Netværket Lager og Logistik kom godt fra start

Netværket Lager og Logistik kom godt fra start

Netværket Lager og Logistik skal gøre det nemmere for lager- og logistikchefer at tackle hverdagens udfordringer på lageret, i distributionscentret og i logistikvirksomheden. Netværket er stadig i sin vorden, og indtil videre er der afholdt en enkel seance i det online forum, hvor relationerne bliver skabt og netværkssamarbejdet udfolder sig. Det er stadig muligt at tilmelde sig netværket

Af Hans Windeløv

Kernen i netværket drejer sig om, at folk deler viden og indsigt om hvordan, de griber både hverdagens udfordringer og peak-sæsonernes problemstillinger an på lageret og i logistikvirksomheden.

- I videndelingsnetværket er deltagerne hverdagens eksperter, hvor de kan udveksle viden og dele erfaringer, så den enkelte deltager kan blive inspireret, få sparring og personlig udvikling, samtidigt med at de opbygger stærke brugbare relationer.

Sådan siger netværkseksperten Søren Mortensen. Sammen med Lager & Transport Logistikmagasinet faciliterer han netværket, og fungerer som tovholder for projektet.

Plenum og to-og-to

Netværket fungerer ved at medlemmerne deltager i en række onlinemøder, som alle har et fastlagt tema. Efter en kort indledende snak i plenum, hvor deltagerne kort ridser deres forhold til temaet op for hinanden, går man ud i online grupper to og to. Der diskuterer man i løbet af en halv times tid, hvad det er for udfordringer, man står over for i relation til temaet.

- Og det er her, man så snakker og diskuterer og altså deler viden om, hvordan man tackler problemstillingerne.  Efterfølgende bliver der samlet op i plenum, hvorefter vi fordeler deltagerne i nye ’to-og-to-konstallationer’ og gentager seancen og også samler op efter den. Det hele foregår med mig som moderator.

God struktur på møderne

Det er medlemmernes netværk. Det betyder at Søren Mortensen både før og efter netværksmøderne snakker med de lager- og logistikchefer, som har meldt sig ind i netværket.

- Det er en snak, som blandt andet handler om at identificere de vigtige temaer, man kan tage op i netværket. Derudover giver deltagerne feedback på netværksmøderne, med henblik på at få finjusteret selve online sessionerne, så vi får en god struktur på møderne, siger Søren Mortensen.

Det er dog ikke kun på de fælles onlinemøder, deltagerne møder hinanden, sparrer og udveksler viden og erfaringer.

- Vi har lagt op til, at deltagerne møder hinanden mellem fællesseancerne. Det sker for at skabe relationer på kryds og tværs og for at man både kan komme mere i dybden med konkrete problemstillinger, inspirere hinanden og fortælle hvordan man hver især griber tingene an i den daglige drift.

Forskellige virksomheder – forskellige opgaver

På det første møde diskuterede man temaet ’plads’.  Når der er tryk på vareforsyningen fra producent til forbrugere og slutkunder, er ’plads’ ofte en mangelvare, rigtig mange lager- og logistikchefer kæmper med. På de kommende møder er der temaer som blandt andet mandskabspleje, ledelse, optimering af processer og automatisering på dagsordenen.

- Både nuværende og kommende deltagere i netværket kommer fra meget forskellige virksomheder. Nogle er logistik- eller lagerchefer i producerende virksomheder med lager. Andre arbejder hos grossister, der eksempelvis leverer fødevarer til restaurationsbranchen, mens vi også har medlemmer, der står med ansvar for logistik og varehåndtering i lagerhoteller.

- Nogle steder handler opgaverne på lageret om containertømning og konsolidering af varer, som skal hurtigt videre. Hos nogle er kernekompetencen paller ind, paller ud, mens andre har indlagring og pluk af fødevarer på programmet.

- Selvom opgaver, lagerindretning, varehåndtering, udstyr og løsninger varierer fra den ene virksomhed til den anden, er nogle af udfordringerne og problemstillingerne dog alligevel i en eller anden grad ensartede. Og det er her, man får gavn af netværket og andres viden, siger Søren Mortensen.

Rart at snakke med ligesindede

Søren Mortensen har beskæftiget sig med etablering og vedligeholdelse af netværk i over 20 år. Han har været med til at stable netværk på benene i mange forskellige brancher og ved af erfaring, at deltagelse i netværksgrupper kan være utroligt værdifuldt for deltagerne og de virksomheder, de arbejder i. Det gælder også i lager- og logistikindustrien.

- Grundlæggende er det rart at snakke med ligesindede. Som jeg oplever det, er lager- og logistikchefer i både handel og industri vigtige, højt skattede og værdifulde medarbejdere. Det virker dog også som om, man indimellem står meget alene med ansvaret, når der skal træffes beslutninger. Her kan et netværk og den dialogbaserede ideudveksling være med til at berige og inspirere medlemmerne, så de er klar til at møde hverdagens udfordringer, og også får nye perspektiver på fremtidens opgaver.

 

Næste onlinemøde i Netværket Lager og Logistik er torsdag den 17. juni. Det er stadig muligt at melde sig til netværket og at deltage som gæst.    Se nærmere her

 

Om Netværket Lager og Logistik

Netværket mødes online 11 gange om året.

Medlemmerne mødes mellem møderne for at bygge relationer. Disse møder er enten online eller i virksomhederne.

Netværket er kun for Lager- og Logistikchefer, Warehouse Managers mv. (Leverandører kan ikke deltage i dette netværk)

Lager & Transport Logistikmagasinet står bag og faciliterer netværket

 

 

Læs mere om logistikløsninger

11/6 2021