Hörmann tænker på miljøet

Hörmann tænker på miljøet

Lavenergiporte spiller en stor rolle i mange af de løsninger Hörmann har monteret i industrien

Et af de steder, man i flere år har haft miljøvenlige løsninger som en del af varesortimentet, er i portindustrien. Lavenergiporte spiller en stor rolle i mange af de løsninger, portleverandørerne har monteret i industrien, på lagre, i virksomheder hos private og mange andre steder. Men også på de indre linjer hos leverandørerne tænker man i miljøvenlige løsninger. Det er blandt andet tilfældet hos Hörmann. 

Hörmann tilbyder produkter til bæredygtige byggerier - og sammen med et intelligent og certificeret energistyringssystem, den CO2-neutrale forsendelse og genbrug af materialer sparer Hörmann mere end 40.000 ton CO2 om året.

Det kan lade sig gøre, fordi alle medarbejdere tager et stort ansvar for den grønne omstilling i virksomheden. Alt pap og metal bliver sorteret og recyklet - og et hvert batteri indsamles og afleveres til genbrugsstationen til genanvendelse. Derudover bliver alle dokumenter arkiveret elektronisk, så papirforbruget reduceres til et absolut minimum.

Endvidere har Hörmann udskiftet alt lys til LED – ude som inde, og små skilte ved alle kontakter minder medarbejderne om at slukke lyset og andre elektroniske genstande efter sig. Toiletterne er udskiftet til vandbesparende kombinationstoiletter, og til mændene er der opsat urinaler uden vand.

Hörmanns gamle oliefyr er for længst skrottet, og nu opvarmes Hörmanns domicil i Randers af naturgas. På lageret kører alle trucks på el, og Hörmanns servicebiler er strategisk placeret i landet og kører ad nøje planlagte ruter, der giver færrest muligt kørte kilometer på landevejen.

-hawin

Læs mere om porte

11/10 2019