Ny rapport: Svært for virksomheder at indfri klimamål – mangler valide data fra forsyningskæden

Ny rapport: Svært for virksomheder at indfri klimamål – mangler valide data fra forsyningskæden

Overblikket over virksomheders samlede klimaaftryk halter på grund af upræcise data. Særligt opgørelsen af emissioner fra indkøb af varer, serviceydelser og fra solgte produkter lider under mangel på valide data fra bl.a. forsyningskæden. En løsning er at fremme partnerskaber i forsyningskæden for at få mere præcise emissionsdata. Det fastslår ny rapport fra konsulentfirmaet Capgemini, som også påpeger, at store virksomheder med fordel kan kopiere bl.a. Vestas, der i jagten på mere valide emissionsdata stiller software til rådighed for leverandørerne

Selv om Scope 3-udledinger kan udgøre helt op til 95% af en virksomheds totale emissioner, har kun én ud af hver fjerde virksomhed (22%) et overblik over klimaaftrykket fra deres forsyningskæde, logistik og brugen af deres produkter.

Det viser en global rapport fra Capgemini Research Institute, hvor mere end 900 ledere fra virksomheder, der har sat mål for netto-nul-udledning, medvirker.

Usikkerheden, som rapporten fremhæver, skyldes bl.a., at mange virksomheder ikke har adgang til valide Scope 3-emissionsdata, som i stedet ofte bygger på industriestimater eller mere generelle data fra tredjepart.

- Vores rapport viser, at mange har udfordringer med at måle deres samlede emissioner præcist, fordi datakvaliteten ikke er god nok, når du går ned eller ud i værdikæden. For eksempel viste en undersøgelse blandt 1.000 leverandører hos Schneider Electric, at 70% ikke havde data for deres emissioner, forklarer Maria Søndergaard, direktør for produktion og retail i Capgemini Danmark.

- Problemet er, at disse data og kvaliteten af dem er vigtige som beslutningsgrundlag for at nedbringe virksomheders samlede udledninger. Derfor skal der gøres en indsats for at sikre både flere og mere valide emissionsdata fra hele værdikæden. Her kan de store virksomheder faktisk selv spille en aktiv rolle, tilføjer hun.

Hjælp til leverandørerne
Ifølge Maria Søndergaard er der brug for, at de store virksomheder går forrest for at løfte kvaliteten af de emissionsdata, de selv efterspørger i deres klimaindsats. Ikke mindst i forhold til udledningen fra forsyningskæden, der ofte udgør nøglen til at indfri klimamålsætningerne.

- Som vores rapport påpeger, kan de store virksomheder være med til at styrke kvaliteten af de data, de selv efterspørger. Blandt andet ved at samarbejde med leverandørerne for at afdække klimaaftrykket mere præcist. Her ser vi nogle gode eksempler på virksomheder, der f.eks. stiller dataredskaber til rådighed for deres leverandører, forklarer hun.

Maria Søndergaard, direktør for produktion og retail i Capgemini Danmark.

Vestas er en af de virksomheder, som ifølge rapporten har sat målrettet ind for at styrke de mange underleverandørers evne til at indsamle emissionsdata.

For at sikre kvaliteten i emissionsdata og at leverandørerne formelt støtter op om Vestas Scope 3-målsætninger, samarbejder Vestas f.eks. med 50 strategiske leverandører, der tilsammen repræsenterer 50% af materialeforbruget.

Samtidig har Vestas udviklet en rapporteringssoftware, der hjælper leverandørsiden med at levere de relevante data. På den måde har Vestas erstattet gennemsnits-industridata for emissioner med mere reelle Scope 3-data.

Det giver et langt mere præcist overblik over klimaaftrykket fra vindmøllerne. Samtidig giver det leverandørerne en bedre indsigt, de også selv kan bruge i deres klimaindsats.

I Capgeminis rapport svarer 76% af virksomhederne, at de måler deres Scope 1-emissioner, altså udledning fra egne faciliteter, herunder eget el- og varmeforbrug, transport fra egen bilflåde, mv. Når det kommer til Scope 2, de indirekte emissioner fra f.eks. selve el- og varmeproduktionen, er tallet 56%. Kun 22% måler Scope 3-emissioner.

Capgeminis undersøgelse bygger på interviews med flere end 900 ledere i virksomheder, der omsætter for over 1 mia. dollars og har sat klare netto-nul-mål for deres klimaaftryk. Fra Norden indgår virksomheder fra Sverige, Norge og Finland i undersøgelsen.
-hawin

 

Læs rapporten HER

 

Om Capgemini Gruppen

Capgemini er en førende, global teknologi- og rådgivningspartner. I Danmark har Capgemini mere end 380 medarbejdere, der hjælper kunderne med rådgivning, strategi- og teknologiudvikling samt effektiv IT-drift. Globalt beskæftiger Capgemini Gruppen 340.000 medarbejdere i mere end 50 lande. Med 55 års erfaring og en dyb industrispecifik ekspertise er Capgemini en betroet partner for kunder, der vil indfri deres forretningsambitioner via digital teknologi, software, cloud, data science og AI. Capgemini Gruppen omsatte i 2021 for 18 mia. Euro. Se mere på www.capgemini.com

Læs mere om logistikløsninger

13/10 2022