Fremdrift i logistikindustrien

Fremdrift i logistikindustrien

Stor efterspørgsel på at leje skræddersyede logistik- og distributionscentre skaber behov for øget dialog mellem bygherren og lejerne. Erhvervsmægleren Andersen Erhverv A/S formidler kontakten mellem parterne og står for salg og udlejning af strategisk velplacerede arealer til byggeriet

Af Hans Windeløv

Investeringer i logistikejendomme er blevet et hit. Blandt investeringsselskaber, mæglere og logistikvirksomheder hersker der ingen tvivl. Logistik og effektiv, miljørigtig og billig varehåndtering bliver vigtigere og vigtigere. Varer skal hurtigt frem fra producenter og leverandører til forhandlere og slutkunder. Optimal vareforsyning, som er både hurtig, reducerer belastningen af både infrastruktur og miljø og samtidig minimerer omkostningerne, er derfor i høj kurs.

Et dedikeret område
Det er grunden til, at der i øjeblikket er stort fokus på udvikling af logistikejendomme, som lever op til disse krav. Ja, faktisk er logistikejendomme blevet et dedikeret interesse- og investeringsområde for både mæglere og investeringsselskaber.

En af dem, som kan skrive under på det, er Kim Kyhl Andersen. Han er administrerende partner i virksomheden Andersen Erhverv, som gennem 15 år har beskæftiget sig med rådgivning samt salg og udlejning af erhvervsejendomme fra Helsingør i nord, til Køge i syd og Roskilde i vest . En af kernekompetencerne i virksomheden er rådgivning og eksperthjælp i forbindelse med køb og salg og udlejning af erhvervsejendomme. Og her har man de seneste år fået mere travlt med netop salg af grunde til opførelse af logistikbygninger.

E-handel ændrer logistikbehovene
- Der er fremdrift i logistikindustrien. Det er her, vi ser et stort behov for egnede bygninger. Går man en tur i mange af de små danske byer, ser man masser af lukkede butikker. E-handelen har taget over, og frem for et fast flow af varer til butikkerne foregår der en massiv vareforsyning til privatkunderne. Det kræver, at distributionscentre og logistikvirksomheder er gearet til de ændrede behov. Man skal håndtere varerne lynhurtigt, uanset om man skal indlagre dem på lagerhoteller eller konsolidere dem og distribuere videre med det samme fra en terminal. Derfor er der behov for helt kundespecifikke bygninger, siger Kim Kyhl Andersen.

Der er knap så stor efterspørgsel på eksisterende lager- og logistikejendomme, som er klar til brug. Nu ser man i stedet, at flere og flere udviklingsselskaber og investeringsfonde går ind i projekter som bygherrer af nydesignede og nyopførte logistikejendomme.

Logistikvirksomheder går til mægleren
- Her kommer vi ind i billedet. Som en virksomhed, der formidler opkøb og/eller leje af jord i erhvervsområder og logistik- og transportcentre, er det ofte os logistikvirksomhederne opsøger, når de mangler egnede bygninger. Vi formidler så kontakten mellem logistikvirksomhederne og de investorer, som kommer på banen i de enkelte sager. Investorerne køber jorden gennem Andersen Erhverv og udvikler og designer sammen med den enkelte logistikvirksomhed et skræddersyet projekt, siger Kim Kyhl Andersen.

På den måde får lejeren præcis det, de skal bruge. Og både investoren og logistikvirksomheden bliver sikret et fast, mangeårigt afkast.

En europæisk trend
Det sidste hænger sammen med den markant øgede efterspørgsel på logistikydelser, som præger hele Europa.

- Vi ser vækstrater på logistikbyggeri i Midteuropa på mellem 14 og 17 %. Der bliver virkelig bygget mange lagerbygninger og distributionscentre. Skal logistikvirksomhederne også spille en rolle i fremtiden, skal de have faciliteter i topklasse, som er effektive både i dag, om to år, om fem år og længere ud i fremtiden. Derfor ser vi mange nye bygninger med state-of-the-art-løsninger til varehåndteringen. Blandt andet har automatisering gjort sit indtog i stor stil. Det er med til at fjerne de løntunge poster på budgettet og effektiviserer og sikrer virksomhedernes konkurrenceevne. Samtidig kan man skalere løsningerne forholdsvis nemt op i takt med, at man vækster. Øget vækst og billigere drift gør sammen med en overkommelig leje denne forretningsstrategi attraktiv for logistikvirksomhederne. Det er den bevægelse og udvikling i byggeriet og løsningerne, som flere investeringsselskaber har bidt mærke i. De investerer simpelt hen i logistikbyggeri, fordi det er med til at fremtidssikre afkastet af den investerede kapital, konstaterer Kim Kyhl Andersen.

En hjælpende hånd fra Planloven
I den forretningsudvikling er Andersen Erhverv blevet et vigtigt mellemled. Virksomheden har mangeårig erfaring med formidling af logistikbyggerier og erhvervsjord i erhvervsområder. Kim Kyhl Andersen har været i mæglerbranchen i flere år og har en erhvervsøkonomisk baggrund i industrien som direktør og økonomichef i forskellige virksomheder. Sammen med en stab på i alt 10 dygtige medarbejdere er virksomheden derfor ekspert i at finde velegnede arealer til logistikbyggeri med god placering i forhold til infrastrukturen.

- Vi har været involveret i flere projekter på Vestegnen, i Nordsjælland og i Køge, og der er mange flere på vej, siger han og kommer ind på, at den revidering af planloven, som blev gennemført sidste år, endvidere har gjort det muligt at bygge lagerbygninger tæt på motorvejen.

- Det er det helt rigtigte sted at placere logistik- og distributionscentre. Det er der også stor interesse for i logistikindustrien, og vi er begyndt at mærke efterspørgslen både derfra og fra investeringsselskaberne.  

 

Læs mere om logistikløsninger

12/11 2018