Flere grønne lys i hovedstaden

Flere grønne lys i hovedstaden

Københavns Kommune tilbyder transport- og logistikvirksomheder, at deres køretøjer uden for myldretiderne kan blive prioriteret i lyskrydsene og modtage særlig trafikinformation

Ved hjælp af kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS) åbner Københavns Kommune nu op for muligheden for direkte kommunikation mellem køretøjer og forskellige dele af infrastrukturen fx trafiksignaler.

Chauffører vil fremover blandt andet kunne se, hvilken hastighed de optimalt skal køre for at nå over for grønt ved næste lyskryds. Denne hastighedsvejledning kan hjælpe chaufførerne med at tilpasse deres hastighed til trafiksignalerne og derved undgå unødige stop og acceleration. Dette forventes at reducere brændstofforbruget og derfor også køretøjernes udledning af CO 2 og partikler i byen.

Det vil også være muligt at give transport- og logistikvirksomheder prioritet i lyskrydsene udenfor myldretiden. Det fungerer sådan, at når køretøjet vha. særligt udstyr ombord anmelder sin ankomst ved krydset forude, vil der - under hensyn til ankomsttidspunktet og den øvrige trafik - gives en forlængelse af grøntiden eller forkortelse af rødtiden i trafiksignalets fase, så køretøjet kan passere uden at stoppe.
At denne service gives udenfor myldretiden, har til hensigt at give transport- og logistikvirksomheder et ekstra incitament til, i endnu højere grad, at lægge deres aktiviteter på tidspunkter, hvor vejene ikke allerede er presset af de mange pendlere.

Projektet indgår i EU's C-MobILE projekt.

Digitaliseringsværksted den 28. maj
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning inviterer til et Digitaliseringsværksted for Transport i Københavns Kommune, hvor man kan høre mere om initiativet og tilmelde sig et samarbejde med Københavns Kommune. Man vil derefter også kunne låne det udstyr, der muliggør kommunikationen til trafiksignalerne og tildelingen af prioritet, og som nemt kan installeres i køretøjerne.
Digitaliseringsværkstedet foregår tirsdag den 28. maj kl. 9:00 – 12:00 hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade 13, 2300 København S. Tilmelding på: https://da.surveymonkey.com/r/Q5R9FLY

Nogle oplæg på Digitaliseringsværkstedet vil være på engelsk. For mere information og dagsorden besøg:
https://c-mobile-project.eu/training/

-lipe

Læs mere om transport & distribution

13/5 2019

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Rådgivning

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.