Samtidig vil en række grønne løsninger gøre distributionscentret mere bæredygtigt end det gamle

Af Hans Windeløv

DHL’s nye hub i Danmark bliver en af 22 DHL hubs på verdensplan. Hub’en i Kastrup effektiviserer DHL’s internationale pakkedistribution i både Danmark og resten af Verden.

Med et automatiseret sorteringssystem i en af de store haller kan man sortere op til 30.000 pakker i timen. Hub’en sørger blandt andet for at pakker ikke først skal forbi enten England eller Tyskland inden de havner hos kunderne i Danmark.

Det betyder både at man kan indlevere pakkere senere samtidig med at der bliver kortere leveringstider og mindre CO2-udledning i forbindelse pakkedistributionen til kunder i Danmark.

DHL får endvidere installeret en solcellepark på 5.500 kvadratmeter på taget af sorteringshallen, og et system til opsamling af regnvand, som skal bruges til blandt andet toiletskyl.

Det er tiltag, som skal reducere CO2-aftrykket yderligere og blandt andet føre til at man bliver CO2-neutral senest i 2050.

Det var blandt budskaberne fra administrerende direktør i DHL Aviation, Steven Den, som lagde vejen forbi rejsegildet tirsdag den 12. oktober på adressen i Kastrup.

Flere arbejdspladser lufthavnen og kommunen
Direktøren kom også ind på at der er udsigt til flere arbejdspladser i forbindelse med at hub’en bliver taget i anvendelse i 4. kvartal 2022 og bliver fuldt funktionsdygtig i 2023.

Faktisk spår man, at den nuværende arbejdsstyrke på 400 medarbejdere bliver fordoblet i forbindelse med at hele hub’en i løbet af de næste par år kommer op i høje omdrejninger.

Det vækker glæde i både Københavns Lufthavn, CPH, og i Tårnby Kommune hvor både lufthavnen og hub’en ligger.

Begge steder glæder man sig over at hub’en bliver en vigtig drivkraft i at skaffe arbejdspladser til lufthavnen og kommunen oven på den stigende arbejdsløshed som coronapandemien medførte for lokalområdet. Samtidig hæftede man sig ved rejsegildet ligeledes ved de grønne tiltag, DHL bringer til torvs.

- Det er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling, CPH er ved at gennemgå og som skal føre til at lufthavnen bliver emissionsfri i 2030, sagde Thomas Woldbye administrerende direktør i Københavns Lufthavn, mens borgmester i Tårnby Kommune, Allan S. Andersen, kom ind på, at det store fokus DHL har på mere bæredygtige løsninger, spiller fint sammen med kommunens intentioner om at blive grønnere.

Forbrugerne tjekker distributørernes grønne tiltag
Det er Logistic Contractor Danmark A/S, der som totalentreprenør, står for opførelsen af hub’en. Selskabet er specialister i at udvikle og bygge kundetilpassede logistik- og industribygninger, og har blandt andet opført 1,8 millioner kvadratmeter logistikbygninger i Norden.

LC står ofte selv som udvikler af projekterne, som lejes ud til brugerne sammen med rådgivere og arkitekter. For den nye DHL hub’s vedkommende var det dog et færdigudviklet projekt LC bød ind på og vandt.

Dermed var kravene til blandt andet de grønne løsninger også specificeret i udbudsmaterialet.

Som Mads Rohde, der er salgs- og udviklingschef i LC’s danske afdeling, forklarer, er der kommet kæmpestort fokus på bæredygtighed og grønne løsninger i forbindelse med projektering og opførelse af mange forskellige slags byggerier.

Hvilket absolut også er gældende, når det drejer sig om logistikbygninger.

- Som i så mange andre industrier er logistikindustrien  et af de steder, hvor forbrugerne interesserer sig meget for, hvordan de forskellige virksomheder agerer med hensyn mere bæredygtige løsninger og tiltag for at reducere CO2-aftrykket, siger Mads Rohde.

I forbindelse med e-handel og køb på webshops, skæver rigtig mange forbrugere til distributørernes bæredygtighedsstrategier.

- Slutkunderne tjekker hvordan distributørerne og logistikvirksomhederne håndterer udfordringerne med hensyn til at blive mere bæredygtige. Mange forbrugere klikker ganske enkelt videre til en ny webshop, hvis de oplever, at shoppens samarbejdspartnere ikke lever op til forventningerne om en dedikeret indsats for grønnere løsninger og strategier, siger Mads Rohde.

Styr på produktionsprocessernes CO2-regnskab
I DHL’s hub i Kastrup skal solcellerne på taget levere el til både lys, sorteringsanlæg, ventilation og andre installationer. Regnvandsopsamlingen bliver brugt i sanitetsløsningerne i hub’en.

Mads Rohde forklarer at der i dag endvidere bliver stillet store krav til dokumentation af det samlede CO2-regnskab for produktionsprocesser og produkter, der bliver brugt i logistikbyggerier.

- Vi har benyttet 1.500 tons stål til byggeriet. Og vi kan dokumentere hvor stor CO2-udledningen har været i forbindelse med blandt andet produktionen af stålet, forarbejdningen, og transporten af det til Danmark.

Sådan forholder det sig også med betonelementerne og alle de andre komponenter, elementer og produkter vi benytter i byggeriet.

På den måde kan bygherren dokumentere over for både kunder, myndigheder og andre hvad CO2-regnskabet for både det samlede byggeri og de enkelte dele løber op i.

I dag stiller mange kunder og virksomheder krav om dokumentation for miljøbelastningen i produktionsprocesserne. Det er med til at skærpe ens miljøprofil.

Og samtidig giver dokumentationsmaterialet et beregningsgrundlag for, hvornår man rent faktisk forventer at blive miljøneutral i forhold til de CO2-besparende løsninger man installerer, siger Mads Rohde.

Læs mere om transport & distribution

14/12 2021

Flådestyring

Fødevaretransport

Messer

National distribution

National Transport

Pakkedistribution

Ruteoptimering

Tempereret lager logistik

Transportstyring

Truckterminaler

Tilføj dit firma her.
Send en mail.