Miljøansvar står højt på agendaen

Miljøansvar står højt på agendaen

Der hersker en vis ambivalens hos forbrugeren, når det drejer sig om hjemmelevering af indkøbte varer. Forbrugere elsker bekvemmeligheden ved hjemmelevering, men er samtidig bekymrede for leverancernes klimaaftryk. Det fremgår af en ny undersøgelse om hjemmelevering og kundetilfredshed, som Descartes for nylig har fået udført

73 procent af de adspurgte i Norden oplyste, at de har leverancens klimaaftryk i tankerne, når de bestiller varer hjem online.

Selvom mange forhandlere i øjeblikket ser rekordhøje online salgstal, bør de være bevidste om, at kunderne vil forvente mere bæredygtige leverancer med lav miljøpåvirkning i fremtiden.

Dette gælder især for forhandlere, der henvender sig til yngre målgrupper. Studiet viser, at forbrugerens miljøbevidsthed stiger, jo yngre forbrugeren er, med et højeste niveau på 86 procent for gruppen mellem 18 og 24 år.

Også i Postnords seneste rapport over e-handelen i Europa står miljøspørgsmålet højt på dagsordenen for forbrugerne.

Rapporten viser blandt andet, at cirka 30 procent af danskerne aktivt vælger at handle online for at mindske klimaaftrykket.
 
Hos Descartes mener man derfor, at virksomheder bør se forbrugernes stigende miljøbevidsthed som en mulighed for ikke bare at gøre deres kunder tilfredse, men også for at kunne forbedre virksomhedens produktivitet og bundlinje.

Ifølge leverandøren af løsninger inden for strategisk ruteoptimering, transportoptimering og toldhåndtering findes der flere måder at gøre hjemmelevering mere miljøvenlige på – hvor det i dag er muligt at kombinere forbedret klimaaftryk og øget effektivitet i leverancerne.
 
Forskellige forbrugere har nemlig forskellige krav og indgangsvinkler til forventning af levering. En del forbrugere vil f.eks. have leverancen så hurtigt som muligt, andre så billigt som muligt. Og nu altså stadig oftere på den mest miljøvenlige måde.

I undersøgelsen spurgte Descartes forbrugerne, hvor interesserede de er i leveringsrelaterede tjenester, og de tre mest valgte leveringsalternativer havde positive miljøkonsekvenser.

Ved at konsolidere kundens ordrer over en uge samt anvende drop box-faciliteter, kan forhandlere reducere antallet af leverancer til kunden, hvilket reducerer leveringsomkostningerne og antallet af kørte kilometer. Det har altså både en positiv effekt på miljøet og forhandlerens driftsomkostninger.
 
En anden måde er at bruge økoleverancer. Med økoleverancer menes leveringsalternativer, som ligger inden for eksisterende leveringsvinduer og derfor kræver kortere kørselsstrækninger.

Mindre brændstof betyder lavere CO2-udledninger, og derfor er denne tilgang et mere miljøvenligt alternativ.

Takket være de reducerede kørselsstrækninger, der er nødvendige for at gennemføre leveringen (typisk ca. 20 procent sammenlignet med standardleverancer), er økoleverancer de mest CO2-besparende og omkostningseffektive.

Det er en "win-win"-situation for både kunden og forhandleren.
 
Hos Descartes ser man en sammenhæng mellem de miljøvenlige muligheder for hjemmelevering og tilgang, der giver resultater – og som desuden adskiller sig fra, hvordan de fleste forhandlere arbejder.
 
For det første skal forhandlere gå fra en situationsbaseret leveranceplanlægning til ordrebaseret leveranceplanlægning. Denne tilgang tager ikke kun højde for bestillingerne til den enkelte kunde, men tager også højde for hele kundebasen.

For det andet skal leveringsalternativerne kunne præsenteres dynamisk for kunderne, når det drejer sig om at informere dem om leverancens miljøpåvirkning.
 
Denne kombination, mener man, gør det muligt for kunderne at vælge miljøbevidste leverancer og med stor sandsynlighed også at reducere omkostningerne til hjemmelevering for forhandleren.

-hawin

 

Læs mere om logistikløsninger

3/3 2022