Højere hastighed tillades for lastbiler

Højere hastighed tillades for lastbiler

Regeringen præsenterer i dag et udspil med 42 initiativer, der skal lette erhvervslivets byrder.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Dermed vil byrderne ifølge regeringen være lettet med 3,8 milliarder kroner i perioden fra 2015 frem til og med 2020.
For transportsektoren får primært to af initiativerne betydning, idet regeringen blandt andet vil tillade højere hastig for lastbiler uden for bymæssig bebyggelse:

- Med det nye udspil forbedrer vi vilkårene for vejtransportbranchen, der hver dag holder hjulene i gang i Danmark. Det gør vi ved at tillade en større højde for lastbiler, så lastbiler kan transportere mere gods. Derudover sikrer vi en forbedret mobilitet ved at hæve hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog uden for tættere bebyggelse og på motortrafikveje. På den måde kan varerne hurtigere komme frem til supermarkederne, ligesom transportomkostningerne bliver lavere, og antallet af lastbiler på vejene bliver reduceret, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov blandt andet.

Færre ulykker
Regeringen vil forhøje hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog fra 70 til 80 km/t. uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje med henblik på en tidsmæssig gevinst for transportsektoren.

Ud over at have en positiv økonomisk effekt, så er det også vurderingen, at det vil betyde, at antallet af ulykker, som følger af overhalinger, vil reduceres. På de strækninger, hvor det ikke er færdselssik¬kerhedsmæssigt forsvarligt for lastbiler at køre 80 km/t., vil det via skiltning blive anvist, hvor hurtigt lastbiler må køre.

Den tidsmæssige besparelse medfører betydelige lettelser af erhvervslivets byrder op til cirka 560 millioner kroner årligt.

Højden øges ti centimeter
Desuden vil den tilladte højde for lastbiler, der i dag er 4,0 meter, blive hævet til 4,1 meter for derved at gøre det muligt at transportere mere gods med færre køretøjer.

Forøgelsen af den tilladte højde for lastbiler skønnes at medføre erhvervsøkonomiske gevinster på cirka 60 millioner kroner årligt.
Regeringen forventer, at ændringerne får virkning fra 1. juli 2

Læs mere om transport & distribution

8/2 2019

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.