Fem nye biogaslastbiler skal levere Arla-mælk i Danmark

Fem nye biogaslastbiler skal levere Arla-mælk i Danmark

Arla har bestilt fem nye biogaslastbiler efter et succesfuldt pilotprojekt med Arlas første to biogaslastbiler. De nye lastbiler reducerer udledning af CO2 med næsten 50 procent svarende til en besparelse på godt 114 tons CO2. Lastbilerne er et af en række forskellige Arla-initiativer, der skal nedbringe klimaaftrykket fra transport

Det er groft sagt gylle, der fremover kommer til at bringe mælk ud til danskerne, når fem nye Arla-mælkebiler bliver leveret til efteråret. Lastbilerne kører nemlig på biogas, som blandt andet udvindes af gylle.

Arla har bestilt de fem nye lastbiler efter et succesfuldt forsøg med de første to, der er blevet testet som en del af mælkeudbringningen siden efteråret 2019.

-Vores ambition er, at alle vores distributionslastbiler skal køre på 100 procent grøn energi, så snart det er praktisk muligt. Biogas er en af de spændende muligheder, vi har testet, og det er gået godt. De foreløbige resultater viser, at der bliver sparet omkring 50 procent af CO2-udledningen. Derfor udvider vi nu vognparken med yderligere fem biogaslastbiler, siger Helle Müller Petersen, landedirektør for Arla Danmark.

Arla ejer omkring 200 lastbiler i Danmark, der deler mælk ud til godt 2.600 detailbutikker hver dag. Derfor har Arla taget en række initiativer for at undersøge mulighederne for at køre grønt. Udover biogaslastbilerne er Danmark første el-lastbil en del af Arlas flåde, som kører mælk ud til københavnerne.

En ko producerer godt 20 m3 gylle årligt. Det kan omdannes til 350 liter biogas, som hver lastbil kan køre 875 kilometer på. Dermed kan man sige, at lastbilerne kører 875 kilometer per ko.

Hver af de fem lastbiler forventes at køre godt 35.000 kilometer årligt, og dermed spares godt 114 tons CO2 sammenlignet med en almindelig diesellastbil.

Kæmpestort potentiale
Biogas er et langt mere bæredygtigt brændstof end normal dieselolie, fordi det er et naturligt produkt dannet af køer.

-Potentialet er kæmpestort. Arlas landmænd har et restprodukt, gylle, der nu viser sig at kunne bruges i en cirkulær økonomi. Med godt 12,5 mio. kørte kilometer om året af vores distributionslastbiler vil der kunne spares store mængder CO2 og partikelforurening, siger Helle Müller Petersen.

Godt 500.000 køer på Arla-gårde skaber dagligt store mængder af gylle. Den bruges i dag i høj grad som gødning, men ny teknologi skaber også ny, bæredygtig energi ud af gyllen.

Ny biogasstation i Ishøj skal tanke lastbilerne
Når det kan lade sig gøre at sende fem biogaslastbiler mere på gaden, så skyldes det ikke mindst Arlas samarbejdspartner Bigadan, der netop er i gang med at bygge en fyldestation i Ishøj, som ligger tæt på Arlas distributionscenter. Her kan bilerne tanke og købe brændstof til samme pris som biodiesel.

-Det er en særlig tilfredsstillelse at kunne sige, at vores grønne kørsel nu ikke længere er en test. Disse lastbiler bliver en varig del af flåden. Vi forventer, at 25-30 lastbiler skal skiftes i de kommende få år, og der vil biogaslastbiler være i spil, siger Helle Müller Petersen.

-lipe

Læs mere om transport & distribution

12/8 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.