Støttepulje til grøn udvikling af SMV'er

Støttepulje til grøn udvikling af SMV'er

Fra den 3. februar kan små og mellemstore virksomheder søge Erhvervsministeriet om tilskud til indkøb af rådgivning, der skal hjælpe den enkelte virksomhed med at afklare, hvordan teknologi og anvendelse af data kan hjælpe virksomheden i en grønnere retning

Man kan søge om 25.000 kr. som bl.a. kan bruges til rådgivning om optimering af ressourceforbrug, processer, produkter og logistik mv., som dermed kan reducere virksomhedens klimaaftryk.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

- Vi skal gøre den grønne omstilling til et grønt erhvervseventyr. Derfor er det vigtigt, at få SMV'erne med. De udgør størstedelen af dansk erhvervsliv. Så jeg er rigtig glad for, at vi med den her pulje kan hjælpe flere SMV'ere i gang med at blive både mere grønne og mere digitale.

Puljen er en del af initiativet SMV:Digital.

Dorte Zacho Martinsen er CEO i virksomheden BM Silo og formand for SMV:Boardet, der står i spidsen for SMV:Digital:

- Jeg er glad for, at vi med den nye, grønne tilskudspulje kan hjælpe SMV'erne med at sætte fokus på, hvordan digitalisering kan bidrage til en effektivisering og et mindsket ressourceforbrug i virksomhederne. Det er ikke nødvendigvis et fokus, der kommer af sig selv i en travl hverdag i de mindre virksomheder. I bund og grund handler det om at gøre tingene smartere og med omtanke for miljøet, og jeg ved fra min egen virksomhed, at der er både ressourcemæssige og økonomiske gevinster at hente ved at tage digitale teknologier i brug. Derfor har jeg store forventninger til denne pulje, og jeg håber, at vi får sat gang i nogle digitale, grønne projekter, der kan inspirere en bredere kreds af SMV'er til at gå samme vej.

Fakta om SMV:Digital
SMV:Digital er et landsdækkende program, der skal understøtte, at flere små og mellemstore virksomheders foretager investeringer i digitalisering og e-handel. Fra 2020 har SMV:Digital fået et styrket grøn fokus.

De deltagende virksomheder vil indledningsvist få inspiration og sparring på en workshop, der skal hjælpe virksomhederne med at kvalificere deres projekter og skærpe fokus på realiseringen af de klimamæssige potentialer. Der afholdes workshops i både Vest- og Østdanmark, som vil have fokus på både ressourceoptimering i produktionen og grøn e-handel.

Læs mere og søg på  www.smvdigital.dk 

-lipe

Læs mere om uddannelse

3/2 2020

Mest læste


Seneste nyheder

  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.