Nyt rådgivningsfirma til logistikbranchenThomas Gottlieb og Peter Goth Engel vil med Gottlieb + Partners A/S rådgive logistik- og industrivirksomheder til det mest optimale afkast på deres erhvervsejendomme

Nyt rådgivningsfirma til logistikbranchen

Gottlieb + Partners A/S vil vil hjælpe logistikvirksomheder med ejendomsrådgivning og en strategi for deres erhvervsejendom. Det skal mindske omkostningerne ved ejendommen og optimere afkastet.

 - En ejendomsstrategi for en erhvervsejendom eller en portefølje af erhvervsejendomme giver god mening
og god bundlinje. Med en ejendomsstrategi analyserer og vurderer man, om man har det mest optimale
set-up for sin ejendom og f.eks. den produktion, man har i ejendommen.
Gevinsten kan være færre omkostninger fra ejendommen, et bedre afkast, eller en ejendom, der bedre
matcher virksomhedens behov eller den fremtidige forretningsplan.

Sådan lyder oplægget fra en ny type rådgiver, som har etableret sig i Hørsholm under navnet Gottlieb + Partners A/S.

Bag firmaet står to erfarne, rådgivere, som går målrettet efter at rådgive og hjælpe logistik- og industrivirksomheder til det mest optimale set-up for deres erhvervsejendom –uanset om de er lejere, ejere, udlejer eller investorer.

Netop markedet for logistik- og industriejendomme er i voldsom vækst, og både brugerne og investorerne
har inden for de sidste par år vist markedet en markant større interesse.

- Vi hører fra vores kunder og netværk, at de i højere grad søger specialister inden for bestemte nicher, og
her har vi rigtigt meget at byde på for industri- og logistikvirksomheder. Med vores analyseværktøjer
hjælper vi lagertunge virksomheder, der er vokset ud af rammerne, eller som bor i forældede, ineffektive
bygninger, med at identificere eller skabe intelligente, multifunktionsdygtige bygninger, siger Thomas
Gottlieb fra Gottlieb + Partners A/S.
Er virksomheden placeret i egne bygninger, kan det også være oplagt at frasælge ejendommen, realisere
den bundne kapital og så indgå en sale-and-lease-back-aftale. Man kan ofte investere kapitalen mere
profitabelt i egen kerneforretning.

Strategi, finansiering, facility
Et mix af analyseværktøjer, workshops og interviews danner grundlag for udformningen af en konkret
ejendomsstrategi. Selve eksekveringen kan også ske i et samarbejde med Gottlieb + Partners A/S og de
samarbejdspartnere, de nøje har udvalgt i deres store netværk – alt fra projektudvikling og finansiering til
entreprenør- og arkitektvirksomhed, facility management mm.

Gottlieb + Partners A/S servicerer kunder i Danmark. Firmaet tegnes af Thomas Gottlieb, der i en årrække
har arbejdet med salg, udlejning, rådgivning og udvikling af erhvervsejendomme hos CBRE, og Peter Goth
Engel, der har erfaring fra ejendomsinvesteringsselskabet Thylander Gruppen og tyske Patrizia Immobilien
AG.Læs mere om logistikløsninger

13/2 2018