Baglandet er i orden hos den nye direktør i SSI Schäfer Nord- og ØsteuropaRonni Prang Poulsen tiltrådte som ny administrerende direktør for SSI Schäfer i Nord- og Østeuropa den 1. januar 2020.

Baglandet er i orden hos den nye direktør i SSI Schäfer Nord- og Østeuropa

Ronni Prang Poulsen tiltrådte som ny administrerende direktør for SSI Schäfer i Nord- og Østeuropa 1. januar i år. Hovedkontoret ligger i Hadsund, Danmark. Dermed er han øverste ansvarlige for SSI Schäfers mange aktiviteter i både Skandinavien, Rusland, Ukraine og Baltikum

Af Hans Windeløv

Den nye direktør for SSI SCHÄFER North & East Europe kommer fra egne rækker. Ronni Prang Poulsen startede på kontoret i Hadsund i 2007 og blev ansat til at hjælpe med at bygge softwareafdelingen op. Det er en opgave, han har klaret med bravour. En af det tyskejede selskabs kerneydelser er integrationen af de mange forskellige processer i store komplekse logistikløsninger. Og evnen til at få dem til at spille sammen handler netop om at have de helt rigtige IT-systemer på plads.

Ud over at bygge selskabets danske IT-afdeling op har Ronni Prang Poulsen  endvidere fået den til at spille sammen med de mange forretningsgange, som løber på tværs af organisationens mange afdelinger i hele verden.

Direktøren er egentligt uddannet elektroingeniør og har arbejdet hos nogle af de store spillere i elektroindustrien. Han har også været ansat hos udviklere og leverandører af WMS-løsninger, inden han altså havnede hos SSI SCHÄFER.

- Hos SSI SCHÄFER arbejdede jeg på at få den ret store danske softwareafdeling op at køre. Siden blev mit arbejdsområde udvidet til også at omfatte udviklingen af afdelingerne i resten af Skandinavien, Baltikum, Rusland og Ukraine, siger Ronni Prang Poulsen.

Knowhow fra løsninger kommer alle afdelinger til gavn

Som han fortæller, var det nok heller ikke tilfældigt, at han kom til at bidrage med udviklingen af koncernens aktiviteter mod øst. SSI SCHÄFERs ydelser handler om at få processer til at spille sammen. Koncernens løsninger spænder fra design og levering af de helt simple ’analoge’ løsninger til de meget komplekse IT-baserede systemer.

Alt fra lagre med reoler og kasser og simple paller-ind, paller-ud operationer til de helt store integrerede lager- og logistiksystemer, hvor lagre med stor vareomsætning bliver skræddersyet og etableret med en høj grad af automation og højteknologiske processer, hører til i sortimentet.

Automatisk indlagring, effektivt varepluk med goods-to-person, brug af shuttles, automatiske kraner, førerløse trucks og fuldautomatiske pallelagre er blandt de mange løsninger, som er leveret over hele verden. Det er løsninger, som bygger på masser af design- og udviklingsarbejde i de forskellige afdelinger.

Og netop al den knowhow fra færdiginstallerede løsninger er noget, som kommer alle afdelingerne til gavn.

- Vi deler en masse viden, som vi stiller til rådighed, og som alle kan trække på i nye projekter. Jeg har været med til at udvikle infrastrukturen for systemet og har også medvirket til at få de forskellige afdelingers projekteringsgrupper op at køre, fortæller Ronni Prang Poulsen.

Rustet til større opgaver

Etableringen af systemet betyder, at det er nemt at bruge ressourcer på tværs af organisationen, hvilket gør det nemmere at komme i mål med mange nye projekter.

- Selv om der er tale om, at man skal ind at analysere de enkelte virksomheders forretningsgange og data, for eksempelvis vareflow’et, for at kunne udvikle en effektiv og omkostningsbesparende logistikløsning til en kunde, skal vi ikke opfinde den dybe tallerken endnu engang.

- Inden for de enkelte interesseområder ligger der en lang række funktioner og færdige projekter, man kan trække på. Det betyder, at vi hurtigt kan afklare, hvilke løsninger der fungerer bedst i givne situationer. På den måde kommer vi hurtigere videre og kan færdiggøre projekterne.

Det indgående kendskab til både projektafdelingerne i de 16 lande, som alle refererer til  Nord- og Østeuropa, til IT-infrastrukturen, til WMS-funktionaliteten og til mange af de store projekter, afdelingen har været involveret i, har rustet Ronni Prang Poulsen til større og større internationale opgaver.

På den måde kan han da også godt se, at han har været et logisk valg, da direktørposten blev ledig og skulle besættes.

- Jeg har jo været med i ekspansionen mod øst og kan godt se, at min profil passer til de opgaver, der ligger forude for os. Selvom jeg nu sidder i direktørstolen, kommer vi dog ikke til at ændre meget ved afdelingen og den måde, vi agerer på som helhed. Vi løser opgaver i et geografisk område, der strækker sig fra Island og Færøerne over Skandinavien og Østeuropa, og helt ud i Sibirien. Og det gør vi godt, så jeg har ikke behov for at sætte et nyt hold eller ændre strategisk fokus.

- Det har jeg været med til løbende i den længerevarende udviklingsproces, vi i de seneste år har været inde i. Vi har mange fantastisk dygtige folk, og nogle gange skal organisationen også hvile og finde sig til rette, så vi får en stabilitet i de mange hektiske arbejdsopgaver, vi er involveret i. 

Danske projekter har været vigtige

Det var byggeriet af JYSKs distributionscenter i Uldum og Carlsbergs højlager i Fredericia, som for alvor slog SSI SCHÄFERs navn fast. Ikke blot i Danmark, men også internationalt.

Her spillede  den danske afdeling i Hadsund en afgørende rolle i designet, udviklingen og implementeringen af logistikløsningerne. Siden har afdelingen været involveret i mange flere både små og store projekter i både Danmark og udlandet.

- Vi løser både de mindre opgaver og leverer de store nøglefærdige projekter med masser af automation og IT-baserede processer. Og så hjælper vi også vores eksisterende kunder med at tilpasse og udvikle deres lagre, distributionscentre og produktionsmiljøer i takt med, at de vækster.

- Fælles for projekterne er, at det handler om varehåndtering og om at effektivisere logistikprocesserne. Uanset om det er paller-ind-paller-ud, om det er store automatiske systemer, om det er forsyningen af produktionslinjer med komponenter, eller det er 3PL’ere, som har forskellige systemer, som skal spille sammen med indlagring, varepluk og forsendelse.

Bæredygtighed og øget konkurrenceevne

Blandt de tendenser, Ronni Prang Poulsen ser i dag, er anvendelsen af stadig flere data.

- Det handler både om data fra virksomhedernes egne forretningsgange og fra markedet generelt. Indkøbsmønstre for producenternes vare i detailhandelen er vigtige for at kunne kortlægge vareforsyningen og gøre den så effektiv som mulig. Det betyder, at varerne ligger på lager i kortere tid, og at der er et højere kontinuerligt flow af dem.

- Det kræver, at ordreafgivelse, varehåndtering og lagerprocesser og transport spiller sammen med vareproduktionen i nogle tætte kredsløb. Det er projekter, som vi ser flere og flere af. Og de ligger fint i tråd med den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger og projekter, hvor CO2-udledningen bliver reduceret betragteligt.

- Det er nemlig ofte de fordele, man får ud af helt nye anlæg og systemer og af effektiviseringen af eksisterende logistikløsninger. Og så er evnen til at levere bæredygtige løsninger også nogen gange årsagen til, at man i det hele taget bliver valgt som leverandør, siger Ronni Prang Poulsen.

Butikshandelen skubbet ud på nettet

Han forklarer videre, at det i høj grad både er detailhandelen og e-commerce, som udgør drivkraften i udviklingen af nye logistikløsninger.

- Slutkundernes krav stiger hele tiden, og det er blandt andet hurtig levering, flere valg af leveringssteder og problemfri returnering, som man skal tilgodese. Under coronaen er en del af butikshandlen også skubbet ud på nettet. Flere virksomheder er da også vokset, fordi de netop har haft det rette setup klar til opgaverne, eller fordi de hurtigt har tilpasset sig situationen.

- Vi har faktisk haft rigtig travlt, fordi flere af vore kunder, både blandt brandowners og 3PL’ere, har skullet optimere deres logistik for at kunne følge med. Det har gjort dem i stand til at få flere varer i sortimentet, hvilket har styrket dem endnu mere, siger Ronni Prang Poulsen.

Han er godt tilfreds med udviklingen i markedet. Behovet for en stærk samarbejdspartner har betydet, at mange kunder har knyttet endnu stærkere bånd og relationer til SSI SCHÄFER.

- De kan godt se, at vi er en vigtig del af deres forretningsudvikling. Derfor har vi også mange partnerskaber med kunder, som vi er i jævnlig dialog med. Det er vigtigt, at vi kan foregribe begivenhederne i fællesskab og få lavet de tiltag, som betyder, at vores kunder opnår en masse konkurrencefordele og dermed forbliver relevante for slutkunderne. 

-hawin

 

Læs mere om logistikløsninger

25/9 2020