Det bliver aldrig gratis at køre over Storebælt

Det bliver aldrig gratis at køre over Storebælt

Kattegatkomitéen havde mandag, sammen med modstanderne af en fast forbindelse over Kattegat, inviteret til en høring på Christiansborg om, hvad der, hvis det realiseres, bliver ’Danmarkshistoriens største anlægsprojekt’

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Formanden for Kattegatkomitéen Michael Svane kalder den fælles høring på tværs af interesser for et vigtigt nybrud for den demokratiske proces:

- Vi kan godt blive klogere hver for sig, men det, at blive klogere sammen, har en langt større værdi. Og høringen lykkedes ud fra den præmis, sagde han efter mødet til BygTek.

Med ved høringen var transportordførerne fra såvel Socialdemokratiet, som Venstre og Enhedslisten, og de fik mange input med hjem.

Bedre øst-vest sammenhæng
Michael Svane er efter mødet dog ikke mindre overbevist om, at det fortsat er nødvendigt med en fast forbindelse over Kattegat:

– Allerede, da Kattegatkomitéen blev stiftet i 2008, slog vi fast, at det er vigtigt at arbejde for en bedre sammenhæng mellem Øst- og Vestdanmark, og det er stadig et afgørende argument. Det er selvfølgelig også et argument, at virksomhederne får adgang til en større del af arbejdsmarkedet og dermed arbejdskraft ind, og ikke mindst vil der for erhvervslivet være nogle klare gevinster i form af kortere rejsetider og kortere afstande, siger han til BygTek.

Sammenhængskraften
Et kraftigt argument har også hele tiden været sammenhængskraften i Danmark i tilfælde af at der skulle ske i eksempelvis et terrorangreb mod Storebæltsforbindelsen:

- Forsyningssikkerhed er jo en vigtig parameter, vi ikke mindst mindes om under den nuværende krig i Ukraine. Det er vigtigt med en robusthed i infrastrukturen. Det havde man jo ikke umiddelbart på programmet, da vi blev stiftet, men det er rykket meget tættere på og en væsentlig del af debatten på mødet, siger formanden for Kattegatkomitéen.

Hvilket samfund efterlader vi os
Fra modstandernes side er der især to argumenter mod et fast forbindelse. Dels at klimakrisen er så overhængende og livstruende, at der ikke skal bruges ressourcer på at bygge en fast forbindelse over Kattegat.

De peger på, at en fast forbindelse vil have for store omkostninger i forhold til klima, miljø og ikke mindst naturen på Samsø.

Men her slår Michael Svane fast, at det i sidste ende også er en afspejling af debatten om hvilket samfund, vi reelt ønsker at leve i og levere videre til de fremtidige generationer.

Både jernbane og vej
Et af de vigtige debatemner i forhold til den faste forbindelse har været, om det skal være både en jernbane- og en vejbro, og her har mange peget på, at der kan spares mange penge ved alene at bygge en vejbro - eventuelt med en vejbane til hurtigbusser der jo i fremtiden vil køre på elektricitet.

Men Michael Svane er ikke i tvivl om, at den debat på forhånd kan lægges død:

- Set i forhold til det reelle politiske landskab er der et klart ønske om også at styrke den kollektive trafik. Det er realiteten, hvis man vil gå videre med en fast forbindelse. Den skal både omfatte en vej- og en jernbane. Men det skal her understreges, at regeringen jo endnu ikke har truffet en beslutning om en fast forbindelse over Kattegat.

Hvor skal pengene komme fra?
Et andet vigtigt spørgsmål er, hvor pengene skal komme fra til en fast forbindelse over Kattegat.

Her er Michael Svane ikke i tvivl om, at den skal være brugerbetalt, men han lægger heller ikke skjul på, at en del af pengene kunne komme fra de store overskud på Storebæltsforbindelsen:

- En vejforbindelse kan være selvfinansierende via brugerbetaling, men skal der også en jernbaneforbindelse til, er det nødvendigt med tilskud udefra. Da er der jo i forundersøgelsen peget på en mulig selskabskonstruktion, hvor Storebæltsforbindelsen går sammen med Kattegatforbindelsen, siger han.

Glem drømmen om gratis Storebælt
Michael Svane er bevidst om, at ikke mindst fynboerne vil stritte imod en sådan løsning, da mange fortsat drømmer om en Storebæltsforbindelse uden - eller med en meget nedsat brugerbetaling:

- Men den drøm kommer aldrig til at gå i opfyldelse. Der ligger en klar fælles forståelse blandt de toneangivende partier på Christiansborg af, at det aldrig kan blive gratis at køre over Storebælt. Det har jo også betydning for andre større forbindelser, herunder ikke mindst Femernforbindelsen, siger han.

Venter i spænding
Kattegatkomiteen venter stadig i spænding på en melding fra regeringen, der endnu ikke har truffet en beslutning om, hvilken vej den vil gå i forhold til en Kattegatforbindelse:

- Det skal i forbindelse med miljøet understreges, at der vil være voldsomt store miljøpositive konsekvenser ved en fast forbindelse over Kattegat. I dag kører cirka to tredjedele af trafikken, der er kommet over den nye Lillebæltsbro, mod nord, og her vil en meget stor del af trafikken kunne spare mange kilometer ved i stedet for at skulle over Storebælt og Fyn at kunne køre direkte over Kattegat mellem hovedstaden og Jylland. Alt i alt viser de samfundsøkonomiske beregninger, der er foretaget, at det danske samfund som helhed vil have store gevinster ved en fast forbindelse over Kattegat, slutter Michael Svane.

Læs mere om transport & distribution

10/5 2023

Flådestyring

Fødevaretransport

Messer

National distribution

National Transport

Pakkedistribution

Ruteoptimering

Tempereret lager logistik

Transportstyring

Truckterminaler

Tilføj dit firma her.
Send en mail.