Finanslovsaftale: Øget hastighedsgrænse for lastbiler på landeveje

Finanslovsaftale: Øget hastighedsgrænse for lastbiler på landeveje

Til gengæld indføres yderligere begrænsninger på 270 kilometer motorveje for lastvognsoverhalinger

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80
km/t for lastbilers uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje for at fremme mobiliteten og sikre bedre vilkår for transporterhvervet.

For at fastholde et højt niveau for trafiksikkerhed fastholdes hastighedsgrænsen på 70 km/t i timen på de strækninger, hvor øget hastighed ikke er forsvarligt.

Der afsættes derfor midler, så der kan nedskiltes på relevante kommunale og statslige veje. Der afsættes 30 millioner kroner i 2019 til en pulje, hvorfra kommunerne kan ansøge om midler til skiltning. Der afsættes samtidig 1,5 millioner kroner i 2019 til skiltning på statsvejsnettet.

Begrænsning af lastbilsoverhalinger på motorveje
Mange bilister er generet af lastbiler, der overhaler. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at lastbiler samt lette og tunge vogntogs mulighed for at overhale på tosporede motorveje fremadrettet skal begrænses på yderligere 270 kilometer af landets 2-sporede motorvejstrækninger.

Formålet er at skabe mere ro i trafikken på en række 2-sporede strækninger med høj trafikintensitet.
Der afsættes 15 millioner kroner i 2019 til Vejdirektoratets arbejde med skiltning af overhalingsbegrænsningen på de statslige motorvejsstrækninger.

Bedre miljøkontrol med lastbiler
I forbindelse med finanslovsaftalen er det også besluttet, at styrke indsatsen mod NOx-snyd for lastbiler. Der igangsættes derfor et projekt om at udvikle og implementere bedre metoder og værktøjer til brug for håndhævelsen af reglerne om lastbilers udledning af luftforurening. Der afsættes 3 millioner kroner årligt i 2019 og 2020.

Læs mere om transport & distribution

3/12 2018