Transportministeren afviser at ændre tidsbegrænsning på p-pladser

Transportministeren afviser at ændre tidsbegrænsning på p-pladser

En bred kreds af transportorganisationer er som tidligere nævnt i LTL gået sammen om at påpege, at manglende p-pladser på motorvejsnettet er en alvorlig hindring for effektiv vejgodslogistik

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Den nye transportminister Benny Engelbrecht oplyser i et svar til Folketingets Transportudvalg, at han allerede har haft møder med mange transportorganisationer, der har udtrykt ønsker til, hvordan man sammen gør vejgodsbranchen mere effektiv og sikrer de bedste rammevilkår.

- Spørgsmålet om udvidelse af parkeringskapacitet til lastbiler på statslige motorvejsrastepladser kan blive et tema, som vi drøfter i forbindelse med de kommende infrastrukturforhandlinger. Og som jeg har gjort det klart for branchen, ser jeg en klar sammenhæng mellem eventuelle yderligere investeringer fra statens side i mere kapacitet på rastepladserne, og at branchen løfter sin del af ansvaret med at sørge for faciliteter til langtidsparkering, hvor lastbilen og chaufføren kan opholde sig mere end 25 timer, påpeger ministeren.

 Analyser på vej

Han forklarer videre, at Vejdirektoratet har arbejdet grundigt og seriøst med analyser af rastepladskapaciteten til lastbiler langs motorvejene og lastbilernes opholdstider, og på det næste møde i november 2019, forventes Vejdirektoratet at kunne informere branchen om analysernes resultater:

- Med hensyn til tidsbegrænsningen på 25 timer på motorvejsrastepladser, som den tidligere regering indførte, vil jeg gerne slå fast, at jeg ikke agter at ændre på den ordning. De statslige motorvejsrastepladser er ikke indrettet eller egnet til, at chauffører opholder sig og tilbringer deres fritid her i mere end et døgn af gangen, slår Benny Engelbrecht fast.

 

Læs mere om transport & distribution

18/9 2019
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions