Shuttlesystemet SSI Cuby – hurtigere, mere effektivt og med et nyt design

Shuttlesystemet SSI Cuby – hurtigere, mere effektivt og med et nyt design

For at kunne opfylde de stigende krav til moderne lagring har SSI SCHÄFER både optimeret og givet det shuttlesystemet SSI Cuby ny teknologi og nyt design. De gør indlagring og udlagring af det kompakte og fuldautomatiske lagersystem endnu hurtigere

Batchstørrelser på individuelle produkter, et særligt stort produktudbud, korte ordrehåndteringstider og omnichannel-distribution er nogle af de udfordringer, som et meget bredt spektrum af forskellige brancher står overfor.

De er derfor på jagt efter den optimale logistikløsning på disse forskellige parametre. Virksomhederne stiller selv høje krav til det pågældende logistiksystem: Lave omkostninger til lagerlokation, høj tilgængelighed af produkter og en hurtigt og problemfri installation af de respektive logistiksystemer er essentiel. Alle disse aspekter blev taget i betragtning ved videreudviklingen af SSI Cuby.

Et standardiseret single-level shuttlesystem i SSI SCHÄFERs shuttlefamilie

SSI SCHÄFER tilbyder flere forskellige shuttleløsninger med en eller flere niveauer og med store og små lastbærere og er garant for sine enestående kompetencer i udviklingen af perfekt afstemte shuttleløsninger.

Shuttlemulighederne fra SSI SCHÄFER er velegnede til ethvert behov, og der er allerede adskillige vellykkede installationer af systemet.

Med single-level shuttlesystemet SSI Cuby kan små laster med en vægt på op til 35 kg flyttes, lagres fuldautomatisk og med maksimal lagertæthed. Løsningen garanterer høj effektivitet og maksimal pålidelighed og imponerer med høj omkostningseffektivitet.

Efter den nye lancering i 2021 fås SSI Cuby med et nyt design og øget hastighed. Lager-shuttlesystemet er et integreret system og består af en række komponenter, der på optimal vis er tilpasset hinanden – mindst en lift, en SSI Cuby shuttle for hvert lagerniveau, en shuttle-kran på bagsiden, serviceplatforme og styreenhed. En af de største målsætninger i udviklingen var da også en maksimal shuttleeffektivitet og en attraktiv TCO (Total Cost of Ownership).

Fordele ved SSI Cuby – attraktiv TCO

Takket være attraktive indkøbs- og driftsomkostninger er SSI Cuby en af de mest økonomiske shuttleløsninger på markedet.

Løsningen er udviklet til laster med mål fra 600 x 400 mm op til 640 x 440 mm. Systemet kan også altid udvides på et senere tidspunkt.

Shuttlens smalle føringsgange og niveauernes lave højde sikrer et kompakt layout på systemet for optimal rumudnyttelse.

Kombinationen af dobbeltdyb lagring i reolen og enkeltdyb shuttle-køregang udnytter hele reolens dybde til indlagring af kasserne, hvilket giver en meget høj rumudnyttelse og en meget høj lagertæthed. Det giver også lave omkostninger for lagerlokationer.

Høj tilgængelighed og øget effektivitet

Endnu en fordel ved SSI Cuby er den høje systemtilgængelighed og store ydeevne. Via den optimale tilpasning af lift- og shuttleydelsen til conveyorsystemet i frontzonen og de tilknyttede vare-til-person-arbejdspladser tilbyder systemet en meget attraktiv løsning.

Robuste og gennemprøvede komponenter garanterer høj systemtilgængelighed. SSI Cuby shuttleløsningen har også fremragende tilgang ved vedligeholdelses- og serviceopgaver.

Liftens præstationsgrad er særlig vigtig for at udnytte det samlede systems tekniske ydelseskapacitet. Derfor bruger SSI SCHÄFER en lasthåndteringsenhed til to lagerniveauer ved liften for at indlagre og udlagre lastbærere samtidigt.

Systemet er udviklet til 600 til 800 dobbelte cyklusser pr. reolgang, alt efter gangens længde. Det nye design og udviklingen af shuttleløsningen har øget shuttlens hastighed med yderligere 60 % for at gøre indlagring og udlagring endnu hurtigere.

Effektiviteten kan desuden øges yderligere ved at benytte to lifte pr. reolgang. Processerne i SSI Cuby shuttlesystemet bliver styret effektivt og transparent af logistiksoftwaren WAMAS

Standaardiserede komponenter

Det modulopbyggede system i SSI Cuby er baseret på en høj grad af standardisering af komponenter og IT.

Det giver mulighed for hurtig implementering af interne logistikprojekter med en meget lav risiko.

Kunderne får dermed en skalérbar og særdeles effektiv automatisk lagerløsning til en attraktiv pris.

 

Læs mere om robotter & automatisering

18/5 2021