Danskerne har stadig fokus på bæredygtighed trods Covid-19

Danskerne har stadig fokus på bæredygtighed trods Covid-19

En ny europæisk undersøgelse foretaget af emballagevirksomheden DS Smith og analyseinstituttet Ipsos MORI viser, at de europæiske forbrugere prioriterer at købe varer, der har bæredygtig emballage. Denne tendens ses også tydeligt i Danmark, dog viser undersøgelsen også, at danskerne har en mindre corona-forskrækket adfærd sammenlignet med andre europæiske lande

Med afsæt i corona-pandemien ønsker emballagevirksomheden DS Smith og Ipsos MORI, at undersøge europæernes forbrugeradfærd- og prioriteringer under pandemien. Undersøgelsen er blevet udført i 12 europæiske lande bl.a. i Storbritannien, Sverige, Tyskland, Frankrig og Danmark, og resultatet af undersøgelsen var entydigt: de europæiske forbrugere prioriterer varer, der har en bæredygtig emballage.

- Den nye undersøgelse viser ikke kun, hvordan forbrugernes adfærd har ændret sig på grund af Covid-19, den viser også, hvilke prioriteter de har haft. Her kan der sættes to tykke streger under, at bæredygtighed er helt centralt for forbrugerne i Europa. Det betyder, at brands og detailhandlere skal have øget fokus på bæredygtig emballage for at sikre, at de lever op til forbrugernes adfærd og prioriteringer, udtaler Søren Ibsen, Managing Director hos DS Smith Danmark.

Undersøgelsen viser, at europæerne har et stort fokus på miljøet, idet 85% af forbrugerne ønsker at købe produkter, der benytter så lidt emballage som muligt, og her er hele 66% af de adspurgte danskere enige. En fjerdedel af danskerne svarer, at de helt er stoppet med at købe bestemte mærker, fordi den anvendte emballage ikke var bæredygtig.

Danskerne frygter Covid-19, men er blandt de mindst frygtsomme i Europa

Over halvdelen af danskerne forsøger at bruge så lidt tid som muligt i fysiske butikker, hvorimod det gælder for hele to tredjedele af europæerne.

Pandemien har ført til en betydelig vækst i e-handlen og det er derfor vigtigt at bemærke, at godt halvdelen af de danske onlineforbrugere siger, at de gennem e-handel har modtaget ’ikke-bæredygtig’ emballage. Hele 15% af danskerne svarer, at de er stoppet med at handle hos nogle online-forhandlere, fordi den anvendte emballage ikke er bæredygtig.

Undersøgelsen viser også, at 30% af europæerne hurtigere smider emballagen ud – hvilket understreger behovet for synlig og enkel information om bortskaffelse. For danskerne gælder det kun for en fjerdedel.

Danskernes mindre frygtsomme holdning til pandemien ses endvidere i spørgsmålet om, hvorvidt forbrugerne bekymrer sig om hvor mange mennesker, der har rørt ved varerne i butikkerne. Ud af de adspurgte danskere svarer 48% at de er enige, hvorimod bekymringen findes hos hele 56% af de samlede europæiske forbrugere. Som følge heraf udvælger nogle forbrugere bevidst de varer, der ligger bagerst på hylderne, som folk er mindre tilbøjelige til at have rørt ved.

De lavere tal for danskerne hænger sammen med, at Danmark både økonomisk og sundhedsmæssigt er mindre hårdt ramt af Covid-19 pandemien, sammenlignet med lande som eksempelvis Italien og Spanien.

DS Smith lytter til forbrugerne

Undersøgelsen viser desuden, at 23% af de adspurgte danskere vasker eller desinficerer alle løse varer såsom frugt og grøntsager, og for europæerne gælder det for hele 33%.

Yderligere undgår 13% af danskerne nu at købe løse varer, der ikke er pakket ind. På baggrund af dette har DS Smith udviklet en række nye innovative emballageløsninger, herunder blandt andet bakker i bølgepap til frugt og grøntsager, miljøvenlige æggebakker og løsninger i e-handlen til håndtering af glasflasker og kølede mejeriprodukter.

DS Smith forventer, at behovet for nye bæredygtige emballageløsninger vil stige i de kommende måneder, hvor virksomheden fortsætter med at arbejde ud fra sine cirkulære principper – udviklet i samarbejde med Ellen MacArthur Foundation – til at producere højeffektive, cirkulære emballageløsninger for at imødekomme forbrugernes adfærd, krav og prioriteringer.

- Vi har brugt seneste måneder på at undersøge forbrugeradfærden og tilpasse os de udfordringer, som pandemien har medført. Som førende producent inden for innovative emballageløsninger er vi nødt til at forstå, hvordan forbrugernes holdninger ændrer sig, for at være i stand til at betjene vores kunder og samfundet på bedst mulig måde, siger Søren Ibsen.

Principperne afspejler DS Smiths mål om at anvende emballage og genbrug til at fremme den cirkulære økonomi, et mål, der er fastlagt i den bæredygtige strategi, Now and Next, der blev lanceret i slutningen af september 2020.

To af virksomhedens fokusområder er at tilbyde 100% genanvendelig eller genbrugelig emballage og at erstatte problemplastik med bæredygtige alternativer.

-hawin

Læs mere om transport & distribution

27/11 2020

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.