Nyt Center for Industriel Mekanik på vej i Sønderborg

Nyt Center for Industriel Mekanik på vej i Sønderborg

SDU går sammen med Bitten & Mads Clausens Fond, LINAK, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune om oprettelsen af CIM. Centret skal arbejde med uddannelse og forskning inden for mekanikområdet, bl.a. robotter og elbiler, og den samlede investering er på over 93 mio. kr. de næste 10 år

Centeret skal rumme nye uddannelser inden for mekanikområdet på diplom-, bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau samt unikke laboratoriefaciliteter og en forskningsenhed i international topklasse inden for mekanik.

Med forskning i verdensklasse, eftertragtede uddannelser og industrielt samarbejde kommer CIM til at underbygge de førerpositioner, Syddanmarks virksomheder har på de globale markeder. Det vil samtidig styrke den bæredygtige udvikling, virksomhedernes indsatser generelt fokuserer på.

Med etableringen af CIM styrkes vidensniveauet og økosystemet inden for produkter såsom elbiler, vindmøller og robotter.

Industrien skriger på ingeniører
Trods stigende optag på landets ingeniøruddannelser over de senere år kommer Danmark til at stå over for massiv mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskraft i 2025 og frem. Det nye center oprettes for at imødegå manglen på ingeniører, således at virksomhederne kan fastholde produktionen i Danmark.

Bent Jensen, som er ejer og CEO i LINAK siger om investeringen:

- LINAK oplever en stigende efterspørgsel globalt på de teknologier og produkter, vi leverer. For at sikre vores konkurrenceevne på lang sigt, er det helt afgørende, at vi kan være på forkant med udviklingen inden for et bredt udsnit af teknologier. Vi har derfor både brug for et godt samarbejde med universitetet i forbindelse med forskningsaktiviteter og at kunne ansætte medarbejdere med de rette kompetencer til at udvikle vores produkter.

Vi har godt 250 ingeniører ansat her på Als og opgaven med at tiltrække eksempelvis maskiningeniører har længe været en udfordring for os. Etableringen af CIM vil derfor have afgørende betydning for vores muligheder i fremtiden.

 

 

Succes avler succes
Det er ikke første gang, at de fem parter går sammen om at oprette et center. I oktober sidste år blev Center for Industriel Elektronik (CIE) indviet. CIE har på rekordtid etableret sig som et fyrtårn inden for effektelektronik og bevist, hvad offentlige instanser som Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og SDU kan udrette i samarbejde med globale virksomheder som Danfoss og LINAK.

Der er enestående muligheder for synergieffekter mellem de to centre, som blandt andet kan hjælpe til med at fremme de grønne løsninger, som klimaforandringerne kræver. Center for Industriel Mekanik vil med uddannelser og forskning bl.a. understøtte virksomheder inden for vindindustrien, e-mobilitetsbranchen og energieffektivisering.

Dekan Henrik Bindslev fra Syddansk Universitet siger:
- Med dette tiltag får SDU Sønderborg nu forskning på højt internationalt niveau og tilhørende uddannelser inden for elektronik over mekatronik til mekanik. Nu dækker vi hele paletten. Det giver et sammenhængende sæt af kompetencer inden for netop de områder, hvor regionens virksomheder er verdensførende, herunder industriel automation, e-mobilitet, hydraulik, robotter og vindmøller.

Det er målet for Center for Industriel Mekanik at opbygge forskningsfaciliteter og tilknytte en international anerkendt forskergruppe på 30+ medarbejdere frem mod 2030. Centeret sikrer på den måde virksomhedernes adgang til forskningsbaseret viden.

Fakta og aggrund 
En prognose udarbejdet af Danmarks teknologiske Alliance for Engineer the Future konkluderer, at Danmark kommer til at stå over for massiv mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskraft i 2025.

Beregninger foretaget af Ingeniørforeningen IDA for Engineer the Future slår fast, at der kommer til at mangle 10.000 STEM-kandidater i 2025 (STEM: Science, Tech, Engineering, Math). Heraf vil der mangle 6.500 civil- og diplomingeniører.

Energiteknologi står for næsten 18 procent af den samlende danske vareeksport, men virksomhederne inden for energieffektivitet fattes ingeniører - især inden for elektronik, mekatronik og mekanik. Derfor giver det mening at uddanne ingeniørerne i Sønderborg netop dér, hvor der er brug for dem.

Den samlede investering beløber sig på mere end 93 mio. kr. frem mod 2030.
Region Syddanmarks bidrag består i at afsøge muligheder og ansøgninger til eksterne fonde med henblik på at finansiere 18.600.000 kr. gennem ekstern finansiering.

lipe

Læs mere om uddannelse

26/2 2020
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.