ncnielsen
ncnielsen

 

Ghost Picking spøger lige om hjørnet

Ghost Picking spøger lige om hjørnet

Den nytiltrådte direktør for Jungheinrich i Danmark har vendt op og ned på begreberne hos leverandøren af truck og logistikløsninger. Salg af færre maskiner er nemlig vejen frem. Især når kunderne oplever, at det fører til færre omkostninger, mere effektiv drift, bedre service og tættere relationer til leverandøren. Netop det er Ghost Picking et godt eksempel på

Af Hans Windeløv

Der er fuld fart på udviklingen hos Jungheinrich. Løsningerne bevæger sig mod mere og mere automation, hvor alle led og processer i helhedsmæssige logistikløsninger spiller sammen i integrerede systemer. Leverandøren er nok mest kendt for sit brede sortiment af gaffel- og warehousetruck.

De seneste godt 15 år har koncernen dog ved både opkøb og egen udvikling etableret sig som leverandør af integrerede logistikløsninger.

Her står man for både design, udvikling, montering og implementering af det samlede setup. Hvis man da ikke står for udviklingen af hele projekter i forbindelse med, at logistikvirksomheder skal have opført helt nye lagre og produktionsfaciliteter.

I sådanne ’green field’ løsninger står Jungheinrich både for opførelsen af lageret, den samlede logistikløsning med både hardware og software og altså også for leverancerne af truck.

Automatisk tømning af lastbilen

Selv om gaffeltruck og warehousetruck er en uundværlig del af logistik set-up’et i mange virksomheder, skal man nok vænne sig til at se færre og færre af dem ude på lagrene i fremtiden. Det er i hvert fald sådan, den nye direktør for Jungheinrichs afdeling i Danmark, Carsten Duus, ser på sagen.

- Udviklingen går mod mere og mere automation, hvor alle logistikprocesserne spiller sammen. Og der kommer flere og flere led med i kæden. Rigtig mange steder i logistikindustrien tømmer og fylder man lastbilerne manuelt. Vi arbejder på systemer, hvor AGV’er tømmer og fylder dem, uden at hverken varerne, maskinerne eller lastbilerne bliver beskadiget.Den nye direktør for Jungheinrichs afdeling i Danmark, Carsten Duus.

- Præcision er udfordringen rent teknisk, men vi er godt på vej, fortæller Carsten Duus og kommer samtidig ind på, at sådanne løsninger kræver rampeanlæg med jævnt og plant underlag, som er designet til den førerløse trafik.

- Der er ingen tvivl om, at automatisk tømning og fyldning af lastbiler tilhører fremtiden og bliver rullet ud, når faciliteter og infrastruktur er kommet med på vognen. Og så får vi nogle atomatiserede løsninger, vi endnu ikke har set magen til herhjemme.

Hurtigere flow på lageret

Som Carsten Duus forklarer, kommer fremtidens logistikløsninger til at handle om hurtig og effektiv varehåndtering.

- Hele logistikkredsløbet bliver i fremtiden ekstremt enkelt og effektivt.Det er alt lige fra tømning af lastbiler, automatisk indlagring, hel- eller halvautomatisk pluk, automatisk transport af varer på lageret, og automatisk opfyldning af lastbilerne. Og det kommer til at fungere med brug af et minimum at truck. De er simpelt hen på vej ud. Og de, som stadig deltager i opgaverne på lagre og terminaler, er hovedsageligt automatiske truck, som indgår i hel- og halvautomatiske løsninger.

I den forbindelse er data også vigtige. Blandt andet med henblik på at få varerne placeret mest optimalt på lageret.

- Med en effektivisering af varestrømmene konsoliderer man ofte varerne med det samme, de ankommer til lageret, så de kan komme hurtigt videre til kunderne. Resten bliver hurtigt kørt på pallelageret og fordelt alt efter hvilke varer, som har hurtige gennemløbstider.

- Det sker nærmest i et flow, hvor automatiske reachtruck eller kraner indlagrer varerne og også automatisk flytter varerne ned til plukstationerne i gulvniveau i takt med, at varerne bliver plukket.

Fra plukketruck til Ghost Riders

Selv om mængden af varer, man skal flytte, stiger, og selv om der bliver rigtigt travlt i håndteringen af varerne, forudser Carsten Duus, at både mængden af truck og antallet af hænder, der enten plukker eller kører truck, falder.

- Alle de data, vi har tjekket, og de beregninger vi laver, viser, at manuel truckkørsel er uproduktiv og meget omkostningstung. Effektiviseringsgevinsterne og omkostningsreduktionerne ligger i automatisering. Derfor vil vi se langt flere løsninger med automatiske truck og med kombinationstruck, som både kan køre med og uden fører.

- I en af de løsninger, vi netop har fået ordre på i Sverige, er det princippet ’Truck-to-man’, som bryder med den traditionelle lagertænkning, hvor medarbejderne kører eller går med trucken og plukker varerne undervejs på ruten. I den svenske løsning bliver paller indlagret i reolerne med automatiske kraner. Ved pluk har man medarbejdere, som står klar i bestemte zoner ved pallepladserne på gulvet i reolsystemet.

- Her kommer en automatisk plukketruck kørende og stopper ved de medarbejdere, som ’dækker’ de varer, den skal have plukket til sin ordre. Den fortsætter sin rute og kører til afleveringsområdet, når ordren er plukket færdig. Det er ’Ghost Picking’. Systemet er meget fleksibelt, og de førerløse truck finder selv den optimale vej igennem ordren. Dermed undgår man flaskehalse. Det er ikke altid tilfældet med bemandede plukketruck, siger Carsten Duus.

Er en palle ved at løbe tør for varer, bliver ordren ikke kaldt frem, før en automatisk kran har været ude og løfte en palle med varer ned på plukpladsen. Det sker i et afbalanceret flow og skaber nogle store besparelser for kunderne, samtidig med at de får en meget effektiv drift.

Ny strategi skal ind i salgsarbejdet

Direktøren, som sidder i chefstolen i både Danmark og Sverige, er i det hele taget optaget af at få sat eftertryk på tankegangen om minimering af kundernes omkostninger. Den skal masseres ind i salgsarbejdet hos den dansk-svenske afdeling, så salget i langt højere grad kommer til at handle om reducering af omkostninger og bedre service, end om salg af flere og flere truck.

- Det lyder måske som et paradoks, men det er dybest set det, vores opgaveløsning hos kunderne handler om. Skal de være konkurrencedygtige i et meget hårdt marked, bliver de nødt til at gribe tingene strategisk an og tænke i fremtidsscenarier. Vi hjælper dem med at modernisere driften og gør dem klar til de stigende krav, de bliver mødt med af deres egne kunder.

- Derfor handler det først og fremmest om at tage dialogen med kunderne om, hvordan vi skaber de bedste rammer og det bedste setup for deres lager, terminal, produktionsområde, og for hele integrationen mellem forskellige afdelinger og processer.

- Her kan det godt være hårdt at påpege og også at få at vide, at den menneskelige faktor i lageroperationerne er på vej ud. Men det er faktisk sådan, det forholder sig. Og mere automation betyder altså også færre truck, siger Carsten Duus.

Færre omkostninger – og færre fakturaer

Som, han kommer ind på, har salg af lager- og gaffeltruck, og i det hele taget maskiner til intern transport, i lang tid handlet om at få flere ydelser i sortimentet og få dem afsat til kunderne. Men selv om det er fint at kunne sælge toptrimmede truck med luftaffjedrede sæder, aircondition og ekstra greb på maskinerne, er det ikke der, fordelene ligger.

- Relationerne med kunderne er det vigtigste. Når vi etablerer et helt nyt logistik setup, et ’greenfield’-projekt, eller forsyner dem med Ghost-picking, er fordelene åbenlyse og investeringerne er også hurtigt tjent hjem for kunderne.

- Det betyder, at de vender tilbage, og at vi kan knytte dem tættere til os i nogle frugtbare partnerskaber. Derfor skal vi væk fra kassetænkningen, hvor succesfulde installationer bliver målt i mængden af fakturaer, fastslår Carsten Duus.

Netop det sidste er et af de områder, hvor han mener, der er nogle optimeringsfordele for både kunder og leverandører.

- I forbindelse med at vi leverer nye truckflåder og nyt udstyr og i den forbindelse skal have de eksisterende rentaltruck og andet materiel retur, er den gængse forretningsgang, at man tjekker udstyret for skader og kørte kilometer.

- Så fakturerer man i forhold til, om kunderne har kørt lidt flere, mange flere eller færre timer på maskinerne. Det samme gør sig gældende i forhold til skader. Hele den udredningsprocedure, hvor vi skal dokumentere fejl og sende fakturaer og diskutere med kunderne om hvad, der er ret og rimeligt, er tids- og ressourcekrævende.

- Og det gør ikke noget godt for samarbejdet med kunderne. Her regner vi i stedet ydelserne for kørte kilometer og skader ind i lejeprisen ud fra nogle gennemsnitsmæssige beregninger. Så slipper vi for bøvlet med fakturaer, mails, telefonsamtaler og indtastninger. Det har vi i det dansk-svenske kontor haft stor succes med hos flere kunder.

Eksperter opererer på begge sider af sundet

På lignende vis bliver serviceydelserne hos Jungheinrich i højere og højere grad en del af den samlede pakke.

- I meget lang tid har det handlet om at lange jern og maskiner over disken. Vi vil gerne stadig sælge logistikløsninger, men det skal handle om, at kundernes processer bliver enklere og mere effektive, samtidig med at omkostningerne og den administrative håndtering af papirarbejdet bliver reduceret.

- Vi er ved at få implementeret strategien i vore salgsafdelinger. Det fungerer, og det gør også salget meget sjovere, siger Carsten Duus.

Ansættelsen af Carsten Duus som direktør for både Sverige og Danmark i ét selskab har betydet, at man ikke længere skal dublere specialviden på to lokationer.

- Vi har nogle meget dygtige medarbejdere. Der er intet behov for dubletter, når vi kan trække på specialisterne til opgaver i begge lande. I stedet for flere specialister med ensartede kompetencer koncentrerer vi os om at udvikle en meget bred vifte af specialviden og gøre brug af den begge steder.

- Vi har eksperterne, der kan sammensætte de komplekse løsninger, som gør logistikken enkel. Vi har medarbejderne, som kan sammensætte det helt rigtige lagersetup, måske med færre truck og højere effektivitet. Og vi har rådgiverne og eksperterne, der kan udvikle og designe et ’green field’ projekt fra grunden.

- Og stå for kontakt til lokale anlægs- og brandmyndigheder og indhente tilladelser der. Det er alt sammen løsninger og services, der kommer kunderne til gode, konstaterer Carsten Duus.

Læs mere om truck & intern transport

7/10 2020