DI Transport: Det haster med en ny havnelovBranchedirektør Michael Svane fra DI Transport peger på, at der kunne anlægges meget infrastruktur for de 20 milliarder kroenr, det årligt koster samfundet i bilkøer

DI Transport: Det haster med en ny havnelov

Branchedirektør Michael Svane opfordrer politikerne til i langt højere grad at investere i infrastruktur. 20 milliarder kroner går årligt tabt på ventetider i bilkøer

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ved en konference på Christiansborg om ’multimodalitet’ arrangeret af ADP og tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V), var direktør Michael Svane fra DI Transport blandt oplægsholderne.

Han talte om ’Muligheder og trusler for det blå Danmark, og hans konklusion over for LTL var blandt andet, at ’truslerne i øjeblikket er større end mulighederne.

Michael Svane understregede blandt andet behovet for en stærk udvikling inden for digitalisering af transportsektoren. Samtidig advarede han politikerne mod at blande sig:

- Det kan man overlade til det private erhvervsliv selv at finde ud af. Det er vi meget bedre til end det offentlige, sagde Michael Svane blandt andet til LTL.dk.
 
Kapacitetstillæg
Han understregede videre over for LTL, at der ikke mindst er behov for bedre og flere veje:

- Det hele sander til på vejene. Flere og flere virksomheder opererer med kapacitetstillæg, fordi omkostningerne ved at holde i kø og deraf følgende spildtimer er for store. I Dansk Industri beregnede vi i 2017, at den samlede regning til det danske samfund på grund af kø er i størrelsesordenen 20 milliarder kroner. Vi kunne få en del veje for det beløb. Infrastrukturen er nøglen til vækst, velfærd og velstand, siger Michael Svane.

Ulovlig statsstøtte
Han peger også på behovet for en ny havnelov, og det haster, fordi den nuværende lovgivning ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne:

- Der er nogle problemer med ulovlig statsstøtte, og det skal der rettes op på. Det handler om at dele af den måde, vi finansierer vore havne på. Det skal løses, ellers kommer EU-Kommissionen efter os. Ifølge reglerne an de kun gives statsstøtte – herunder kommunal støtte - til havneinfrastruktur og ikke andre aktiviteter i havnene. Det har et ekspertudvalg, som jeg har deltaget i, givet nogle anvisninger på, hvordan det løses, siger Michael Svane til LTL.

Det gælder specielt de såkaldte selvstyrehavne, der får kommunal støtte, og det er i strid med EU-reglerne

 

Læs mere om transport & distribution

11/10 2018