DCC Energi kører CO2-kompenseret til Transport 2021

DCC Energi kører CO2-kompenseret til Transport 2021

Med en stor messestand kører DCC Energi i år fuldt CO2-kompenseret til og fra Transport 2021 i Herning. Her vil energiselskabet, der også driver Shell tankstationerne i Danmark, bl.a. sætte fokus på transportbranchens muligheder for at CO2-kompensere brændstofforbruget, på den fremtidige udvikling af det største trucknetværk herhjemme og på det naturgasbaserede dieselalternativ GTL

Gennem et nytænkende samarbejde har danske transportvirksomheder med et Shell brændstofkort i dag optimal adgang til truckdiesel og mange steder også AdBlue på alle Shell, Shell Express, Q8, F24 og IDS tankanlæg.

Det betyder, at et Shell Card Erhverv reelt åbner døren til det største netværk af truckstationer herhjemme. Mere præcist 290 truckstationer. Hertil kommer hele det internationale netværk af over 10.000 Shell tankstationer i Europa.

Og sideløbende med kortsamarbejdet har DCC Energi fuldt fokus på at udbygge antallet af Shell truckanlæg, fortæller retaildirektør, Søren Møller Maretti.

- For transporterhvervet er tilgængelighed og dermed effektiv afvikling af transporter og leveringer til tiden, helt afgørende. Derfor er vi meget bevidste om, at vi har en vigtig opgave i at sikre, at vores kunder har adgang til et fintmasket netværk af truckanlæg.

- Det er en stor del af forklaringen på vores kortsamarbejde med Q8, F24 og IDS, og det er også derfor, at vi løbende investerer i nye truckanlæg, som vi f.eks. har gjort det ved Silkeborgmotorvejen, det gamle færgeleje i Knudshoved og her i forsommeren i Køge, siger han.

Alt brændstof kan nu CO2-kompenseres

Som de eneste på markedet tilbyder DCC Energi, at erhvervskunder med et Shell Card Erhverv kan CO2-kompensere brændstofforbruget, når de tanker.

Muligheden for at sætte ind over for brændstoffets klimaaftryk gælder også for forbrug af det naturgasbaserede dieselalternativt, GTL.

I en tid, hvor klimahensyn i bl.a. transportbranchen fylder stadig mere, er det ifølge Søren Møller Maretti en interessant mulighed for mange transportører.

- Det er tydeligt, at også transportbranchen i de kommende år vil orientere sig mod nye typer af brændstoffer og søsætte klimainitiativer. Det mærker vi bl.a. i forhold til vores tilbud om CO2-kompensering af brændstof, som vi lancerede sidste år. Vi ser det også på GTL, som vi siden 2016 har leveret til typisk større transportkunders hjemmetank, men også i dag har på otte truckanlæg. I år har vi også føjet biobaseret HVO-brændstof til produktudvalget, forklarer han.

Genvej til lavere partikeludledning

På Transport 2021 sætter DCC Energis stand derfor naturligt nok fokus på GTL-brændstof. GTL står for Gas to Liquids og kan anvendes på alle dieselmotorer. Selv i nyere dieselmotorer kan brændstoffet sænke partikeludledningen. Afhængig af motor, filtersystem og anvendelse udleder GTL op til 38 pct. færre partikler sammenlignet med almindelig diesel.

Dermed kan brændstoffet bidrage til at nedbringe lokalemissioner. Og i kombination med CO2-kompensering, som DCC Energi også tilbyder sammen med GTL, kan transportvirksomheder altså både sætte ind overfor de lokale emissioner og CO2-aftrykket.

På stand 7308 i Hal J3 har DCC Energi salgsfolk og produkteksperter på plads til at tage en dialog med messegæsterne om både de nye brændstoffer og mulighederne for at CO2-kompensere brændstofforbruget som en nu-og-her-mulighed for den tunge transport.

-hawin

Læs mere om transport & distribution

20/8 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.