Eneste alternativ til ulovlig parkering er brud på hviletid

Eneste alternativ til ulovlig parkering er brud på hviletid

I en fælles henvendelse til den nye transportminister Benny Engelbrecht har en række organisationer, der er under indflydelse af den danske transportsektor, efterlyst bedre kapacitet på rastepladserne langs motorvejene

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Det er 3F, DTL, DI Transport, SLD, Danske Speditører, ITD og Dansk Erhverv, der er optaget af, at vejgodslogistikken kan foregå så effektivt som muligt:

- Derfor gør det indtryk på os, at vognmænd og lastbilchauffører i stigende grad herhjemme føler sig stresset af, at det på grund af kapacitetsmangel kan være svært at finde en lovlig og egnet parkeringsplads på rastepladserne langs motorvejene og landevejene, når de lovpligtige hvil skal holdes, hedder det blandt andet i henvendelsen.

Organisationerne ’forstår til fulde vognmænd og chauffører’, der har svært ved at se den dybere mening i, at der skal betales 2.040 kroner til staten for ulovlig parkering, når det eneste alternativ i mange tilfælde er at overtræde reglerne om køre- og hviletid:

Nidkære kontroller

At situationen er blevet mere og mere uholdbar skyldes efter transportbranchens opfattelse fire forhold:

- Kraftig vækst i lastbiltrafikken på motorvejsnettet og manglende investering i rastepladskapacitet herunder p-båse til lastbiler

- Nedklassificeringen af 132 antal rastepladser langs hovedlandevejene. De pågældende pladser har fået fjernet toiletter, borde, bænke og skraldespande.

- Det stigende kontroltryk på rastepladserne langs motorvejene. Der opleves nidkære kontroller, hvor der uddeles parkeringsgebyrer selv i tilfælde, hvor en lastbil på en rasteplads holder uden for – eller delvist uden for - en opmærket parkeringsbås, men uden at parkeringen i øvrigt generer øvrige trafikanter på rastepladsen.

- De stærkt forhøjede parkeringsgebyrer.

Rammebeløb ønskes i Finanslov

På den baggrund opfordrer organisationerne til, at der i de kommende finanslovsforhandlinger afsættes et rammebeløb til udvidelse og opgradering af rastepladser langs de danske motor- og landeveje, ligesom den nye minister snarest bør indbyde en bred kreds af organisationer inden for transport og logistik til en drøftelse af de nævnte problemer.

Organisationerne ønsker desuden en drøftelse af mulighederne og begrænsninger i realiseringen af ønsket om at få løst udfordringer med langtidsparkering ved hjælp af privatfinansierede rastepladser.

Læs mere om transport & distribution

12/8 2019
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.