Pandemien revolutionerer forsyningskæden hos fabrikker og i detailvirksomheder

Pandemien revolutionerer forsyningskæden hos fabrikker og i detailvirksomheder

En ny undersøgelse fra det globale it-konsulentfirma Capgemini viser, hvordan coronakrisen har påvirket tilgangen til supply chain i detailleddet og hos producenter af forbrugsvarer. Alene indenfor de næste tre år planlægger 66% af virksomhederne gennemgribende, strategiske ændringer af hele forsyningskæden. Det sker for at tilpasse forretningen til pandemiens eftervirkninger og derved sikre en højere grad af modstandskraft i operationen

Covid-19 har igangsat en massiv omvæltning på alle niveauer i verdens virksomheder - også inden for detailhandel og produktion af forbrugsvarer, fastslår en ny global undersøgelse fra Capgemini Research Institute.

Undersøgelsen bygger på svar fra 400 supply chain-direktører i 11 lande 1) og fastslår, at corona grundlæggende har udfordret forretningen for 85% af de adspurgte produktionsvirksomheder, mens 88% af detailvirksomhederne har set deres forretningsmodel blive disrupted under pandemien.

Kun 23% af producenterne og 28% af detailvirksomhederne svarer i undersøgelsen, at deres supply chain er agil nok til at understøtte forretningens udvikling de kommende år.

- Vores undersøgelse viser tydeligt, at både producenter af forbrugsvarer og butiksleddet er yderst bevidste om den risiko, som uforudsete hændelser i dag udgør for forretningen. Men vi ser også, at erkendelserne, der er gjort under pandemien, fører til en målrettet indsats for at bygge mere agilitet og modstandskraft ind i hele forsyningskæden. Så man kan sige, at pandemien har virket som en turbo i forhold til at erkende egne svagheder, forklarer Maria Søndergaard, direktør for produktion og retail hos Capgemini Danmark.

- Mange inden for detail og produktion af forbrugsvarer har indset, at nye teknologier er afgørende for at skabe den nødvendige tilpasningsevne på tværs af den samlede supply chain. Eksempelvis digitale løsninger til forecasting og kontrol eller til hurtigere og mere kosteffektiv logistik. Vi kan simpelthen se, at virksomhederne nu sætter fart på vigtige investeringer for at sikre et mere solidt og dynamisk fundament for hele kæden ud til forbrugerne, tilføjer hun.

Maria Søndergaard, direktør for produktion og retail hos Capgemini Danmark.

Blandt andet viser Capgeminis undersøgelse, at 66% af de adspurgte organisationer planlægger øget segmentering af deres supply chain for bedre at kunne håndtere skiftende efterspørgselsmønstre, produktpriser og fortsat regionale konsekvenser af Corona. 54% svarer  samtidig, at de vil implementere kunstig intelligens i deres forecasting for at imødegå konsekvenserne af Covid-19.

Fra global til lokal

En klar tendens i undersøgelsen er også, at mange producenter og detailvirksomheder anser det for forretningskritisk at gøre forsyningskæden kortere og derfor nu investerer anderledes.

Capgemini peger således på et skifte fra global til lokal prioritering i forhold til underleverandører og produktionsfaciliteter.

72% af de adspurgte producenter og 58% af detailvirksomhederne svarer, at de aktivt investerer for at styrke deres lokale eller regionale produktionskapacitet. Samlet set planlægger hele 65% investeringer, der skal gøre leverandørkæden mere lokalt eller regionalt baseret end i dag.

Som konsekvens af dette strategiske skifte forudser Capgemini, at de globalt orienterede leverandører inden for de næste tre år kun vil udgøre 25% af detailvirksomheders kapacitet.

Et fald fra 36% i dag. På producentsiden viser analysen et fald for de globale producenter fra 26% i dag til 17% af kapaciteten om tre år.

Transparens bliver forretningskritisk

Endelig viser undersøgelsen, at 75% af producenterne har oplevet problemer med at øge eller reducere produktionskapaciteten under pandemien.

Og for at skabe mere agile muligheder for at klare pludselige skift i kundernes efterspørgsel sætter producenter nu ind for at skabe mere transparens på tværs af hele forsyningskæden.

Det sker bl.a. med teknologi, som understøtter og kvalificerer strategiske, taktiske og realtime operationelle beslutninger.

For at øge transparens i forsyningskæden planlægger 58% af detailvirksomhederne og 61% af producenterne ifølge undersøgelsen lige nu investeringer i at digitalisere deres supply chain.

Særligt er der fokus på forbedringer inden for logistik og prisoptimering. Herunder de forbedringer, der kan opnås med hjælp af automatisering via robotteknologi, machine learning og kunstig intelligens.

-hawin

 

1) Undersøgelsen er udført af Capgeminis analyseenhed blandt 400 supply chain-direktører i virksomheder inden for detailhandel og produktion af forbrugsvarer. Undersøgelsen dækker 11 lande, herunder Sverige og Norge. Kun virksomheder med en omsætning over 1 mia. USD deltager i undersøgelsen.

Læs hele rapporten på her

Læs mere om logistikløsninger

17/3 2021