Forsyningskrise skaber øget behov for SCM-specialister Peder Veng Søberg er nytiltrådt studieleder på uddannelsen og Associate Professor ved DTU.

Forsyningskrise skaber øget behov for SCM-specialister

Presset på forsyningskæder verden over har øget behovet for specialister, der kan planlægge og styre virksomheders driftsprocesser. Sådan lyder meldingen fra DTU Engineering Technology, der oplever stor interesse for diplomefteruddannelsen Operations and Supply Chain Management

Den globale forsyningskrise skaber stor efterspørgsel på specialister, der kan lede og designe effektive produktions- og forsyningskæder.

Det mærker man ved DTU Engineering Technology, hvor der er en voksende interesse for diplomefteruddannelsen Operations and Supply Chain Management.

Efteruddannelsen giver studerende kompetencer til at lede og koordinere udvikling og drift af produktions- og logistiksystemer, der baserer sig på den nyeste viden inden for Operations og Supply Chain Management.

Uddannelsen henvender sig bredt til medarbejdere og ledere, som arbejder i virksomheders driftsfunktioner. Undervisningen er praksisnær og kobler den teoretiske viden tæt til de studerendes erfaringer fra deres egen hverdag.

God idé at investere i opkvalificering
Ifølge Peder Veng Søberg, der er nytiltrådt studieleder på uddannelsen og Associate Professor ved DTU, er forklaringen på den øgede interesse, at effektive drifts- og forsyningsprocesser bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter for industrivirksomheder verden over.

- De senere år er effektive supply chains blevet endnu mere afgørende for virksomheders konkurrenceevne. Derfor er der nu opstået et betydeligt behov i markedet for at uddanne nøglemedarbejdere, der planlægger og styrer virksomhedens driftsprocesser.

- Selvom der er travlt som aldrig før, står det klart for virksomhederne, at det er en god idé at investere i opkvalificering af medarbejdere, så ny markeds- og konkurrencevilkår imødekommes, siger Peder Veng Søborg og tilføjer:

- I dag har de fleste, der arbejder med supply chains en helt anden faglig baggrund end det, deres arbejde omhandler, og derfor er der behov for en formaliseret uddannelse, der klæder disse medarbejdere på til den vigtige opgave.

Et helhedsperspektiv på opgaven
Blandt virksomhedens processer for operations og supply chain er logistik, forecasting, produktionsplanlægning, kvalitetsstyring og distribution.

Det er fagområder, der også indgår i undervisningen på diplomefteruddannelsen, som foregår om aftenen på DTU’s campus i Ballerup, så det kan kombineres med et fuldtidsjob. Uddannelsen henvender sig bredt til medarbejdere og ledere, som arbejder med driftsfunktioner i industrivirksomheder - det kunne fx være en bygningsingeniør, der styrer logistik eller en farmaceut, der står for kvalitetsstyring.

Uddannelsen har fokus på hele virksomhedens supply chains – lige fra sourcing og leverandørsamarbejde til salg og aftermarket service.

- På uddannelsen arbejder man med virksomhedens produktions- og forsyningskæder i et helhedsperspektiv dvs. fra leverandørens leverandør til kundens kunde. Så, arbejder man allerede i dag med Supply Chain Management, kan uddannelsen give en faglig ballast og vigtige kompetencer til at kortlægge, analysere og optimere virksomhedens supply chains, siger Peder Veng Søberg.

Ny studieleder sætter fokus på digitalisering og bæredygtighed
Studieleder Peder Veng Søberg tiltrådte i august og har arbejdet med at fokusere uddannelsen, så den bliver mest mulig markedsrelevant. Og her er digitalisering og bæredygtighed centrale fokusområder.

- På DTU har vi gennem lang tid arbejdet med bæredygtige forretningsmodeller og digitalisering gennem vores forskning, og det er to nøgleområder, vi vil inkorporere i uddannelsen, siger Peder Veng Søberg.

Underviserne på modulerne er interne- og eksterne lektorer på DTU og erfarne ledere og specialister fra erhvervslivet.

Ud over de konkrete færdigheder og et diplom fra DTU giver uddannelsen mulighed for at fortsætte sin videreuddannelse, fx med en MBA eller en Master i Sustainable Leadership.

-hawin

 

Fakta: Om uddannelsen

Uddannelsen består af en række moduler på samlet 60 ECTS, som man kan tage på to år eller senest seks år efter opstart.

For at blive optaget skal man have minimum to års erhvervserfaring eller have gennemført en adgangsgivende uddannelse. Det vil sige en uddannelse, der minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende.

Deltagelse på uddannelsen giver gode muligheder for at netværke med de øvrige deltagere. På de aftener, hvor man er til undervisning, spiser man aftensmad sammen og har derfor rig mulighed for at diskutere egne arbejdsopgaver og udfordringer med sine klassekammerater.

Uddannelsen er fleksibel, da den er delt op i moduler, som kan tages i det tempo, der passer den studerende. Den studerende kan udvælge præcis de moduler, der har mest interesse og evt. samle sammen til en hel diplomuddannelse.

Læs mere om uddannelse

21/11 2022