Produktionsvirksomheder sammen i stort branchefællesskab under DI

Produktionsvirksomheder sammen i stort branchefællesskab under DI

3.800 virksomheder fra syv brancheforeninger, der står for 40 procent af dansk eksport samler kræfterne i DI Produktion. Emballagevirksomheden Plus Packs medejer og viceadm. direktør, Camilla Haustrup Hermansen er valgt som fællesskabets første formand

Del artiklen på

Af Lisbeth Petersen 

Med etableringen af DI Produktion får Dansk Industri Danmarks største branchefællesskab,
som samler og favner de danske virksomheder, der har produktion som fællesnævner på tværs af brancher.

Fællesskabet består af de syv brancheforeninger Emballageindustrien, Fremstillingsindustrien, Industriens Almene Arbejdsgiverforening, Industriens Arbejdsgiverforening i Danmark, Plastindustrien, Procesindustrien og Træ- og Møbelindustrien. Branchefællesskabet i under Dansk Industri skal fremover give medlemsvirksomhederne en endnu højere og klarere stemme i samfundsdebatten.

- I DI Produktion vil vi løfte både den politiske interessevaretagelse og medlemsbetjeningen for produktionsvirksomheder på tværs af traditionelle brancheskel til nye højder. Vi har nu etableret et netværk, hvor virksomheder på tværs af Produktionsdanmark kan arbejde med nogle af de helt store politiske og udviklingsmæssige udfordringer og samtidig lære af hinanden og blive inspireret på tværs af de eksisterende strukturer. Jeg er glad for at kunne tilbyde denne helt centrale gruppe af virksomheder en endnu stærkere platform, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Grøn frontkvinde som formand
På sin stiftende generalforsamling mandag, blev Camilla Haustrup Hermansen valgt som formand. Hun er viceadm. direktør og medejer i emballagevirksomheden, Plus Pack på Fyn, og har i årevis været en af de førende frontpersoner i dansk erhvervsliv, når det gælder både grøn omstilling og digital udvikling og produktudvikling.

- Det er virkelig positivt, at DI Produktion nu samler kernen i dansk erhvervsliv, indtil videre 3.800 af DIs produktionsvirksomheder, til en fælles stærk enhed, der virkelig vil give genlyd politisk. Jeg glæder mig til arbejdet med at skabe en positiv udvikling for produktionsvirksomheder på DI Produktions tre fokusområder – grøn omstilling, arbejdskraft og digital udvikling, siger Camilla Haustrup Hermansen, der er fuldt klar over, at hun tiltræder posten i en tid, hvor produktionsvirksomhederne står i en historisk vanskelig position, hvor der blandt andet er problemer med råvarer, forsyningskæder og inflation.

- Netop i sådan en situation er det afgørende, at vi står sammen og taler med en klarere og kraftigere stemme over for politikere og alle andre, siger Camilla Haustrup Hermansen.

Generalforsamlingen valgte også to næstformænd. Det blev EVP & CFO Jesper V. Christensen, Danfoss A/S og Global Business Director Søren Olesen, Elos Medtec Pinol A/S.

Den kommende direktør for DI Produktion vil blive offentliggjort snarest muligt.

-Tiden er inde
Danske produktionsvirksomheder står med store udfordringer lige nu. Materialemangel, råstofmangel, ubalance i forsyningskæder, markante prisstigninger og følgerne af krigen i Ukraine har skabt stor bølgegang. Derfor er en samlet stærk politisk stemme og en fælles front i samfundsdebatten nødvendig for produktionsvirksomhederne.

- Tiden er i den grad inde til at værne om virksomhedernes konkurrenceevne. Det vil DI Produktion lægge sig i selen for. Med 3.800 virksomheder bag sig kan ingen anden aktør tale med så megen vægt for produktionsvirksomhedernes sag. Det er vanskelige tider - DI Produktion vil tage arbejdshandskerne på fra første dag, siger Lars Sandahl Sørensen.

Fokus i DI Produktion vil i årene frem ligge på arbejdskraft, grøn omstilling og digitalisering og automatisering. Det er kerneområder, hvor der er store udfordringer – men også muligheder.. Den konkrete politik og initiativer på områderne vil blive besluttet under den kommende direktør i tæt samarbejde med branchefællesskabets bestyrelse, de tilknyttede brancheforeninger og DI.

Årlig produktivitetsstigning på 3,6 procent
Samlet har virksomhederne i DI Produktion ca. 200.000 medarbejdere og en lønsum på over 100 mia. kr.

- Trods nedgang i antal medarbejdere over årene, så er produktiviteten steget, og produktionsvirksomhederne vil også i fremtiden være en afgørende faktor i dansk erhvervsliv. Produktionsvirksomhederne står for en femtedel af værditilvæksten i Danmark. Det er en glæde at kunne samle denne gruppe i et historisk stærkt branchefællesskab, siger Lars Sandahl Sørensen.

Fra 2000 til 2021 har der hos produktionsvirksomhederne været en årlig stigning i produktiviteten på 3,6 procent Det er markant højere end produktivitetsvæksten på 1,3 procent i det private erhvervsliv generelt.

Læs mere om uddannelse

23/5 2022