Nyt asfalt- og vejlaboratorium i Taastrup

Nyt asfalt- og vejlaboratorium i Taastrup

Teknologisk Institut har indviet Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium, som skal understøtte forsknings- og udviklingsprojekter til fremtidens veje med bl.a. miljøvenlig asfalt og selvkørende biler

Derudover vil det uvildige laboratorium  kunne tilbyde vejsektoren uvildig og akkrediteret prøvning og specialistrådgivning.

- Vi ser frem tid at bidrage til udviklingen af fremtidens infrastruktur. Ud over at gennemføre en række udviklingsprojekter, som skal ruste infrastrukturen til klimaforandringer og råstofmangel, ser vi potentialer inden for udvikling af nye materialer, intelligent infrastruktur og nye designmuligheder for vejinfrastrukturen, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Kvalitet, sikkerhed og holdbarhed
Som eksempler nævner hun cirkulær asfaltproduktion, hvor materialer genbruges til nye veje uden at gå på kompromis med
kvalitet, sikkerhed og holdbarhed, veje som er klimatilpassede i forhold til at kunne håndtere klimaforandringernes stigende
regnmængder samt veje, der reducerer rullemodstand -og dermed CO2 - og støj.

Ved indvielsen fremhævede vejdirektør Jens Holmboe, Vejdirektoratet, at fremtidens veje skal betjene nye trafikmønstre med
øget trafik og fx selvkørende biler, som kan køre tættere hinanden på vejene. Han fremhævede, at megatrends som behov for
øget mobilitet, udvikling af nye typer af køretøjer og hensynet til omgivelserne kommer til at betyde meget.

- Bilerne kommer til at bruge asfalten anderledes, og hensynet til omgivelserne kommer til at fylde rigtigt meget. Samtidig giver en selvkørende bilpark nye muligheder, hvor vejene kan designes anderledes med for eksempel smallere vognbaner, sagde vejdirektør Jens Holmboe.

Strategisk samarbejde
I forbindelse med indvielsen underskrev adm. direktør Søren Stjernqvist, Teknologisk Institut og vejdirektør Jens Holmboe, Vejdirektoratet, en strategisk samarbejdsaftale. Formålet med aftalen er at samarbejde om at udvikle den fysiske infrastruktur til gavn for bygge- og anlægssektoren og at samarbejde indenfor udvikling af innovative og bæredygtige løsninger til infrastrukturen.

Aftalen blev underskrevet på et sporkøringsapparat, der bruges til at måle belægningers modstandsdygtighed overfor
påvirkninger fra tung trafik.Om Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium:
Laboratoriet tilbyder uvildig materialekontrol, herunder standardprøvninger såvel som avancerede funktionsafprøvninger af asfaltmaterialer og dets delkomponenter.
Bl.a. tilbydes udmattelsestest og kulde-/revnemodstandstest samt prøvninger, hvor materialerne forinden har været udsat for
accelereret ældning, f.eks. bestemmelse af bindemidlers rheologi (flyde- og deformationsegenskaber) under forskellige belastninger og temperaturpåvirkninger.
Dertil bringes nogle af de beslægtede kompetencer på Teknologisk Institut i spil, hvilket udmønter sig i – for asfalt –
hidtil usete afprøvningsmetoder, som f.eks. CT-scanning til eftervisning af asfaltens indre hulrumsstruktur.

Akkreditering af prøvninger forventes opnået ultimo 2019.

-lipeLæs mere om transport & distribution

4/4 2019