Dagligvarer, logistik og bæredygtighed

Dagligvarer, logistik og bæredygtighed

SSI Schäfer har designet, udviklet og opført ASKO’s nye højautomatiserede logistikcenter i Sande syd for Oslo. Løsningen med automatiserede varehåndteringsprocesser er både effektiv, fleksibel og bæredygtig. Løsningen fremtidssikrer ASKO til stigende vækst og øgede godsmængder og bidrager samtidig til virksomhedens ambitioner om at blive klimaneutral

I 2017 fik SSI Schäfer opgaven med at bygge et helt nyt logistikcenter til NorgesGruppen ASA’s datterselskab Asko Oslofjord AS (ASKO).

Logistikcentret, som snart er klar til indvielse, håndterer indlagring og pluk af dagligvarer fra tørvare- og dybfrostsegmenterne dynamisk og effektivt. Samtidig understøtter den helhedsmæssige logistikløsning ASKO’s ambitioner om en mere  bæredygtig drift. 

Løsningen består af to højlagre og to højdynamiske shuttleløsninger til lagring og plukning, baseret på SSI Schäfers 3D-MATRIX Solution. Robotteknologi er også taget i brug for at understøtte automatiseret vareflow.

Administrerende direktør i ASKO Oslofjord AS, Knut Andreas, fortæller, at ASKO kun kunne se to mulige løsninger på et fremtidigt kapacitetsproblem, da man i sin tid overvejede, hvordan man skulle tackle de udfordringer, virksomheden dengang stod over for. Enten skulle man udvide det nuværende logistikcenter eller flytte.

- Vi ville ganske enkelt ikke være i stand til at holde trit med den forventede vækst i det eksisterende logistikcenter. Vi ville heller ikke bare bygge et større manuelt lager, da vi betragter automatisering som en investering i fremtiden, siger han. 

Bæredygtighed er kommet på dagsordenen

Både ASKO og SSI Schäfer ved, hvilket ansvar store projekter fører med sig, når det drejer sig om at skabe en velsmurt drift, høj produktkvalitet og bæredygtighed i løsningen.

- Bæredygtighed er kommet på dagsordenen i stort set alle virksomheder i alle brancher. Og på toplederniveau i forskellige sektorer er der også et udbredt fokus på, at netop en solid bæredygtig strategi er nødvendig for at blive konkurrencedygtig.

Sådan siger salgschef hos SSI Schäfer, Bo Mortensen.

Det er blandt andet løsninger som det, SSI Schäfers logistikløsninger hjælper med til. Bo Mortensen mener dog samtidig, at de bedste løsninger for den samlede forretningsstrategi og indsats med hensyn til bæredygtighed afhænger af den enkelte virksomheds ambitioner og interesser.

Store krav til leverandørerne

Hos ASKO, der har været på markedet i mere end 150 år, har man løbende fremmet sine kerneværdier og leveret funktionelle produkter af høj kvalitet til sine kunder. I virksomheden mener man da også, at kvalitet altid bør gå hånd i hånd med et fokus på bæredygtighed. 

- For det første vil vi være en klimaneutral og bæredygtig virksomhed. For det andet har vi det mål, at vores lastbiler skal køre på 100 procent vedvarende energi og brændstof inden 2025. Sidst, men ikke mindst, vil vi reducere vores energiforbrug med 20 procent, hovedsageligt på vores lagre, siger Knut-Andreas i opsummeringen af ASKO’s tre vigtigste bæredygtighedsmål.

Han henviser til at ASKO er kendt for at være en af de førende virksomheder i den grønne revolution med en lang række bæredygtige initiativer på tapetet. De ambitiøse mål kommer med tålmodighed og en handlingsplan. ASKO investerer eksempelvis heftigt i solcellepaneler og landbaserede vindmøller. De tester flere alternativer og lærer af erfaringerne.

- Det er vigtigt for os, at leverandører følger alle forordninger. Vi er nødt til at vide, at de har de samme bæredygtighedsmål, og spørger dem, om de har et bæredygtighedsfokuseret program. Hvis svaret er ja, kan vi snakke nærmere sammen, siger Knut-Andreas. 

Ifølge Bo Mortensen, er denne holdning ikke usædvanlig for nordiske virksomheder. Ja, faktisk bliver den mere og mere almindelig i forskellige sektorer.

- Når leverandørerne lever op til kravene, giver det virksomhederne forskellige muligheder for at bidrage til langsigtede, fremtidssikre og bæredygtige værdier.

Det var da også netop SSI Schäfers satsning på grønne og bæredygtige løsninger, som talte stærkt til fordel for at vælge dem som totalleverandør. ASKO’s ambitiøse bæredygtighedsmål med stærkt fokus på klimaneutralitet, og SSI Schäfers evne til at levere en løsning der lever op til kravene, var på den måde et perfekt match.

Nøglefærdig installation med komplet infrastruktur

Som totalleverandør er SSI Schäfer ansvarlig for at udvikle logistikkonceptet, projektplanlægningen og opførelsen af den nøglefærdige installation til ASKO. Det samlede projekt omfatter en komplet infrastruktur med styring af materialeflow, visualisering og et lagerstyringssystem.

Det højt automatiserede logistikcenter ligger i Sande, ca. 60 km syd for Oslo, og er delt i to forskellige temperaturzoner: ambient- og dybfrostområde med 28.700 pallelokationer samt særdeles effektive crossdocking- og konsolideringsområder. 

Dybfrostområdet omfatter et højlager (HBW) med to krangange og SSI Exyz-højlagerkraner. HBW i dybfrostområdet er specialudviklet til dobbeltdyb lagring ved minus 28 grader på 3.696 lagerlokationer.

Med fokus på bæredygtighed, ny teknologiudvikling og øgede kundekrav besluttede SSI Schäfer sig for at udskifte de oprindeligt valgte SSI Miniload-kraner med 84 SSI Flexi-shuttler i dybfrostområdet, da de var mere velegnede til opgaven.

Den innovative energiforsyning til Flexi-shuttlen bruger nemlig superkondensatorer for at sikre højst mulig energieffektivitet. Man vurderede at det ville fungere bedre til ASKOs behov og være en meget bæredygtig løsning til dybfrostzonen. Efter manuel depalletering tager SSI Flexi-shuttler over med hensyn til lagring og afhentning af kasser til og fra reolerne.

Fuldautomatisk depalletering

Tørvareområdet omfatter et højlager med otte SSI Exyz-højlagerkaner og et SSI Navette-system med 90.000 lagringspladser og 64 multi-level-shuttler til små lastbærere og 80 hejs, hvilket sikrer, at processerne er så effektive som muligt. Depalleteringen, der er nødvendig for at indlagre varerne i det dynamiske shuttle-lager, er fuldautomatisk og bliver udført af to robotter.

Udformningen af shuttle-lageret – både i dybfrost- og tørvareområdet – er baseret på 3D-Matrix Solution, som muliggør lagring, buffering og sekvensering i ét system. Dermed bliver kasser, som tidligere blev placeret på et midlertidigt lager, ført til palleteringsrobotterne i en nøjagtig sekvens.

De mange forskellige funktionsområder i logistikcentret er knyttet til hinanden og til transportbufferen på seks niveauer via en lang række palle- og kasse-conveyorsystemer. Materialeflowet mellem områderne og lager- og ordrestyringen koordineres af SSI Schäfers logistiksoftware, Wamas, som også sørger for at kapacitetsudnyttelsen hele tiden spores og optimeres.

Som Bo Mortensen forklarer, har de seneste års begivenheder med både stigende vækstmuligheder og øgede krav om bæredygtighed betydet at erhvervslivet i stigende grad fokuserer på fleksibilitet. 

- Fleksibilitet er en af de mest efterspurgte kompetencer, som bør indgå i ethvert overlevelseskit. At have et fleksibelt tilbud, fleksible vilkår og fleksible operationer i næsten hvert eneste aspekt i driften er ganske enkelt en ny normal. Dermed er det også noget vi tager højde for i de projekter vi designer og udvikler for kunderne. Og muligheden for fremtidige systemudvidelser er derfor allerede inkluderet i de løsninger vi leverer til kunderne. På den måde kan systemerne nemt kan tilpasses de fremtidige markedskrav. Det er også tilfælde i projektet hos ASKO. 

-hawin

 

Læs mere om logistikløsninger

6/4 2021