EU-enighed om VejpakkenTransportminister Ole Birk Olesen (LA) fik sammen med 'Vejalliancen' sikret en acceptabel Vejpakke

EU-enighed om Vejpakken

Med aftalen bliver der indført et værn mod systematisk cabotagekørsel og systematisk kombineret transport samtidig med, at der fortsat er forbud mod lange hvil i førerhuset.

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Udfaldet af mandagens rådsmøde i EU var imødeset med spænding, og inden havde transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen forudset et slag opm blandt andet cabotagekørsel og chaufførernes muligheder for at holde de lange hvil i førerhuset med eksempelvis flere overnatninger.

Men det lykkedes den såkaldte ’Vejalliance’ med deltagelse af blandt andre Danmark at opnå enighed om et klart signal om, at der skal skabes mere fair konkurrencevilkår i vejtransportsektoren.

Mere ordnede forhold
Samtidig bidrager Vejpakken ifølge den danske minister til mere ordnede forhold, og det bliver lettere at håndhæve de fælles regler på tværs af grænserne:

- Fra dansk side lykkedes det os at beholde den danske prioritet om cabotageregler for vejdelen af en kombineret transport i det endelige kompromis, hvilket jeg ser som en stor dansk sejr, siger transport-, bygnings- og boligministeren, der ser frem til de videre forhandlinger med Europa-Parlamentet og Kommissionen om Vejpakken.

Kerneprioriteter
Han havde inden forhandlingerne en række kerneprioriteter, herunder at Vejpakken skal bidrage til mere ordnede forhold ved at sikre chaufførernes sociale rettigheder.

Der skal desuden dæmmes op for systematisk kombineret transport og cabotagekørsel. Samtidig var det helt centralt, at reglerne blev enkle, klare og lettere at håndhæve.

- Det lykkedes i store træk at få gennemført de danske prioriteter, og aftalen mellem ministrene er et stort skridt i retning af bedre regler på området, sagde Ole Birk Olesen.

Fakta:
De centrale punkter i den nye Vejpakke, som de europæiske transportministre er enige om:

- De nuværende cabotageregler bevares, men der indføres en karensperiode på fem dage for at bekæmpe systematisk cabotagekørsel

- Der indføres cabotageregler for vejdelen af en kombineret transport.

- Klare udstationeringsregler for chauffører.

- Tidlig indførelse af den intelligente takograf, så der skabes bedre muligheder for kontrol.

- Opretholdelse af forbuddet mod hvil i førerhuset.

- Regler for varebiler i international transport.
 

Læs mere om transport & distribution

4/12 2018