Digitale porte effektiviserer byggeriet

Digitale porte effektiviserer byggeriet

BIM, er grundstammen i byggeriets digitale rejse og sikrer gennem bedre processer en bedre projektøkonomi, der i sidste instans resulterer i bedre projekter. BIM-objekter af Lindabs porte gør dem dermed let tilgængelige for rådgivere og entreprenører og understøtter byggeriets digitalisering

BIM er en forkortelse for Bygnings Informations Modeller og er et centralt element i byggeriets digitale udvikling.

Når man først er blevet fortrolig med et af markedets BIM-programmer, åbner der sig uanede muligheder for at skabe et BIM-baseret workflow gennem alle faser – fra første skitse over projektering og udførelse til drift og vedligehold.

BIM skal være nemt og tilgængeligt, og her spiller BIM-objekter, der er digitale udgaver af byggeprodukter, en afgørende rolle.

BIM-objekter optimerer udviklingsprocessen  

Lindab har udviklet BIM-objekter af deres porte. Objekterne er udviklet af arkitekter til arkitekter og understøtter rådgivernes naturlige arbejdsprocesser.

Lindabs BIM-objekter gør det muligt for rådgivere at indarbejde digitale porte i deres digitale bygningsmodeller, hvilket resulterer i en ’realistisk’ version af projektet.

Hele udviklingsprocessen bliver mindre ressourcekrævende, da det er lettere at afprøve, revidere og indarbejde forskellige løsninger digitalt i 3D, end det er ved hjælp af 2D-modeller, papirtegninger eller fysiske mock-ups.      

Tilgængelighed gør det nemt

Alex Løkkegaard er produktchef hos Lindab og forklarer, hvordan en af Lindabs målsætninger er at optimere byggeriet og gøre det nemmere at bygge bæredygtigt.

- Hos Lindab tager vi ansvar for at skabe en bæredygtig udvikling med produkter og tjenester, der effektiviserer byggeriet, forbedrer energieffektiviteten og reducerer ressourceforbruget.

- Vi bestræber os på at gøre vores kunders arbejde så let som muligt, så de kan fokusere på at være kreative og realisere deres visioner.

Fylder ingenting

Lindabs BIM-objekter indgår som en naturlig del af dette. BIM-objekterne er tilgængelige og lige til at indarbejde i rådgivernes digitale modeller eksempelvis i Revit.

- Vores BIM-objekter er autoskalerbare og fylder nærmest ingenting, hvilket betyder, at rådgivernes filer ikke bliver unødvendigt tunge og langsomme at arbejde med, hvilket ellers ofte kan være en udfordring på store, datatunge projekter. At vores BIM-objekter også er VR-kompatible, øger blot deres anvendelsesmuligheder og gør dem yderligere fremtidssikrede. 

-hawin

 

Læs mere om porte

15/4 2020