Flere alternative ruter for Hærvejsmotorvej

Flere alternative ruter for Hærvejsmotorvej

Vejdirektoratet har i dag præsenteret VVM-undersøgelsen af den første etape af en Hærvejsmotorvej - Ny Midtjysk Motorvej - fra Give til Haderslev

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge aftalen om ’Udmøntning af midler til undersøgelse af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse’ fra 2016 blev det besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse af en ny motorvej på strækningen fra Give via Billund til Haderslev.

På den baggrund har Vejdirektoratet gennemført en VVM-undersøgelse, der beskriver og vurderer de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en ny motorvej.

I VVM-undersøgelsen indgår to forslag i en korridor henholdsvis vest og øst om Billund.
De undersøgte forslag varierer i længde fra cirka 70 kilometer til cirka 83 kilometer, hvor forslagene vest om Billund er 6-7 kilometer længere end de tilsvarende forslag øst om Billund.

Øst om Billund giver mest for pengene
I forslaget om Hærvejsmotorvejen indgår en 4-sporet motorvej med en forventet hastighedsgrænse på 130 km/t.

De samlede beregnede gevinster for trafikanterne er størst ved linjeføringerne øst om Billund, da disse linjeføringer tiltrækker mest trafik og samtidig giver mindre omvejskørsel end de noget længere linjeføringer vest om Billund.

De samlede gevinster for trafikanterne er 9-30 procent større ved forslagene øst om Billund i forhold til de tilsvarende forslag vest om Billund.

Samtidig vil forslagene på det mere praktiske plan øst om Billund være den mest direkte forbindelse for den gennemkørende trafik, give den største trafikale aflastning af den eksisterende E45 og den bedste trafikbetjening af Billund Lufthavn samt erhvervs- og forlystelsesområdet i den østlige del af Billund.

Flere boliger belastes
I forhold til en fremtidig situation uden Ny Midtjysk Motorvej vil antallet af boliger belastet med vejstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB stige med mellem 117 og 134 boliger. Antallet af stærkt støjbelastede boliger (mere end 63 dB) forventes at være uændret i forhold til en situation uden Ny Midtjysk Motorvej, dels fordi et antal boliger helt tæt på motorvejsprojektet forventes eksproprieret og dels fordi andre veje vil blive aflastet for trafik. Samlet set medfører forslagene øst om Billund marginalt flere støjbelastede boliger end forslagene vest om Billund.

Anlægsbudgettet ligger mellem 6,6- og 7,8 milliarder kroner, og driftsudgifterne er opgjort til mellem 30-42 millioner kroner årligt, og på nuværende tidspunkt vurderes projektet ikke at være samfundsøkonomisk rentabelt.

Det vurderes dog, at den interne rente vil stige med cirka 0,8 procentpoint, hvis også strækningen fra Give til Hobro etableres.

Skaber utryghed
Flere høringssvar fra myndigheder, organisationer og privatpersoner opfordrer i øvrigt til en snarlig politisk beslutning om motorvejsprojektet og linieføringen, da utryghed om valg af løsning er en stor belastning for mange borgere og har afgørende betydning for ejendomsmarkedet i de berørte områder.

Vejdirektoratet indstiller, at der arbejdes videre med en linjeføring øst om Billund og vest om Vandel med tilslutning til E45, Sønderjyske Motorvej, ved enten Christiansfeld eller ved Haderslev.

 

Læs mere om transport & distribution

18/11 2020

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.