Positivt, øget fokus på manglen på faglærteAdm. direktør i SMVdanmark, Jakob Brandt.

Positivt, øget fokus på manglen på faglærte

SMVdanmark roser den nye trepartsaftale, men havde gerne set en endnu større økonomisk gulerod til de virksomheder, der opretter lærepladser

DA, FH og regeringen har indgået en ny trepartsaftale om elever og lærlinge, der vil koste 500 mio. kr. af virksomhedernes opsparede AUB-midler.

- De seneste tal viser en flot stigning i antal indgåede praktikpladser, men det er positivt, at der med trepartsaftalen er et fornyet fokus på, hvordan tallene bliver endnu bedre. Danmark har brug for flere faglærte, og hvis vi nogensinde skal i mål med den grønne omstilling, er det afgørende, at vi kan gøre erhvervsuddannelserne attraktive for flere unge og voksne, siger Jakob Brandt, der er adm. direktør i SMVdanmark.

Aftalen indeholder en række ændringer af rammerne for praktikpladser, og samtidig får erhvervsskolerne et øget ansvar for det praktikpladsopsøgende arbejde.

- Jeg noterer mig, at man med trepartsaftalen vil forsøge at minimere omfanget af korte aftaler, men samtidig øger refusionen til arbejdsgiverne, når lærlingene er i skole. Samlet set er det vigtigt, at der er et godt økonomisk incitament for de virksomheder, der påtager sig størstedelen af opgaven med at oprette lærepladser og uddanne fremtidens faglærte. Jeg havde dog gerne set, at den økonomiske gulerod for virksomheder, der opretter lærepladser, havde været større. Det ville have gjort det nemmere at skabe flere nye pladser, siger Jakob Brandt og fortsætter:

- Det er samtidig vigtigt, at parterne nu er blevet enige om, at sikre balance i AUB-midlerne, så virksomhederne ikke i fremtiden skal finansiere et massivt overskud.

-kj

Læs mere om uddannelse

23/11 2020