Miljøzoner forbeholdt de største byer i DanmarkMiljøminister Jakob Ellemann-Jensen

Miljøzoner forbeholdt de største byer i Danmark

Ligesom det er muligt for landets største byer, ønsker en række københavnske vestegnskommuner samme adgang til at indføre miljøzoneregler, som København.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Men det afviser miljøminister Jakob Ellemann-Jensen, der peger på, at lovforslaget fokuserer på de største danske byer, hvor miljøzoner vil have den største miljømæssige effekt.

- Ligesom i de gældende regler er det fortsat de største byer, der vælger, om de vil indføre miljøzoner, som staten sætter de tekniske rammer for. En skærpelse af miljøzonen i København og Frederiksberg vil påvirke luftkvaliteten positivt i hele hovedstadsområdet, da hovedparten af de berørte ældre erhvervskøretøjer forventes at blive udskiftet eller få eftermonteret partikelfilter af hensyn til at fortsat at kunne løse opgaver i hele Hovedstadsområdet, oplyser ministeren blandt andet.

Han slår fast, at det af hensyn til erhvervslivet er vigtigt, at reglerne om miljøzoner er gennemsigtige, og at grænsedragningen af en miljøzone fastsættes som et sammenhængende område. Ellers er der risiko for, at der opstår et ”mindre kludetæppe af miljøzoner” omkring hovedstaden, på baggrund af en række kommuners ønsker om at beslutte og afgrænse en miljøzone.

Vanskeligt at indrette sig efter
I øvrigt har DTL bedt om en dispensation for leveringstiden af nyindkøbte lastbiler i forbindelse med de skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler.

DTL retter i deres henvendelse fokus på uhensigtsmæssigheden ved at basere miljøzonekravene på første registreringsdato i stedet for Euronorm, da det stiller de vognmænd, der har købt et tungt køretøj med den nyeste norm før tid, dårligere.

Desuden påpeger de, at det første trin med skærpede krav for nogle vognmænd kan være vanskeligt at nå at indrette sig efter, og de opfordrer derfor til fortsatte dispensationsmuligheder for lastbiler, herunder særligt specialkøretøjer.

Første registreringsdato er mest sikre oplysning
Regeringen vil stramme op på håndhævelsen af miljøzonereglerne gennem en digitalisering af kontrollen, hvilket nødvendiggør et sikkert registreringsgrundlag.

Der er det vurderingen, at 1.registreringsdato er den mest sikre oplysning i det danske motorregister.

- Skæringsdatoerne i lovforslaget er valgt, så de flugter med indførelsen af de forskellige trin i euronormerne. Der vil være køretøjer med den nye norm, der er solgt før skæringsdatoen, og der vil ligeledes være køretøjer med den gamle norm, som vil være solgt efter skæringsdatoen. Det sidste skyldes, at forhandlerne har mulighed for at sælge et mindre antal restkøretøjer i perioden efter en ny norm er trådt i kraft, forklarer Jakob Ellemann-Jensen.

Dispensation er mulig
”Euronorm lastbiler og busser” vil fortsat have adgang uanset deres første registreringsdato, da disse har et fabriksmonteret partikelfilter.

Der vil derfor ikke være tale om, at køretøjer med en ny euronorm solgt før tid ikke kan få adgang til miljøzonerne i forhold til de skærpede krav i 2022:

- I forhold til spørgsmålet om dispensation er der i lovens bemærkninger peget på, at der med lovforslaget kan opstå et fornyet behov for dispensationer. Det er Miljøstyrelsen, der varetager opgaven med at udstede dispensationer for at sikre ens praksis på tværs af landet. Miljøstyrelsen vil foretage en konkret vurdering på baggrund af de indkomne ansøgninger, slutter Jakob Ellemann-Jensen

Læs mere om transport & distribution

11/4 2019