REMA 1000 satser på solceller

REMA 1000 satser på solceller

De bliver delvist selvforsynende med el på REMAs matrikel i Horsens, når det nye tagbaserede solcelleanlæg bliver taget i brug i løbet af 2022. De 19.300 kvadratmeter solceller skal forsyne både frost- og kølelageret, højlagrene, returhallen, administration og servicefunktioner med lys og el

Af Hans Windeløv

Detailhandlerkæden REMA 1000 fyrer op under bæredygtighedstiltagene med et nyt solcelleanlæg. Anlægget bliver placeret på taget af de nye bygninger på virksomhedens adresse i Horsens og bliver dermed det største af sin art i Danmark.

De i alt 19.300 m2 solceller bliver placeret på højlageret til tørvare og på returterminalen, som ligger ved siden af. Første sted placerer man 7300 solceller som dækker 15.800 m2, mens de 1650 solceller på returterminalen fylder 3500 m2.

- Vi satser på, at vi bliver selvforsynende med energi i den udstrækning, det lader sig gøre i forhold til antallet af soltimer og den drift, som altså ligger i dagtimerne, hvor solen forhåbentlig skinner.

Sådan siger logistikdirektør hos REMA 1000, Ole Thomsen, og kommer ind på, at REMA 1000 har optimeret infrastrukturen for elnettet på adressen.

- Vi kommer til at forsyne alle vores energikrævende installationer med den el, solcellerne producerer. Når aftenen og natten falder på, kan vi hente el ind i nettet udefra.

El til hele matriklen

Solcelleanlægget skal producere el til hele matriklen. Blandt de store poster er energiforsyningen til automatikken i det nye højlager, som er under opførelse.

Og så skal anlægget forsyne returlageret, hvor paller, pap og returemballage kommer retur fra forretningerne. Det er også her hollandske Europools danske afdeling har lejet sig ind og har etableret en vaskehal.

Europool er leverandør af grønne sammenklappelige frugtkasser til detailhandelen i hele Europa og er indehaver af det dertil hørende retursystem af kasserne.

- I Danmark er REMA Europools største kunde. Europool vasker mere end 30 mio. kasser i Danmark om året. Derfor giver det god mening, at de har lagt deres kasse-vaskeri på matriklen i Horsens, forklarer Ole Thomsen.

Solcelleinstallationen forsyner endvidere el- og lysinstallationer i REMAs eksisterende bygninger og forsyner dermed både produktionen, forskellige servicefunktioner og administrationsafdelingerne med energi.

- Endvidere har vi allerede etableret ladestandere på vores udendørsarealer, så vi kan forsyne vores elektriske terminaltrækkere med el. Chauffører fra vores egen flåde og vognmænd blandt underleverandører kan med tiden også tanke el her på matriklen, hvis el-lastbiler bliver introduceret i REMAs vareforsyning.

Tagpap og solceller i samme ombæring

Ole Thomsen forklarer, at solcelleanlægget bliver monteret og implementeret i forbindelse med, at man opfører det nye højlager og den nye returterminal.

- Det er langt det smarteste at opføre bygninger og lægge tagpap i samme ombæring, som man monterer solcellerne. Ellers giver det nogle helt unødvendige omkostninger. Vi overvejer også at montere solceller på den eksisterende lagerbygning. Det vil næsten kunne fordoble kapaciteten.

Hos REMA 1000 er energiforsyningen fra det tagbaserede solcelleanlæg en del af en længerevarende strategisk indsats for at lave flere og mere gennemslagskraftige klimabevidste tiltag.

 - REMA 1000 har sat klimaet på dagsordenen og har opgraderet indkøbet af økologiske varer, samtidig med at mere miljøvenlig emballage, indsatsen for at begrænse madspild og skabe mere bæredygtige løsninger for transport løbende er blevet forbedret. Og det er den tendens til forbedringer, solcelleanlægget skal ses i forlængelse af.

Brainstorm om energiforbedringer

I forbindelse med at REMA planlagde optimeringen af lager- og distributionssetup’et, blev der nedsat en udviklingsgruppe, som skulle brain-storme på, hvordan man kunne minimere energiforbruget og dermed reducere klimabelastningen. Blandt andet med henblik på at kunne leve op til regeringens og FN’s målsætninger for bæredygtighed.

- I forbindelse med at vi havde fundet den totalentreprenør, som skulle stå for opførelsen af de nye bygninger, blev energiforbedringerne koblet på som et sideløbende projekt.

- I udviklingsgruppen diskuterede vi flere forskellige tiltag og havde en lang liste med forslag. Det endte med den tagbaserede solcelleløsning, som vi i fællesskab vurderede som den mest energibesparende og fremtidssikrede løsning, siger Ole Thomsen.

REMA har estimeret, at tilbagebetalingstiden på anlægget er ca. otte til ti år. Herefter er det altså kun den el, man køber, og vedligeholdelsen af anlægget, som bliver en omkostning i REMAs energiregnskab.

- I takt med at eksempelvis biogaslastbiler og ellastbiler, som vi også har kig på, vinder frem, kan vi dog se frem til yderligere forbedringer på energiregnskab og klimaberegninger. Derudover kan de stigende el-priser, som netop nu gør sig gældende i Danmark, være med til at forkorte tilbagebetalingstiden, uddyber Ole Thomsen.

Køreklar til sommer

De nye bygninger står klar til at blive taget i brug i foråret 2022. I den forbindelse vil REMA starte med at køre test med solcelleanlægget.

Ole Thomsen forventer, at anlægget bliver klar til at køre for fulde omdrejninger i løbet af sommeren 2022.

 

 

Fakta om det tagbaserede solcelleanlæg

  • I forbindelse med opførelsen af højlageret og returterminalen på REMAs adresse i Horsens opfører man, hvad man selv kalder det største tagbaserede solcelleanlæg i Danmark. Kun 19 anlæg i Danmark er større, og de står alle på jorden
  • Amatech Vest er totalentreprenør på byggeriet af det nye tørvarelager. Phønix Tag leverer solcellerne
  • REMA forventer at solcelleanlægget producerer 3650 megawatt-timer pr. år

Læs mere om lagerindretning

6/12 2021

Affugtning

Afspærringsværn

Dækreoler

Eftersyn af lagerinventar

Gitterbure - Rullebure

Gittervægge

Grenreoler

Gulvafmærkning

Hyldereoler

Kasser og beholdere

Lagerautomater

Lagerreoler

Mezzaninsystemer

Modulkontorer

Opmærkning

Pakkeborde

Pallereoler

Rådgivning

Reoler til materialeforsyning

Volumenreoler

Tilføj dit firma her.
Send en mail.