Milliardbeløb til investeringer i iværksættere

Milliardbeløb til investeringer i iværksættere

Erhvervsministeriet har givet Vækstfonden mandat til at etablere Dansk Vækstkapital III i samarbejde med private investorer og pensionsselskaber. Målet er at rejse et større milliardbeløb, der skal investeres i iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale i en såkaldt fund-of-funds-konstruktion

For erhvervsministeren er det en prioritet, at Dansk Vækstkapital - DVK - III investerer endnu mere i iværksætterne, end det var tilfældet med forgængeren DVK II:

- Det er vigtigt for mig, at DVK III får et endnu større fokus på at investere i iværksætterne og udvikle morgendagens løsninger, så vi også i fremtiden har fundamentet for et stærkt og velstående velfærdssamfund, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

DVK III vil have et styrket fokus på ansvarlige investeringer (FN’s Verdensmål) og vil udarbejde en negativliste over sektorer, som der ikke vil blive investeret i.

Helt nyt format
For første gang forventes de private investorer at komme med 100 pct. egenkapital til Dansk Vækstkapital. Samtidig er det lykkedes Vækstfonden at finde midler til samarbejdet på egen balance uden brug af ekstra statslige midler.

Erhvervsminister, Simon Kollerup siger:

- Det er en fantastisk nyhed, at Vækstfonden igen vil stå i spidsen for et investeringssamarbejde med de private investorer og pensionsselskaberne. Det er ikke kun en god nyhed for de danske iværksættere, men også for de danske pensionskunder. DVK har vist sig at være en konkurrencedygtig og stærk forretningsmodel, og det er på denne baggrund, at vi har givet Vækstfonden til opgave at rejse DVK III.

Løftestang for risikovillig kapital
DVK I og II vurderes at have mobiliseret ca. 30 mia. kr. i risikovillige investeringer til gavn for de danske iværksættere og SMV’er i hele Danmark.

 Rolf Kjærgaard

- Dansk Vækstkapital står i dag som et centralt og troværdigt offentligt-privat samarbejde, der som model er internationalt efterspurgt. Modellen forener et samfundsmæssigt formål med et afkast, der gør, at pensionskasser og andre private investorer kan blive løftestang for risikovillig kapital til vækst og udvikling i hele Danmark. Derfor er vi rigtig glade for mandatet til at rejse Dansk Vækstkapital III, så vi sikrer kapital til de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af, siger Rolf Kjærgaard, Adm. direktør i Vækstfonden.

Rammerne for DVK III forventes at blive forhandlet på plads med de private investorer og pensionskasserne i løbet af de kommende måneder, hvorefter fonden vil kunne begynde at foretage investeringer.

-lipe

Læs mere om uddannelse

26/2 2020
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.